Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

Virsnieki

Virsnieki

BIOGRAPHIEN nodaļa – „Latvijas virsnieki” – aptver tās personas, kas beiguši Latvijas kara skolu un Artilērijas kadetu skolu 1920 – 1940. gados. Tas ir informatīvs sakopojums par virsnieku dienesta gaitu Latvijas armijā, izglītību, apbalvojumiem, kā arī īsām ziņām par dienestu citās armijās un par darbību civilajā dzīvē.
Nodaļa paredzēta kā ģenealoģiska rokasgrāmata virsnieku pēctečiem, vēsturniekiem, interesentiem un aptver ziņas par 1684 virsniekiem.
Nodaļa veidota ar Latvijas Kultūras fonda, „Daugavas Vanagu” globālās organizācijas, Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrības un Latviešu virsnieku apvienības trimdā atbalstu.

Informācija tiek papildināta ik nedēļu, sekojiet izmaiņu datumiem.

Pašlaik sagatavota informācija par 1595 virsniekiem.

Papildinājumus un atsauces - biographien@inbox.lv

KARA SKOLAS HRONOLOĢIJA.

01.09.1919. Par Kara skolaspriekšnieku ieceltsplkv. Mārtiņš Penike

01.09.1919. Par Kara skolas komandieri iecelts kpt. Rūdolfs Klinsons .
05.10.1919. Sākas uzņemšana kara skolā.
07.10.1919. Reflektantu pārbaudīšana.
08.10.1919. Pavēle saformēt divas kaujas rotas.
08.10.1919. Kara skolas iziet uz kaujas pozīcijām Torņakalnā.
09.10.1919. Pirmā kauja Bšumuižas rajonā.
20.10.1919. Par Armijas artilērijas kadetu skolas priekšnieku iecelts kpt Nikolajs Fogelmanis .
01.12.1919. Sākas mācības kara skolā.
20.05.1920. Kara skolas pirmais izlaidums /233 virsnieki un 1 kadets/.
20.05.1920. Armijas artilērijas kadetu skolas 1. izlaidums /67 virsnieki un 1 kadets/.
19.08.1920. Par Armijas artilērijas kadetu skolas priekšnieku iecelts kpt. Jēkabs Brieže.
28.08.1920. Par Kara skolas priekšnieku iecelts plkv. Jānis Ceplīts .
17.09.1920. Atbrīvots no Kara skolas komandiera amata pltn. Rūdolfs Klinsons .
22.12.1920. Likvidēta Armijas artilērijas kadetu skola.
01.10.1920. Nodibināta Kara skola ar divgadīgu kursu un Artilērijas, Kājnieku,
                              Jātnieku un Inženieru nodaļām.
01.09.1922. Kara skolas 2. izlaidums /156 virsnieki un 28. kadeti/
29.09.1922. Kara ierēdņu kandidātu 1. Izlaidums.
29.11.1922. Dibināta Kara skolu beigušo kadetu savstarpējās palīdzības biedrība.
30.11.1922. Apstiprināta Kara skolas krūšu nozīme.
13.05.1923. Par kara skolas priekšnieku iecelts plkv. Aleksandrs Kalējs .
01.09.1923. Sāk iznākt žurnāls “Kadets”.
01.09.1923. Kara skolas 3. izlaidums /66 virsnieki un 1. kadets/.
01.10.1923. Noteikts trīsgadīgs mācību kurss.
01.12.1923. Latvijas dzelzceļnieku biedrība dāvā Kara skolai karogu.
01.09.1924. Kara skolas 4. izlaidums /110 virsnieki/.
30.09.1924. Par Kara skolas priekšnieku iecelts pltn. Rūdolfs Klinsons;
                              /pieņēmis 15.10.1924./apst. 27.11.1926./
01.09.1926. Kara skolas 5. izlaidums /91 virsnieks/,
               devīze „Tev Tēvzeme, tavs esmu viss”.
25.09.1926 Likvidētas Jātnieku un Inženieru nodaļas.
01.09.1927. Kara skolas 6. izlaidums /63 virsnieki/;
               Devīze „Visu par Latviju”.
01.10.1927. Pāriet uz divgadīgu mācības kursu.
01.09.1928. Kara skolas 7. izlaidums /74 virsnieki/;
               Devīze „Raugies uz Tīreļi”.
