Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIĻAKAS PAGASTS
Abrenes apriņķis

Vilakas_1934

Balvu Viļakas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 31.12.1923.
                18.02.1939. pārdēvēta agrāk„Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sējējs”

Brīvības pieminekļa Viļakas pagasta komiteja * 20.01.1930.

Brontu kūdras ražošanas sabiedrība * 23.04.1932. + 13.04.1935.

Ķeišu meliorācijas sabiedrība * 10.04.1929.

Kuprovas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Viļakas krājaizdevu sabiedrība”

Kuprovas patērētāju biedrība „Arājs” * 03.06.1927. + 10.09.1935.

Kuprovas rajona meliorācijas sabiedrība * 15.05.1930. + 30.01.1941.

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sējējs”
                Sk. „Balvu Viļakas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Lodumka” * 08.09.1928.

Trestčankas meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929.

Vedenušu 249. Mazpulks * 20.04.1934. + 1940.

Viduču 1018. Mazpulks * 14.04.1937. + 1940.

Viļakas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 21.03.1923.

Viļakas ebreju izglītības biedrība * + 31.12.1940.

Viļakas ebreju krajaizdevu sabiedrība * 13.06.1921. + 04.08.1937.

Viļakas Ģimnāzijas 774. Mazpulks * 16.03.1935. + 1940.

Viļakas izglītības biedrība „Zvaigzne” * 21.03.1923. + 31.08.1938.
                31.08.1938. iekļauta „Viļakas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Viļakas krājizdevu sabiedrība * 12.02.1923.+ 03.02.1934.

Viļakas krājaizdevu sabiedrība * 29.04.1924.
                17.09.1938. pārdēvēta agrāk „Kuprovas krājaizdevu sabiedrība”

Viļakas kultūrveicināšanas biedrība „Gaisma” * 28.09.1926. + 31.12.1940.

Viļakas lauksaimniecības biedrība „Orojs” * 24.08.1921. + 10.09.1935.

Viļakas lopkopības pārraudzības biedrība „Lūpkūpis” * 28.02.1928. + 03.01.1940.
                03.01.1940. iekļauta „Viļakas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Viļakas 499. Mazpulks * 14.11.1934. + 1940.

Viļakas mednieku makšķernieku biedrība * 25.04.1940. + 18.03.1941.

Viļakas meliorācijas sabiedrība „Bezvart” * 12.04.1930. + 01.02.1940.

Viļakas meliorācijas sabiedrība „Slobodka” * 07.10.1929.

Viļakas meliorācijas sabiedrība „Trusnas” * 13.03.1929. + 24.08.1940.

Viļakas meliorācijas sabiedrība „Zemnicas” * 25.03.1929.

Viļakas Mežvidu 1117. Mazpulks * 04.11.1938. + 1940.

Viļakas miesta brīvprātīgo ugunsdzēsēju  biedrība „Drošība” * 18.04.1925.

Viļakas pagasta aizsargu nodaļa * 18.01.1920. + 07.07.1940.

Viļakas pagasta lauksaimniecības biedrība * 19.01.1938.
                31.08.1938. pievienota „Viļakas izglītības biedrība „Zvaigzne”
                03.01.1940. pievienota „Viļakas lopkopības pārraudzības biedrība „Lūpkūpis”

Viļakas pagasta meliorācijas sabiedrība „Gārša” * 20.08.1930.

Viļakas pagasta meliorācijas sabiedrība „Ilziņu ezera upīte” * 12.02.1931. + 27.10.1939.

Viļakas pagasta meliorācijas sabiedrība „Meirupīte’ * 02.11.1929.

Viļakas pagasta meliorācijas sabiedrība „Mežarija” * 24.11.1930.

Viļakas pagasta meliorācijas sabiedrība „Purvteka” * 23.05.1932. + 01.02.1940.

Viļakas pagasta meliorācijas sabiedrība „Vanagu pereklis” * 19.12.1930.

Viļakas pagasta meliorācijas sabiedrība „Vedas” * 23.05.1931. + 01.02.1940.

Viļakas pagasta meliorācijas sabiedrība „Ziedzena” * 28.06.1930. + 01.02.1940.

Viļakas pagasta Slīpaču ciema piensaimnieku sabiedrība „Krojejs”
                Sk. „Viļakas piensaimnieku sabiedrība”

Viļakas pagasta Viļakas muižas centra daļas meliorācijas sabiedrība „Ķira” * 09.06.1927.

Viļakas pagasta Viļakas ezera līmeņa pazemināšanas meliorācijas sabiedrība „Vežupe” *13.02.1933.

Viļakas patērētāju biedrība * 18.11.1940.

Viļakas patērētāju biedrība „Taupība” * + 23.04.1932.

Viļakas piensaimnieku sabiedrība * 07.05.1923.
                31.03.1939. pārdēvēta agrāk „Viļakas pagasta Slīpaču ciema piensaimnieku sabiedrība „Krojejs”

Viļakas piensaimnieku sabiedrība * 05.04.1927. + 26.09.1931.

Viļakas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1938. + 18.10.1940.

Viļakas Slabadas 740. Mazpulks * 02.02.1935. + 1940.

Viļakas un Bolvu pagastu meliorācijas sabiedrība „Sakne” * 09.06.1927.

Viļakas un Liepnas pagastu meliorācijas sabiedrība „Kupravas rajons” *15.05.1930. +01.02.1940.

Biedrību nodaļas:

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Viļakas nodaļa * 03.11.1930.

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
                Viļakas nodaļa * 03.06.1929.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Viļakas nodaļa * 31.05.1928.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Viļakas nodaļa * 27.07.1926.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Viļakas nodaļa * 12.09.1923.
                Viļakas nodaļa * 18.05.1933.

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Indricas nodaļa * 21.05.1930.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Viļakas nodaļa * 16.06.1926.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Zvārdes nodaļa * 23.01.1929.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Katlešu nodaļa * 08.01.1931.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Viļakas nodaļa * 11.08.1931.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Viļakas nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Viļakas nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Viļakas nodaļa * 04.11.1932.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti