Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIESĪTES PAGASTS
Jēkabpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Eķengrāves]

Brīvības pieminekļa Viesītes pagasta komiteja * 23.01.1930.

Eķengrāves I lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.09.1923. + 24.08.1939.

Eķengrāves pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 1940.

Eķengrāves pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Viesītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Eķengrāves savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Viesītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Eķengrāves piensaimnieku sabiedrība * 20.02.1912.

Klauces lopkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1930. + 31.12.1940.

Meliorācijas sabiedrība „Jesnupe” * 31.05.1929.

Vārnavas apkārtnes zemkopības pārraudzības biedrība „Rāža” * 12.05.1930. + 11.03.1940.
                19.12.1932. pārdēvēta agrāk „Viesītes apkārtnes laukkopības pārraudzības bba „Rāža”

Viesītes apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība „Rāža”
                Sk. „Vārnavas apkārtnes zemkopības pārraudzības biedrība „Rāža”

Viesītes cukurbiešu audzētaju biedrība * 15.02.1934. + 14.05.1936.

Viesītes laukkopības pārraudzības biedrība * 24.02.1930. + 28.02.1940.

Viesītes lauksaimniecības biedrība * 20.05.1937.
                21.12.1937. pievienota „Viesītes mājturības veicināšanas biedrība”

Viesītes piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1925.
                10.04.1930. pārdēvēta agrāk „Sunākstes piensaimnieku sabiedrība „Silakalns”
                20.12.1938. pievienota „Saukas Elkšņu I piensaimnieku sabiedrība”

Viesītes lopkopības pārraudzības biedrība * 15.08.1929. + 31.12.1940.

Viesītes mājturības veicināšanas biedrība * 23.11.1931. + 21.12.1937.
                21.12.1937. iekļauta „Viesītes lauksaimniecības biedrībā”

Viesītes meliorācijas sabiedrība „Leja” * 25.06.1929. + 18.03.1942.

Viesītes meliorācijas sabiedrība „Planti” * 25.06.1929.

Viesītes meliorācijas sabiedrība „Smite” * 13.11.1933.

Viesītes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 09.05.1927.

Viesītes meliorācijas sabiedrība „Upe” * 22.12.1928.

Viesītes pagasta I meliorācijas sabiedrība * 17.08.1926.

Viesītes pagasta meliorācijas sabiedrība „Mežmala” * 12.08.1929. + 29.04.1941.

Viesītes rajona brūno sugas lopu audzētāju biedrība * 08.05.1930. + 17.07.1936.

Viesītes rajona mājlopu audzētāju biedrība * 28.04.1930.
                29.06.1939. pārdēvēta agrāk „Zalves Neretas sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība”

Viesītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.11.1922. + 18.10.1940.
                18.01.1934. pārdēvēta agrāk „Eķengrāves pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk„Eķengrāves savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zalves Neretas sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība
                Sk. „Viesītes rajona mājlopu audzētāju biedrība”

Zemgales lauksaimniecības biedrība * 28.05.1923. + 15.07.1937.

Zemgales lopkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1924. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Eķengrāves nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Viesītes nodaļa * 19.12.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Eķengrāves nodaļa * 09.02.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti