Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VESELAVAS PAGASTS
Cēsu apriņķis
[līdz 01.09.1925. Veselauskas]

Dzērbenes piensaimnieku sabiedrība * 23.08.1922.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Dzērbenes Veselauskas piensaimnieku sabiedrība”

Dzērbenes Veselauskas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Dzērbenes piensaimnieku sabiedrība”

Veselauskas izglītības biedrība * 11.02.1909. + 1916.

Veselauskas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Veselavas krājaizdevu sabiedrība”

Veselauskas lopkopības pārraudzības biedrība * 31.05.1922. + 03.01.1940.
                03.01.19140. iekļauta „Veselavas lauksaimniecības biedrībā”

Veselauskas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 01.04.1925. + 03.01.1940.
                03.01.19140. iekļauta „Veselavas lauksaimniecības biedrībā”

Veselauskas mājturības veicināšanas biedrība * 19.08.1925. + 31.12.1940.

Veselauskas pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Veselavas pagasta aizsargu nodaļa”

Veselauskas patērētāj biedrība „Merkurs” * 19.12.1919. + 02.05.1938.

Veselauskas piensaimnieku sabiedrība * 20.12.1922.
                17.09.1935. pievienota „Jaunranas piensaimnieku sabiedrība”

Veselauskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 31.05.1922. +18.10.1940. [1917]
                31.12.1932. pārdēvēta agrāk „Veselauskas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Veselauskas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Veselauskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Veselavas Dzērbenes pagastu meliorācijas sabiedrība „Līdums” * 19.08.1935.

Veselavas krājaizdevu sabiedrība * 02.05.1923.
                25.05.1938. pārdēvēta agrāk „Veselauskas krājaizdevu sabiedrība”

Veselavas lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.
                03.01.1940. pievienota „Veselauskas lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.01.1940. pievienota „Veselauskas otrā lopkopības pārraudzības biedrība”

Veselavas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Mežole”
                Sk. „Veselavas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Veselavas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 19.06.1929.
                18.03.1939. pārdēvēta agrāk „Veselavas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Mežole”

Veselavas 15. Mazpulks * 17.04.1930. + 1940.

Veselavas meliorācijas sabiedrība „Lielais Purvs” * 19.04.1929.

Veselavas pagasta aizsargu nodaļa * 27.09.1919. + 07.07.1940.
                1925. pārdēvēta agrāk „Veselauskas pagasta aizsargu nodaļa”

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Veselavas nodaļa * 26.09.1928.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Veselavas nodaļa * 21.08.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Veselauskas nodaļa * 30.10.1920. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 02.02.2013 Kontakti