Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

Virsnieki

Virsnieki

BIOGRAPHIEN nodaļa – „Latvijas virsnieki” – aptver tās personas, kas beiguši Latvijas kara skolu un Artilērijas kadetu skolu 1920 – 1940. gados. Tas ir informatīvs sakopojums par virsnieku dienesta gaitu Latvijas armijā, izglītību, apbalvojumiem, kā arī īsām ziņām par dienestu citās armijās un par darbību civilajā dzīvē.
Nodaļa paredzēta kā ģenealoģiska rokasgrāmata virsnieku pēctečiem, vēsturniekiem, interesentiem un aptver ziņas par 1684 virsniekiem.
Nodaļa veidota ar Latvijas Kultūras fonda, „Daugavas Vanagu” globālās organizācijas, Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrības un Latviešu virsnieku apvienības trimdā atbalstu.

Informācija tiek papildināta ik nedēļu, sekojiet izmaiņu datumiem.

Pašlaik sagatavota informācija par 1612 virsniekiem.

Papildinājumus un atsauces - biographien@inbox.lv

 

 

 
  Kontakti