Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIĻĀNI
*1928.
Rēzeknes apriņķis

Vilani_1921

Marijanu biedrība * 21.08.1929. +14.12.1940.

Latgales I brūno sugas lopu audzētāju biedrība * 25.04.1931. + 17.04.1937.

Viļānu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 30.12.1924. [1898]

Viļānu ebreju krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Viļānu krājaizdevu sabiedrība „Darbs”

Viļānu krājaizdevu sabiedrība „Darbs” * 06.06.1924.
                22.03.1939. pārdēvēta agrāk „Viļānu ebreju krājaizdevu sabiedrība”

Viļānu krājaizdevu sabiedrība * 10.03.1922. + 03.12.1940.

Viļānu latviešu folkloras vācēju biedrība „Senatne” * 06.05.1927. + 23.03.1940.

Viļānu lauksaimniecības biedrība „Vārpa” * 23.11.1921. + 12.03.1937.

Viļānu mednieku biedrība * 24.01.1939. + 26.05.1941.

Viļānu žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 02.10.1939. + 12.12.1940.

Viļēnu III lopkopības pārraudzības biedrība * 18.05.1928. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Viļēnu pagasta  lopkopības pārraudzības biedrībā”

Viļēnu un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Spīrga” * 14.05.1928.

Biedrību nodaļas:

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Viļānu nodaļa * 08.10.1930.

Latgalīšu skolotāju centrālā biedrība * 03.06.1925. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Viļānu nodaļa * 19.01.1927.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Viļānu nodaļa * 03.12.1932.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Viļānu nodaļa * 10.11.1922.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Viļānu nodaļa * 19.04.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Viļānu nodaļa * 02.06.1924.

Marijanu biedrība * 21.08.1929. + 21.04.1941.
                Viļānu nodaļa * 22.01.1931.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Viļānu nodaļa * 30.04.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Viļānu nodaļa * 28.10.1925. + 25.05.1940.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Viļānu nodaļa * 16.03.1929.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Viļānu nodaļa * 09.01.1929.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Viļānu nodaļa * 15.11.1933.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Viļānu nodaļa * 13.08.1928.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Viļānu nodaļa * 02.05.1933.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Viļānu nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestīnīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība Palestīnas kultūras
                                darba veicināšanas”
                Viļānu nodaļa * 26.05.1933.

Vilani_1930

Vilani_1931

 

 
Izmaiņas 12.11.2011 Kontakti