01.12.1928. Par kara skolas priekšnieku iecelts pltn. Krišjānis Ļūļaks .
09.01.1929. Kara skolu beigušo kadetu savstarpēja palīdzības biedrība pārdēvēta
                              par Virsnieku apvienību.
17.04.1929. Dibināta Virsnieku apvienības krājaizdevu sabiedrība.
01.09.1929. Kara skolas 8. izlaidums /148 virsnieki un 3 kadeti/;
               Devīze „Varoņu kapenes -  Tava ceļa zvaigzne”.
30.11.1929. Apstiprināts Kara skolas žetons.
08.07.1930. Atbrīvots no Kara skolas priekšnieka amata plkv. Krišjānis Ļūļaks .
01.09.1930. Kara skolas 9. izlaidums /73 virsnieki/;
               Devīze „Aug varoņiem drosme, jo tumšāka nakts”.
21.10.1930. Par Kara skolas priekšnieku iecelts plkv. Vilhelms Kārkliņš .
20.01.1931. Virsnieku apvienība pārdēvēta par Latvijas Kara skolu beigušo
                               virsnieku apvienību.
10.02.1931. Kara skolas virsnieku vietnieku nodaļas 1. izlaidums.
11.06.1931. Kara ierēdņu kursu pie Kara skolās 1. izlaidums.
15.08.1931. Robežapsardzības virsnieku kursu 1. Izlaidums.
01.09.1931. Kara skolas 10. izlaidums /64 virsnieki /;
               Devīze „Steidzies un liesmo – Dzimtene sauc”.
01.09.1931. Pārtraukta kadetu sagatavošana Kara skolā.
15.12.1931. Administratīvo virsnieku kursu pie Kara skolās 1. izlaidums.
08.01.1935. Virsnieku apvienības krājaizdevu sabiedrība pārdēvēta par Latvijas Kara skolu
               beigušo virsnieku apvienības krājaizdevu sabiedrību.
20.05.1935. Uzcelts piemineklis kritušiem kadetiem Vareļos.
01.09.1935. Par Kara skolas priekšnieku iecelts plkv. Arvīds Krīpens.
01.10.1935. Kara skola atjauno kadetu uzņemšanu.
01.10.1935. Kara skolā atklāta Kara flotes kadetu nodaļa,
11.08.1937. Kara skolas 11. izlaidums /124 virsnieki/;
               Devīze „Tēvzemei un Brīvībai”.
01.10.1937. Kara skolā atklāta kadetu speciālistu nodaļa.
01.09.1938. Kara skolas 12. izlaidums /122 virsnieki/;
               Devīze „Latvija tev mūsu sirds” un „Savam godam, Latvju slavai”.
17.03.1939. Kara skolas rezerves virsnieku kursu 1. Izlaidums /78. Karavīri/.
25.08.1939. Latvijas Kara skolu beigušo virsnieku apvienība pārdēvēta par biedrību.
01.09.1939. Kara skolas 13. izlaidums /120 virsnieki un 8 kara flotes virsnieki/;
               Devīze „Latvijai dzīvot – par Latviju mirt”.
01.09.1939. Par Kara skolas priekšnieku iecelts plkv. Mateus Konstantīns.
10.08.1939. Kara skolas rezerves virsnieku kursu 1. Izlaidums /75. Karavīri/.
19.03.1940. Kara skolas rezerves virsnieku kursu 2. Izlaidums /78. Karavīri/.
30.04.1940. Kara skolas rezerves virsnieku nodaļas 1. Izlaidums /132. Karavīri/..
01.06.1940. Iznāk žurnāla “Kadets” pēdējais numurs.
29.06.1940.Kara skolas Jaunāko virsnieku kursu 3. Izlaidums /92. Karavīri/.
16.07.1940. Iecelts Kara skolas politiskais vadītājs Voldemārs Ezernieks.
30.07.1940. Administratīvo leitnantu kursu beiguši 25. Karavīri.
08.08.1940. Kadetu speciālist nodaļu beiguši 2. Kadeti.
27.09.1940. Kara skolas 14. izlaidums /106 virsnieki un 2 kadeti speciālisti/;
               Devīze „brīviem dzīvot – Brīviem mirt”.
20.11.1940. likvidēta Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība.
17.12.1940. Kara skola Likvidēta.

 

 

 

 

 
  Kontakti