Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VILCES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Vilces_1939

Brīvības pieminekļa Vilces pagasta komiteja * 26.02.1930. + 26.05.1937.

Jēkabnieku Vilces Platones un Zaļenieku meliorācijas sabiedrība „Zemdega” * 31.03.1928.

Jelgavas apriņķa pašvaldību sadarbes apvienība * 28.05.1936.

Ķīves 321. Mazpulks * 08.03.1934. + 1940.
                28.01.1938. pārdēvēts agrāk „Vilces Blankenfeldes 321. Mazpulks”

Mūrmuižas rūpniecības kooperatīvs * 11.04.1927. + 17.03.1932.

Vilces biškopības biedrība „Bite” * 25.01.1926. + 10.03.1934.

Vilces biškopības biedrība „Dravnieks” * 07.09.1933. 11.11.1939.
                11.11.1939. iekļauta „Vilces pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vilces Blankenfeldes 321. Mazpulks
                Sk. „Ķīves 321. Mazpulks”

Vilces izglītības biedrība * 20.03.1909. + 31.12.1940.
                06.09.1938. pievienota „Vilces 6. Kl. pamatskolas absolventu biedrība”

Vilces 6. Kl. pamatskolas absolventu biedrība * 14.12.1931. + 06.09.1938.
                06.09.1938. iekļauta „Vilces izglītības biedrībā”

Vilces kopmoderniecība „Austra” * 1911. + 01.09.1922.

Vilces krājaizdevu sabiedrība *
                05.04.1938. pārreģistrēta

Vilces lauksaimniecības biedrība „Zeme” * 13.02.1922. + 20.01.1938.

Vilces Lielplatones un Platones mednieku biedrība „Brieža rags”
                Sk. „Vilces mednieku biedrība”

Vilces lopkopības pārraudzības biedrība „Auseklis” * 23.02.1925. + 03.06.1939.
                02.04.1936. pievienota „Vilces lopkopības pārraudzības biedrība „Raža”
                03.06.1939. iekļauta „Vilces pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vilces lopkopības pārraudzības biedrība „Raža” * 23.11.1925. + 02.04.1936.
                02.04.1936. iekļauta „Vilces lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vilces lopkopības pārraudzības biedrība „Rosība” * 05.09.1929.
                03.06.1939. iekļauta „Vilces pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vilces lopkopības pārraudzības biedrība „Zvaigzne” * 23.02.1922. + 31.12.1940.

Vilces 339. Mazpulks * 24.02.1934. + 1940.

Vilces mednieku biedrība * 03.11.1921. + 25.02.1941.
                13.07.1938. pārdēvēta agrāk „Vilces Lielplatones un Platones mednieku biedrība „Brieža rags”

Vilces meliorācijas sabiedrība „Spēks” * 06.08.1928.

Vilces meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 02.12.1928. + 18.03.1942.

Vilces Mežmuižas autosatiksmes sabiedrība * 23.11.1925. + 19.05.1932.

Vilces Mežmuižas kopmoderniecība „Straume”
                Sk. „Vilces Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība”

Vilces Mežmuižas Lielplatones savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos *18.02.1906. + 1915.

Vilces Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība * 1913.
                21.06.1923. pārdēvēta agrāk „Vilces Mežmuižas kopmoderniecība „Straume”
                29.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vilces Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība „Straume”

Vilces Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība „Straume”
                Sk. „Vilces Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība”

Vilces pagasta jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 05.03.1923. + 08.11.1939.

Vilces pagasta lauksaimniecības biedrība * 21.12.1937.
                11.11.1939. pievienota „Vilces biškopības biedrība „Dravnieks”

Vilces pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Vilces lopkopības pārraudzības biedrību „Auseklis”
                                „Vilces lopkopības pārraudzības biedrību „Rosība”

Vilces pagasta meliorācijas sabiedrība  „Igate” * 13.03.1929.

Vilces pagasta meliorācijas sabiedrība  „Ķīve” * 08.11.1928. + 18.03.1942.

Vilces paterētāju biedrība * 24.02.1920. + 20.10.1930.

Vilces piensaimnieku sabiedrība * 10.04.1924.
                30.04.1936. pārdēvēta agrāk „Vilces piensaimnieku sabiedrība „Ausma”
                01.11.1938. pievienota „Lielplatones piensaimnieku sabiedrība „Sidrabe”

Vilces piensaimnieku sabiedrība „Ausma”
                Sk. „Vilces piensaimnieku sabiedrība”

Vilces piensaimnieku sabiedrība „Sprīdītis” * 09.03.1925.

Vilces sarkanraibo lopu audzēšanas biedrība „Pamats” * 28.05.1924. + 13.04.1940.

Vilces savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.03.1923. + 18.10.1940.
                12.03.1923. pārdēvēta agrāk „Vilces savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vilces savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vilces savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vilces ugunsdzēsēju biedrība  * 04.03.1932.

Vilces un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība * 12.12.1932. + 03.06.1937.

Vilces un apkārtnes zemkopības pārraudzības biedrība „Vārpa” * 03.11.1930. +31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Vilces nodaļa * 27.05.1931.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Vilces nodaļa * 26.02.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
               Vilces nodaļa * 17.01.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vilces nodaļa * 10.11.1921. + 10.11.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Vilces nodaļa * 19.03.1927.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti