Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĒRGAĻU PAGASTS
Liepājas apriņķis

Vergalu_1935

Brīvības pieminekļa Vērgaļu pagasta komiteja * 19.01.1930.

Meliorācijas sabiedrība * 23.01.1929.

Ploču brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 16.10.1937.

Vērgales lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Vērgaļu lauksaimniecības biedrība”

Vērgales lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vērgaļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vērgales 102. Mazpulks * 31.07.1932. + 1940.

Vērgales pārtikas biedrība
                Sk. „Vērgaļu patērētāju biedrība”

Vērgales piensaimnieku sabiedrība * 05.09.1922. + 03.08.1936.
                03.08.1936. iekļauta „Dunalkas piensaimnieku sabiedrībā”

Vērgales un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Plūdi” * 29.09.1928. + 29.11.1937.

Vērgaļu lauksaimniecības biedrība * 04.12.1923.
                29.08.1937. pārdēvēta agrāk „Vērgales lauksaimniecības biedrība”
                01.07.1938. pievienota „Vērgaļu mājturības veicināšanas biedrība „Saulcerīte”

Vērgaļu mājturības veicināšanas biedrība „Saulcerīte” * 29.01.1927. + 01.07.1938.
                01.07.1938. iekļauta „Vērgaļu lauksaimniecības biedrībā”

Vērgaļu mednieku biedrība * 19.04.1921. + 18.03.1941.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Vērgaļu un apkārtnes mednieku biedrība”

Vērgaļu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Vērgaļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.04.1924.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Vērgales lopkopības pārraudzības biedrība”

Vērgaļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Plocis” * 12.01.1928.

Vērgaļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Plūdi” * 29.07.1935.

Vērgaļu patērētāju biedrība * 17.01.1920.
                07.05.1936. pārdēvēta agrāk „Vērgales pārtikas biedrība”
                17.03.1938. pārdēvēta agrāk „Vērgaļu un apkārtnes kooperatīvs”

Vērgaļu sadraudzīgā biedrība * + 06.09.1938.

Vērgaļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 01.12.1938. + 18.10.1940.

Vērgaļu un apkārtnes kooperatīvs
                Sk. „Vērgaļu patērētāju biedrība”

Vērgaļu un apkārtnes mednieku biedrība
                Sk. „Vērgaļu mednieku biedrība”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Vērgaļu nodaļa * 28.07.1932.

Kurzemes sieviešu apvienība * 29.06.1926. + 24.07.1935.
24.07.1935. iekļauta „Latvju sieviešu biedrībā Kurzemē”
Vērgales nodaļa * 04.07.1933.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Vērgaļu  nodaļa * 30.05.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vērgaļu nodaļa * 02.09.1920. + 16.10.1935.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Vērgales nodaļa * 09.05.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Vērgales nodaļas * 27.11.1926.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti