Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIĻĶENES PAGASTS
Valmieras apriņķis

Vilkenes_1926

Katrinas izglītības biedrība „Gaisma” * 09.02.1921. + 28.02.1940.
                28.02.1940. iekļauta „Viļķenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Podzemes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Viļķenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sv. Katrinas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Viļķenes krājaizdevu sabiedrība”

Sv. Katrinas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Viļķenes lauksaimniecības biedrība”

Vecviļķenes Banus Papiņu Raudas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 13.02.1883. + 13.10.1899.

Viļķenes biškopības biedrība „Darba bite” * 23.05.1933. + 01.12.1937.

Viļķenes krājaizdevu sabiedrība * 11.03.1903.
                11.05.1938. pārdēvēta agrāk „Sv. Katrīnas krājaizdevu sabiedrība”

Viļķenes lauksaimniecības biedrība * 26.06.1903. + 03.12.1937.
                22.03.1922. pārdēvēta agrāk „Sv. Katrinas lauksaimniecības biedrība”

Viļķenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Viļķenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Viļķenes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.08.1939.

Viļķenes 97. Mazpulks * 28.04.1932. + 1940.

Viļķenes pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Viļķenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.07.1937.
                28.02.1940. pievienota „Katrinas izglītības biedrība „Gaisma”

Viļķenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 12.12.1923.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Viļķenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Viļķenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Rustuži” * 03.03.1927.

Viļķenes patērētāju biedrība * 19.12.1919.

Viļķenes piensaimnieku sabiedrība * 18.10.1922.

Viļķenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.04.1885. + 18.10.1940.
                30.01.1929. pārdēvēta agrāk „Podzemes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                26.05.1934. pārdēvēta agrāk „Viļķenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Viļķenes palīdzības biedrība * 09.05.1923. + 01.08.1933.

Viļķenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Viļķenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Viļķenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Viļķenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Viļķenes Svētciema meliorācijas sabiedrība „Dzirnupīte” * 15.02.1927.

Viļķenes un apkārtnes biškopības biedrība * 27.04.1921. + 12.12.1940.

Viļķenu pagasta aizsargu nodaļa * 12.08.1919. + 1940.

Vītrupes Viļķenes meliorācijas sabiedrība * 03.03.1927.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Viļķenes nodaļa * 05.08.1930.

Latvijas evanģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
Sv. Katrīnes draudzes nodaļa * 01.10.1929.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Viļķenes nodaļa * 10.11.1927.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti