Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIRBU PAGASTS
Talsu apriņķis
[līdz 01.09.1925. Jaunpagasts]

Brīvības pieminekļa Virbu pagasta komiteja * 04.06.1930.

Jaunpagasta krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Virbu krājaizdevu sabiedrība”

Jaunpagasta lauksaimniecības biedrība * 01.10.1923. + 01.06.1937.

Jaunpagasta pagasta aizsargu nodaļa
                Sk.  „Virbu pagasta aizsargu nodaļa”

Jaunpagasta patērētāju biedrība „Vilnis”
                Sk. „Virbu patērētāju biedrība „Vilnis”

Jaunpagasta piensaimnieku sabiedrība „Druva” * 06.05.1929. + 23.04.1936.

Jaunpagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Virbu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaunpagasta spirta kopdedzinātava * 30.09.1937.

Latvijas kartupeļu ražotāju biedrība * 10.10.1932. + 05.11.1936.

Virbu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 31.01.1933.

Virbu krājaizdevu sabiedrība * 05.11.1923.
                03.05.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunpagasta krājaizdevu sabiedrība”

Virbu lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.
                17.11.1939. pievienota „Virbu lopkopības pārraudzības biedrība”

Virbu lopkopības pārraudzības biedrība * 12.6.1930. + 17.11.1939.
                17.11.1939. iekļauta „Virbu lauksaimniecības biedrībā”

Virbu 396. Mazpulks * 18.09.1934. + 1940.

Virbu meliorācijas sabiedrība „Grīslis” * 31.05.1929. + 18.03.1942.

Virbu meliorācijas sabiedrība „Skarene” * 31.05.1929.

Virbu pagasta aizsardžu pulciņš * 23.05.1929. + 07.07.1940.

Virbu pagasta aizsargu nodaļa * 26.08.1919. + 07.07.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Jaunpagasta pagasta aizsargu nodaļa”

Virbu pagasta meliorācijas sabiedrība „Mazvirbi” * 25.03.1929.

Virbu pagasta meliorācijas sabiedrība „Skrunda” * 31.05.1929.

Virbu patērētāju biedrība „Vilnis” * 11.01.1921.+ 14.12.1935.
                30.05.1929. pārdēvēta agrāk „Jaunpagasta patērētāju biedrība „Vilnis”

Virbu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.06.1923. + 18.10.1940.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunpagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Jaunpagasta nodaļa * 07.09.1921.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Jaunpagasta nodaļa * 05.09.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jaunpagasta nodaļa * 15.12.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti