Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIDRIŽU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Vidrižu pagasta komitēja * 20.12.1929.

Garšas kultūras veicināšanas biedrība Vidrižu pagastā * 23.02.1927. + 13.10.1934.

Igates 905. Mazpulks * 07.04.1936. + 30.05.1938.
                30.05.1938. iekļauts „Vidrižu 128. Mazpulkā”

Igates meliorācijas sabiedrība „Censonis” * 10.07.1926.

Igates Nabes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Vidrižu piensaimnieku sabiedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Aussteži” * 03.12.1928.

Skultes Vidrižu meliorācijas sabiedrība „Kritums” * 16.09.1929.

Vidrižu lauksaimniecības biedrība * 14.02.1923. + 19.08.1937.

Vidrižu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Triumfs” * 20.08.1924. + 30.07.1930.

Vidrižu lopkopības pārraudzības biedrība * 29.10.1924. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Vidrižu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vidrižu 128. Mazpulks * 24.04.1933. + 1940.
                30.05.1938. pievienots „Igates 905. Mazpulks”

Vidrižu meliorācijas sabiedrība „Ozols” * 30.12.1929.

Vidrižu pagasta lauksaimniecības biedrība * 09.02.1937.

Vidrižu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1939.
                26.06.1936. izveidota apvienojot:
                                „Vidrižu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Nabes un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību”

Vidrižu pagasta meliorācijas sabiedrība „Dzelme” * 10.04.1929.

Vidrižu pagasta meliorācijas sabiedrība „Gārša” * 02.04.1930.

Vidrižu pagasta meliorācijas sabiedrība „Liepupļava” * 09.12.1930.

Vidrižu patērētāju biedrība * 10.03.1920.
                22.02.1938. pārdēvēta agrāk „Vidrižu patērētāju biedrība „Grauds”

Vidrižu patērētāju biedrība „Grauds”
                Sk. „Vidrižu patērētāju biedrība”

Vidrižu piensaimnieku sabiedrība * 1923.
                16.11.1938. pārdēvēta agrāk „Igates Nabes piensaimnieku sabiedrība”

Vidrižu piensaimnieku sabiedrība * 16.05.1923. + 26.06.1929.

Vidrižu piensaimnieku sabiedrība „Ozols” * 30.01.1926. + 23.10.1929.

Vidrižu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.03.1938. + 18.10.1940.

Vidrižu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos” * 26.06.1914. + 1916.

Vidrižu spirta kopdedzīnātava * 15.03.1939.

Vidrižu un apkārtnes biškopības biedrība * 06.09.1922.

Vidrižu un apkārtnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sēkla” * 21.02.1923. + 09.01.1940.

Biedrību nodaļas:

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
Vidrižu un apkārtnes nodaļa * 14.08.1926.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vidrižu nodaļa * 24.07.1928.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Vidrižu nodaļa * 24.02.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Vidrižu nodaļa * 13.02.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Vidrižu nodaļa * 28.10.1925. + 25.08.1937.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Vidrižu nodaļa * 21.09.1927.

 

 
Izmainas 30.09.2015 Kontakti