Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIESIENAS PAGASTS
Madonas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Lautera Viesienas]

Viesienas_1937

Brīvības pieminekļa Viesienas pagasta komiteja * 10.02.1930.

Lauteres pagasta savstrpējā ugunsapdrošināšanas biedrība * 28.03.1881. + 09.06.1936.
                22.03.1922. pārdēvēta agrāk „Lauteres Viesienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                09.06.1936. iekļauta „Viesienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrībā”

Lauteres pirmā meliorācijas sabiedrība * 14.05.1928.

Lauteres Viesienas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Viesienas krājaizdevu sabiedrība”

Lauteres Viesienas lopkopības pārraudzības biedrība * 23.08.1922. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Viesienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lauteres Viesienas I lopkopības pārraudzības biedrība * + 09.08.1939.
                09.08.1939. iekļauta „Grostonas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lauteres Viesienas pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 27.01.1924. + 31.12.1932.

Lauteres Viesienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Lauteres pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Lauteres  Zelgauskas Viesienas atturības biedrība „Ausma” * 06.03.1893. + 03.01.1897.

Piensaimnieku sabiedrība „Zieds”
                Sk. „Viesienas piensaimnieku sabiedrība”

Piensaimnieku sabiedrība „Gaiziņš”
                Sk. „Pirmā Lauteres pagasta piensaimnieku sabiedrība”

Pirmā Lauteres pagasta piensaimnieku sabiedrība * 07.02.1923.
                18.10.1932. pārdēvēta agrāk „Piensaimnieku sabiedrība „Gaiziņš”

Viesienas krājaizdevu sabiedrība * 05.12.1923.
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Lauteres Viesienas krājaizdevu sabiedrība”

Viesienas lauksaimniecības biedrība * 11.03.1925. + 27.05.1940.

Viesienas lopkopības pārraudzības biedrība * 23.08.1922. + 09.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Viesienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Viesienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Viesienas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Lauteres Viesienas lopkopības pārraudzības biedrību”

Viesienas pagasta mednieku biedrība * 21.07.1931. + 10.02.1940.

Viesienas patērētāju biedrība * 12.05.1920.

Viesienas piensaimnieku sabiedrība * 13.12.1922.
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Piensaimnieku sabiedrība „Zieds”

Viesienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.10.1891.+18.10.1940.
                16.01.1924. pārdēvēta agrāk „Viesienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                19.10.1938. pārdēvēta agrāk „Viesienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Viesienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Viesienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Viesienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Viesienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Viesienas un apkārtnes brūno sugas lopu audzētāju biedrība * 31.12.1926. + 31.12.1939.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lauteres Viesienas nodaļa * + 16.10.1935.
                Viesienas nodaļa * 30.08.1922. + 19.01.1926.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti