Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĪRĀNES PAGASTS
Madonas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Bučauskas]

Brīvības pieminekļa Vīrānes pagasta komiteja * 10.02.1930.

Bučauskas Dzelzavas un apkārtnes biškopības biedrība * 22.03.1922. + 03.05.1940.

Bučauskas izglītibas biedrība * 08.12.1920. + 29.06.1939.
                29.06.1939. iekļauta „Vīranes lauksaimniecības biedrībā”

Bučauskas lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne” * 24.05.1922. + 19.04.1939.
                19.04.1939. iekļauta „Vīrānes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Bučauskas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                Sk. „Vīrānes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bučauskas pagasta savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Vīrānes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bučauskas patērētāju biedrība * 28.01.1920. + 14.03.1931.

Bučauskas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Vīrānes piensaimnieku sabiedrība”

Bučauskas piensaimnieku sabiedrības piena nodevēju krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Krājaizdevu sabiedrība „Vīrāne”

Bučauskas trešā lopkopības pārraudzības biedrība „Brūnaļa” * 23.07.1930. + 19.05.1936.
                19.05.1936. iekļauta „Otrā Dzelzavas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Bučauskas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 20.10.1926. + 19.04.1939.
                19.04.1939. iekļauta „Vīrānes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Dzelzavas Vīrānes patērētāju biedrība * 12.06.1940.

Krājaizdevu sabiedrība „Vīrāne” * 09.02.1927. + 18.02.1936.
                20.03.1929. pārdēvēta agrāk „Bučauskas piensaimnieku sabiedrības piena nodevēju krājaizdevu sabiedrība”
                18.02.1936. iekļauta „Cesavaines lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrībā”

Vīrānes lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937.
                29.06.1939. pievienota „Bučauskas izglītības biedrība”

Virānes 626. Mazpulks * 21.02.1935. + 1940.

Vīrānes meliorācijas sabiedrība „Vienība” * 21.03.1927.

Vīrānes pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 04.03.1933.

Vīrānes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 19.04.1939.
                19.04.1939. izveidota apvienojot:
                                „Bučauskas lopkopības pārraudzības biedrību „Nākotne”
                                „Bučauskas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību”

Vīrānes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vīrānes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vīrānes piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1922.
                17.09.1935. pievienota „Dzelzavas piensaimnieku sabiedrība”
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Bučauskas piensaimnieku sabiedrība”

Vīrānes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 20.05.1898. +18.10.1940.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk „Bučauskas pagasta savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                07.03.1928. pārdēvēta agrāk „Bučauskas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vīrānes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vīrānes sugas lopu audzētāju biedrība* 16.03.1927.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti