Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIĻĀNU PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Vilenu_1924

Dilmaņu 1136. Mazpulks * 02.06.1939. + 1940.

Kurpnieku meliorācijas sabiedrība * 13.04.1928.

Marjanovas lopkopības pārraudzības biedrība * 19.08.1927. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Viļēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Marjanovas meliorācijas sabiedrība „Olksna” * 05.12.1927. + 15.05.1941.

Marjanovas piensaimnieku sabiedrība „Vaga” * 18.03.1926. + 16.05.1934.
                16.05.1934. iekļauta „Viļēnu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrībā „Krāce”

Meliorācijas sabiedrība „Dagums” * 27.08.1928.

Nemantas meliorācijas sabiedrība * 08.05.1928.

Pļuskovas meliorācijas sabiedrība * 16.09.1929. + 17.05.1940.

Rikovas 917. Mazpulks * 23.04.1936. + 1940.

Skujanieku 1034. Mazpulks * 24.02.1937. + 1940.

Sokolnu novada meliorācijas sabiedrība „Olksna” * 22.12.1928.

Vaļenieku 1033. Mazpulks * 08.04.1937. + 1940.

Viļānu biškopības biedrība * 17.03.1922. + 14.09.1938.

Viļānu pagasta un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Malta” * 26.09.1931. + 29.10.1935.
                29.10.1935. iekļauta „Viļēnu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrībā „Krāce”

Viļānu patērētāju biedrība * 04.08.1920. + 04.08.1937.

Viļānu patērētāju biedrība * 08.07.1938.

Viļānu patērētāju biedrība „Latgola” * + 07.09.1935.

Viļānu zemnieku un bezzemnieku krājaizdevu sabiedrība * 30.04.1926. + 29.04.1929.

Viļēnu lauksaimniecības biedrība * 17.04.1937.

Viļēnu I 453. Mazpulks * 25.10.1934. + 1940.

Viļānu pagasta aizsargu nodaļa * 21.01.1920. + 07.07.1940.

Viļēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Marjanovas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Viļēnu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Viļēnu III lopkopības pārraudzības biedrību”

Viļēnu pagasta patērētāju biedrība „Radopole” * + 10.10.1922.

Viļēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.09.1938. + 18.10.1940.

Viļēnu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 17.06.1927. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Viļēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Viļēnu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Krace” * 17.06.1927.
                16.05.1934. pievienota „Marjanovas piensaimnieku sabiedrība „Vaga”
                29.10.1935. pievienota „Viļānu pagasta un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Malta”

Biedrību nodaļas:

Darba zemnieku biedrība * 19.09.1933. + 02.03.1937.
Viļānu nodaļa * 12.12.1933.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Speks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Rikavas nodaļa * 13.08.1930.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
             Viļanu nodaļa * + 22.02.1938.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti