Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VESTIENAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Vestienas_1911

Brīvības pieminekļa Vestienas pagasta komiteja * 10.02.1930.

Dēvenes muižas jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Kūlējs” * 06.05.1925. + 05.10.1937.

Gaiziņkalna 579. Mazpulks * 04.02.1934. + 1940.

Ilzītes upes augšgala meliorācijas sabiedrība * 15.05.1930. + 18.03.1942.

Krājaizdevu sabiedrība pie Vestienas lauksaimniecības biedrības
                Sk. „Vestienas krājaizdevu sabiedrība”
  
Otrā Vestienas Sausnējas meliorācijas sabiedrība * 14.06.1929.

Pirmā Vestienas meliorācijas sabiedrība * 19.07.1926.

Tolkas piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922. + 08.10.1935.
                08.10.1935. iekļauta „Vestienas piensaimnieku sabiedrība”

Tolkas savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vestienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Tolkas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vestienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Tolkas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos
                Sk. „Vestienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Tolkas Vestienas pirmā lopkopības pārraudzības biedrība  * 07.01.1925. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Vestienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Valsts Vestienas lauksaimniecības skolas absolventu biedrība  * 04.04.1933.

Vestienas bēru kase * 26.08.1913. + 1916.

Vestienas dārzkopības biedrība  * 03.07.1934.

Vestienas Dēvenes lopkopības pārraudzības biedrība * 26.11.1924. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Vestienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vestienas izglītības biedrība * 19.01.1921. + 02.01.1941.

Vestienas krājaizdevu sabiedrība  * 31.08.1903.
                16.05.1923. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība pie Vestienas lauksaimniecības biedrības”

Vestienas kūdras ražošanas sabiedrība  * 27.02.1929.

Vestienas lauksaimniecības biedrība  * 31.01.1902. + 26.07.1937.

Vestienas lauksaimniecības biedrība  „Atvase” * 02.02.1932. + 26.03.1935.

Vestienas lauksaimniecības skolas 18. Mazpulks * 29.01.1931. + 1940.

Vestienas III lopkopības pārraudzības biedrība * 02.02.1937. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Vestienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vestienas IV lopkopības pārraudzības biedrība * 02.02.1937. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Vestienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vestienas V lopkopības pārraudzības biedrība * 02.02.1937. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Vestienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vestienas lopkopības pārraudzības biedrība „Gaiziņkalns” * 30.01.1932. + 02.01.1941.

Ogres 112. Mazpulks * 07.03.1933. + 1940.

Vestienas mednieku biedrība  * 21.10.1925. + 25.10.1939.

Vestienas meliorācijas sabiedrība  „Luksts” * 19.01.1931.

Vestienas III meliorācijas sabiedrība  „Strauts” * 12.04.1930.

Vestienas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 26.03.1924. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Vestienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vestienas pagasta aizsargu nodaļa * 19.08.1919. + 07.07.1940.

Vestienas pagasta lauksaimniecības biedrība  * 15.06.1937.

Vestienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.07.1939
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Tolkas Vestienas pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vestienas Dēvenes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vestienas pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vestienas otro lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vestienas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vestienas III lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vestienas IV lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vestienas V lopkopības pārraudzības biedrību”

Vestienas patērētāju biedrība  * 09.07.1915.

Vestienas piensaimnieku sabiedrība *
                07.12.1921. pārreģistrēta
                08.10.1935. pievienota „Tolkas piensaimnieku sabiedrība”
Vestienas pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 23.08.1922. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Vestienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vestienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.01.1881. [1872] + 18.10.1940.
                26.04.1922. pārdēvēta agrāk „Tolkas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos”
                12.09.1933. pārdēvēta agrāk „Tolkas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Tolkas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vestienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos * 04.02.1881. + 1916.

Vestienas Talejas un Mauleja ezeru meliorācijas sabiedrība  * 04.01.1927. + 07.03.1940.

Vestienas un apkārtnes zvejniecības biedrība * 02.02.1927.+ 07.11.1938.

Vestienas zvejnieku sabiedrība  * 11.01.1939.

Vidzemes augstienes vietējās sugas lopu audzēšanas biedrība  * 16.05.1923. + 02.01.1941.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vēstienas nodaļa * 05.08.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Vestienas nodaļa * 10.01.1921.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vēstienas nodaļa * 29.06.1923. + 04.12.1931.

Vestienas_1911a

Vestienas_1930

Vestienas_1934

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti