Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĪPES PAGASTS
Daugavpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Mežmuižas]

Bērzupes meliorācijas sabiedrība * 21.10.1929.

Brīvības pieminekļa Vīpes pagasta komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Mežāres 773. Mazpulks * 24.03.1935. + 1940.

Meža Gala krājaizdevu sabiedrība * 17.02.1925.

Mežmuižas lauksaimniecības veicināšanas biedrība „Vaga”
                Sk. „Vīpes pagasta lauksaimniecības biedrība”

Mežmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 19.01.1931. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Vīpes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mežmuižas patērētāju biedrība * + 23.12.1930.

Mežmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vīpes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Trepes meliorācijas sabiedrība „Aizpurve” * 05.12.1927.

Vīpes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 30.03.1935.

Vīpes lopkopības pārraudzības biedrība * 17.06.1927. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Vīpes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vīpes 54. Mazpulks * 14.05.1931. + 1940.

Vīpes meliorācijas sabiedrība „Gorgoroda” * 23.01.1929. + 18.03.1942.

Vīpes meliorācijas sabiedrība „Straumnieki” * 02.09.1931.

Vīpes un Krustpils meliorācijas sabiedrība „Kondratpurvs” * 29.04.1936. + 18.03.1942.

Vīpes pagasta lauksaimniecības biedrība * 27.01.1925.
                08.07.1937. pārdēvēta agrāk „Mežmuižas lauksaimniecības veicināšanas b-ba „Vaga”

Vīpes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Vīpes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Mežmuižas lopkopības pārraudzības biedrību”

Vīpes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.10.1924. + 18.10.1938.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Mežmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Vīpes nodaļa * 25.07.1928.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Vīpes nodaļa * 10.01.1929.

Latgales latviešu apvienība * 27.04.1928. + 19.03.1936.
                Vīpes nodaļa * 07.01.1932.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Mežarijas Miežares nodaļa * 06.11.1925.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Vīpes nodaļa * 16.09.1926.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Vīpes nodaļa * 26.04.1927.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Vīpes nodaļa * 07.07.1932.

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti