Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIRCAVAS PAGASTS
Jelgavas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Kroņa Vircavas]

Vircavas_1908

Bramberģes sadraudzīgā biedrība „Līgo” * 1882. [1865] + 13.08.1940.
                30.06.1909. pārdēvēta agrāk „Viskaļmuižas Bramberģes latviešu dziedāšanas biedrība „Līgo”

Brīvības pieminekļa Vircavas pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Frank Sesavas Vircavas lopkopības pārraudzības biedrība „Padoms” * 15.05.1922. + 04.09.1939.
04.09.1939. iekļauta „Vircavas lauksaimniecības biedrībā”

Jaunsvirlaukas Vircavas piensaimnieku sabiedrību „Zemgale” * 18.12.1922. + 08.04.1937.
                24.01.1927. pārdēvēta agrāk „Zemgales piensaimnieku sabiedrība”
                08.04.1937. iekļauta „Vircavas piensaimnieku sabiedrībā „Zemgale”

Kroņa Vircavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 26.02.1923.

Kroņa Vircavas jaunatnes biedrība * 02.03.1920. + 04.09.1939.
                04.09.1939. iekļauta „Vircavas lauksaimniecības biedrībā”

Kroņa Vircavas krājaizdevu kase
                Sk. „Vircavas krājaizdevu sabiedrība”

Kroņa Vircavas pagasta palīdzības un krajuma kase
                Sk. „Vircavas krājaizdevu sabiedrība”

Kroņa Vircavas patērētāju biedrība * 24.02.1921. + 15.07.1922.

Kroņa Vircavas piensaimnieku sabiedrība * 19.03.1923.

Kroņa Vircavas Platones izglītības biedrība * 07.04.1909. + 07.05.1938.

Kroņa Vircavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vircavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kroņa Vircavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Vircavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kroņa Vircavas un apkārtnes mednieku biedrība
                Sk. „Vircavas mednieku biedrība”

Vecsvirlaukas un Vircavas pagastu meliorācijas sabiedrība „Sloka” * 31.01.1931. + 18.03.1942.

Vircavas cukurbiešu audzētāju biedrība * 11.09.1930. + 11.04.1940.

Vircavas krājaizdevu sabiedrība *1877.
                1904. pārdēvēta agrāk „Kroņa Vircavas pagasta palīdzības un krajuma kase”
                06.11.1922. pārdēvēta agrāk „Kroņa Vircavas krāj un aizdevu kase”
                12.04.1938. pārdēvēta agrāk „Kroņa Vircavas krājaizdevu kase”

Vircavas lauksaimniecības biedrība * 12.08.1937.
                04.09.1939. pievienota „Kroņa Vircavas jaunatnes biedrība”
                04.09.1939. pievienota „Frank Sesavas Vircavas lopkopības pārraudzības bba „Padoms”
                04.09.1939. pievienota „Vircavas lopkopības pārraudzības biedrība”
                04.09.1939. pievienota „Vircavas lopkopības pārraudzības biedrība „Avots”

Vircavas lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Jaunsaimnieks” * 15.04.1929. +30.12.1936.

Vircavas lopkopības pārraudzības biedrība * 14.05.1928. + 04.09.1939.
                04.09.1939. iekļauta „Vircavas lauksaimniecības biedrībā”

Vircavas lopkopības pārraudzības biedrība „Avots” * 12.08.1926. + 04.09.1939.
                04.09.1939. iekļauta „Vircavas lauksaimniecības biedrībā”

Vircavas 30. Mazpulks * 25.04.1932. + 1940.

Vircavas mednieku biedrība  * 11.05.1922. + 25.02.1941.
                24.10.1938. pārdēvēta agrāk „Kroņa Vircavas un apkārtnes mednieku biedrība”

Vircavas meliorācijas sabiedrība „Elejas strauts” * 03.08.1928. + 29.04.1941.

Vircavas I meliorācijas sabiedrība „Pūču strauts” * 17.07.1928.

Vircavas II meliorācijas sabiedrība „Rēdu strauts” * 14.07.1928.

Vircavas III meliorācijas sabiedrība „Zariņu strauts” * 14.07.1928. + 18.03.1942.

Vircavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 18.12.1933. + 09.12.1937.

Vircavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Mežmala” * 12.09.1928. + 29.04.1941.

Vircavas piensaimnieku sabiedrība „Zemgale” * 08.04.1937. + 20.02.1940.
                08.04.1937. izveidota apvienojot:
                                „Jaunsvirlaukas Vircavas piensaimnieku sabiedrību „Zemgale”
                                „Kroņa Vircavas pagasta piensaimnieku sabiedrību”
                20.02.1940. iekļauta „Jelgavas piensaimniecības savienībā”

Vircavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.08.1881. [1883] + 18.10.1940.
                30.01.1922. pārdēvēta agrāk „Kroņa Vircavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Kroņa Vircavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Viskaļmuižas Bramberģes latviešu dziedāšanas biedrība „Līgo”
                Sk. „Bramberģes sadraudzīgā biedrība „Līgo”

Zemgales biškopības biedrība * 08.12.1921. + 05.05.1938.
05.05.1938. iekļauta „Jaunsvirlaukas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Zemgales piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Jaunsvirlaukas Vircavas piensaimnieku sabiedrību „Zemgale”

Biedrību nodaļas:

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Vircavas nodaļa * 29.11.1931.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Vircavas nodaļa * 09.06.1931.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Svirlaukas Vircavas nodaļa * 05.10.1924.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Kroņa Vircavas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kroņa Vircavas nodaļa * 20.04.1925.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Vircavas nodaļa * 01.09.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kroņa Vircavas nodaļa * 10.05.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti