Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĪKSNAS PAGASTS
Abrenes apriņķis
[atdalīts 01.04.1936. no Kacēnu]

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns”
                Sk. „Vīksnas un Liepnas meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns”

Miežurijas Miezāju piensaimnieku sabiedrība „Avots”
                Sk. „Piensaimnieku sabiedrība „Bolvupe”

Piensaimnieku sabiedrība „Bolvupe” * 07.10.1922. + 07.11.1934.
                24.09.1930. pārdēvēta agrāk „Miežurijas Miezāju piensaimnieku sabiedrība „Avots”

Vīksnas krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1939.

Vīksnas pagasta lauksaimniecības biedrība * 18.01.1937.

Vīksnas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1938. + 18.10.1940.

Vīksnas un Liepnas meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns” * 05.07.1929.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns”

Vīksnumeža krievu izglītības biedrība * 13.07.1928. + 26.04.1940.

Vīksnumeža 147. Mazpulks * 14.05.1933. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Vīksnesmežas  nodaļa 03.08.1926.

 

 
Izmainas 01.11.2011 Kontakti