Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VILZĒNU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Urgas patērētāju biedrība
                Sk. „Vilzēnu patērētāju biedrība”

Vilzēnu Braslavas 910. Mazpulks * 06.04.1936. + 1940.

Vilzēnu izglītības biedrība * 13.10.1920. + 23.11.1939.

Vilzēnu lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.. „

Vilzēnu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vienprātība”
                Sk. „Vilzēnu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vilzēnu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 20.09.1922.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Vilzēnu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vienprātība”

Vilzēnu meliorācijas sabiedrība „Straume” * 09.05.1927.

Vilzēnu pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Vilzēnu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Vilzēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.

Vilzēnu patērētāju biedrība * 04.02.1920.
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk „Urgas patērētāju biedrība”

Vilzēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 03.10.1889. + 18.10.1940.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk „Vilzēnu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Vilzēnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vilzēnu savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vilzēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vilzēnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vilzēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vilzēnu Urgas un apkārtnes kūdras ražošanas biedrība * 03.09.1930. + 02.06.1939.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vilzēnu nodaļa * 25.07.1928. + 15.02.1929.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Vilzēnu nodaļa * 27.04.1932.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
               Urgas nodaļa  + 19.01.1932.

Strādnieku biedrība “Fizkultūra” * 03.10.1928. + 25.09.1929.
Vilzēnu nodaļa * 09.01.1929.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti