Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIJCIEMA PAGASTS
Valkas apriņķis

Vijciema_1924

Trikātas Vijciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sils” *08.02.1928. +16.02.1933.

Vijas II lopkopības pārraudzības biedrība * 01.09.1936. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „ Vijciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vijas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Vijciema piensaimnieku sabiedrība”

Vijas pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 05.05.1926. [1918] + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „ Vijciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vijciema biškopības biedrība „Bite” * 21.03.1923. + 13.06.1938.
                13.06.1938. iekļauta „Vijciema lauksaimniecības biedrībā”

Vijciema I kuļmašīnas biedrība * 1904. + 28.04.1924.

Vijciema II kuļmašinas biedrība * 1907.

Vijciema lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.
                13.06.1938. pievienota „Vijciema biškopības biedrība „Bite”

Vijciema 376. Mazpulks * 10.05.1934. + 1940.

Vijciema meliorācijas sabiedrība „Sargupe” * 05.06.1931. + 08.07.1942.

Vijciema mūzikas dziedāšanas biedrība * 27.07.1900. + 30.11.1940. * 11.10.1943.
                15.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vijciema mūzikas un dziedāšanas biedrība”
                11.10.1943. atjaunota darbība.

Vijciema mūzikas un dziedāšanas biedrība
                Sk. „Vijciema mūzikas dziedāšanas biedrība”

Vijciema pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 1940.

Vijciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Vijas II lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vijas pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”

Vijciema pagasta meliorācijas sabiedrība „Madžiņas purvs” * 16.09.1929.

Vijciema pagasta meliorācijas sabiedrība „Vārnupe” * 05.07.1929.

Vijciema patērētāju biedrība * 17.03.1920.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Vijciema patērētāju biedrība „Vija”

Vijciema patērētāju biedrība „Vija”          
                Sk. „Vijciema patērētāju biedrība”

Vijciema piensaimnieku sabiedrība * 22.03.1922.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Vijas piensaimnieku sabiedrība”

Vijciema Plāņu krājaizdevu sabiedrība * 11.11.1925. + 01.09.1936.
                01.09.1936. iekļauta „Trikātes krājaizdevu sabiedrībā”

Vijciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 09.08.1881. + 18.10.1940.
                18.09.1923. pārdēvēta agrāk „Vijciema savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Vijciema savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vijciema savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vijciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vijciema savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Vijciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vijciema nodaļa * 04.09.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Vijciema nodaļa * 17.05.1926.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Vijasciema nodaļa * 10.10.1924.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Vijcciema nodaļa * 30.10.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vijciema nodaļa * 24.01.1928. + 16.10.1935.

Vijciema_1937

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti