Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIRGAS PAGASTS
Liepājas apriņķis

Virgas_1912

Brīvības pieminekļa Virgas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Dārzkopības pārraudzības biedrība „Dārzkopis” * 22.10.1931.

Paplakas meliorācijas sabiedrība * 30.11.1926. + 18.03.1942.

Virgas dārzkopības pārraudzības biedrība * 01.03.1934. + 20.11.1940.

Virgas dārzkopības un biškopības parraudzības biedrība * 04.05.1939.

Virgas izglītības biedrība * 31.03.1921. + 20.11.1940.

Virgas lauksaimniecības biedrība * 21.11.1922. + 05.04.1938.

Virgas lopkopības pārraudzības biedrība * 05.02.1924.

Virgas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Virgas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Virgas 599. Mazpulks * 26.01.1935. + 1940.

Virgas pagasta aizsargu nodaļa * 29.03.1919. + 1940.

Virgas pagasta lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.

Virgas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 17.08.1937.
                30.03.1939. pārdēvēta agrāk „Virgas lopkopības pārraudzības biedrība”

Virgas piensaimnieku sabiedrība * 21.11.1922. + 14.06.1934.

Virgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.07.1938. + 18.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Virgas nodaļa * 15.06.1931.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Paplakas nodaļa * 11.04.1931.

Latvijas labtempliešu biedrība * 20.12.1922. + 04.03.1940.
                17.03.1936. pievienota “Baltijas sieviešu atturības biedrība”
                Virgas jaunatnes „Glueck auf” nodaļa * 14.08.1929. + 11.02.1935.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Virgas nodaļa * 25.04.1931.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Virgas nodaļa * 14.0.1929.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti