Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VILDOGAS PAGASTS
Rīgas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Nurmižu]

Vildogas_1913

Brīvības pieminekļa Vildogas pagasta komitēja * 20.12.1929.

Nurmižu bibliotēkas biedrība * 21.03.1923. + 17.04.1940.

Nurmižu elektrības kooperatīvs * 11.01.1928. + 24.02.1940.

Nurmižu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Vildogas krājaizdevu sabiedrība”

Nurmižu lauksaimniecības biedrība „Līdums”
                Sk.” Vildogas lauksaimniecības biedrība”

Nurmižu lauksaimniecības skolas palīdzības biedrība * 12.05.1926. + 31.12.1940.

Nurmižu lauksaimniecības un mājturības skolas absolventu biedrība * 30.06.1932. +13.12.1940.

Nurmižu lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1924. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Vildogas lauksaimniecības biedrībā”

Nurmižu lopkopības pārraudzības biedrība * 13.06.1931. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Vildogas lauksaimniecības biedrībā”

Nurmižu 126. Mazpulks * 23.04.1933. + 1940.

Nurmižu pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Vildogas pagasta aizsargu nodaļa”

Nurmižu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vildogas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nurmižu Ramkas Vibrokas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Vildogas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sēklaudzētaju sabiedrība „Kultūrsēkla” * 06.09.1932. + 06.02.1939.

Vildogas I dārzkopības pārraudzības biedrība * 11.04.1933. + 31.12.1940.

Vildogas krājaizdevu sabiedrība * 01.07.1902.
                25.05.1938. pārdēvēta agrāk „Nurmižu krājaizdevu sabiedrība”

Vildogas lauksaimniecības biedrība * 23.02.1921.
                30.11.1937. pārdēvēta agrāk „Nurmižu lauksaimniecības biedrība „Līdums”
                11.07.1939. pievienota „Nurmižu lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.07.1939. pievienota „Nurmižu II lopkopības pārraudzības biedrība”

Vildogas pagasta aizsardžu pulciņš * 22.01.1933. + 07.07.1940.

Vildogas pagasta aizsargu nodaļa * 19.08.1919. + 07.07.1940.
Pārdēvēta agrāk „Nurmižu pagasta aizsargu nodaļa”

Vildogas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.10.1890. + 18.10.1940.
                21.06.1922. pārdēvēta agrāk „Nurmižu Ramkas Vibrokas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Nurmižu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vildogas upītes baseina meliorācijas sabiedrība * 23.01.1935.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Nurmižu nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Nurmižu nodaļa * 30.02.1930.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Nurmižu nodaļa * 22.04.1925.

 

 
Izmainas 30.09.2015 Kontakti