Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIETALVAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Vietalvas_1902

Brīvības pieminekļa Vietalvas pagasta komiteja * 10.02.1930.

Kalsnavas un Vietalvas pagastu meliorācijas sabiedrība „Plātenu purvs” * 13.05.1929.

Kalsnavas un Vietalvas pagastu meliorācijas sabiedrība „Veseta” * 21.01.1927.

Kalsnavas Vietalvas lopkopības pārraudzības biedrība „Atauga” * 01.02.1928. +14.07.1939.
14.07.1939. iekļautā „Kalsnavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Odzienas Vietalvas krājaizdevu sabiedrība * 23.08.1893.
06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Vietalvas un Odzienas krājaizdevu sabiedrība”
22.10.1935. pievienota „Vietalvas draudzes krājaizdevu sabiedrība”

Odzienas Vietalvas piensaimnieku sabiedrība * 02.11.1921.
15.12.1926. pārdēvēta agrāk „Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība”
16.11.1938. pārdēvēta agrāk „Pirmā Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība „Bite”

Pirmā Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība „Bite”.
Sk. „Odzienas Vietalvas piensaimnieku sabiedrība”

Pļaviņu Odzienas lopkopības pārraudzības biedrība * 01.09.1936.
                01.09.1936. izveidota apvienojot:
                                „Pļaviņu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vietalvas Odzienas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību”
                14.07.1939. iekļauta „Pļaviņu lauksaimniecības biedrībā”

Vesetas piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Vietalvas Vesetas piensaimnieku sabiedrība”

Vietalvas apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 26.03.1924. + 27.11.1929.

Vietalvas biškopības biedrība * 21.04.1920. + 02.01.1941.

Vietalvas dārzkopības pārraudzības biedrība * 06.04.1927. + 17.11.1939.
                17.11.1939. iekļautā „ Vietalvas lauksaimniecības biedrībā”

Vietalvas draudzes krājaizdevu sabiedrība *16.01.1924. + 22.10.1935.
22.10.1935. iekļautā „Vietalvas un Odzienas krājaizdevu sabiedrībā”

Vietalvas draudzes lauksaimniecības biedrība * 27.02.1904.

Vietalvas labdarības biedrība
Sk. „Vietalvas un Odzienas lauksaimniecības biedrība”

Vietalvas Kalsnavas kooperatīva sabiedrība * + 13.02.1935.

Vietalvas lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.
                17.11.1939. pievainota „Vietalvas dārzkopības pārraudzības biedrība”
                14.12.1938. pievienota „Vietalvas Odzienas III lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.12.1938. pievienota „Vietalvas Odzienas IV lopkopības pārraudzības biedrība”

Vietalvas 543. Mazpulks * 21.01.1935. + 1940.

Vietalvas Odzienas III lopkopības pārraudzības biedrība * + 14.12.1938.
14.12.1938. iekļautā „ Vietalvas lauksaimniecības biedrībā”

Vietalvas Odzienas IV lopkopības pārraudzības biedrība * 23.07.1930. + 14.12.1938.
14.12.1938. iekļautā „ Vietalvas lauksaimniecības biedrībā”

Vietalvas Odzienas patērētāju biedrība * 25.07.1896.

Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Odzienas Vietalvas piensaimnieku sabiedrība”

Vietalvas Odzienas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 20.09.1922.
01.09.1936.iekļauta „Pļaviņu Odzienas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vietalvas pagasta aizsargu nodaļa * 12.08.1919. + 07.07.1940.

Vietalvas pagasta meliorācijas sabiedrība „Alaites ezers” * 08.05.1931.

Vietalvas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.12.1880. [1860.] + 18.10.1940.
                09.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vietalvas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vietalvas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vietalvas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vietalvas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 14.02.1923. + 08.03.1939.

Vietalvas un Odzienas krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Odzienas Vietalvas krājaizdevu sabiedrība”

Vietalvas un Odzienas lauksaimniecības biedrība *13.01.1877. + 12.10.1940.
24.03.1939. pārdēvēta agrāk „Vietalvas labdarības biedrība”

Vietalvas Vesetas piensaimnieku sabiedrība * 1912.
23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vesetas piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vietalvas nodaļa * 27.08.1928.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārd. agr. “Nacionālo aktīvistu klubs “
                Vietalvas nodaļa * 25.10.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Vietalvas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas nacionāldemokratiskie strādnieki, zemnieki un darba inteļiģence biedrība * 16.05.1933. + 1935.
Vietalvas nodaļa * 05.09.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vietalvas nodaļa * 26.02.1926. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti