Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VISKAĻU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Viskaļu pagasta komitēja * 17.12.1929.

Krapes Viskaļu meliorācijas sabiedrība * 26.09.1923. + 09.04.1935.

Krapes Viskaļu pagastu meliorācijas sabiedrība „Līcis” * 12.04.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Lobe” * 29.04.1926.

Viskaļu bibliotēkas biedrība * 11.12.1896. + 1916.

Viskaļu biškopības biedrība * 12.05.1920. + 09.02.1940.

Viskaļu dziedāšanas biedrība
                Sk. „Viskaļu kultūras biedrība”
               
Viskaļu kultūras biedrība * 08.06.1886. + 20.11.1940.
                19.01.1940. pārdēvēta agrāk „Viskaļu kultūras biedrība”

Viskaļu lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Viskaļu lauksaimniecības biedrība”

Viskaļu lauksaimniecības biedrība * 10.03.1914.
                28.01.1920. pārdēvēta agrāk „Viskaļu lauksaimniecības biedrība”
                28.09.1937. pārdēvēta agrāk „Viskaļu lauksaimniecības biedrība „Arājs”

Viskaļu lauksaimniecības biedrība „Arājs”
                Sk. „Viskaļu lauksaimniecības biedrība”

Viskaļu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Viskaļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Viskaļu 422. Mazpulks * 29.02.1934. + 1940.

Viskaļu meliorācijas sabiedrība * 14.05.1924. + 18.12.1929.

Viskaļu meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 15.02.1929.

Viskaļu otrā piensaimnieku sabiedrība * 26.07.1923. + 26.06.1929.

Viskaļu pagasta aizsardžu pulciņš * 18.10.1928. + 07.07.1940.

Viskaļu pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 07.07.1940.

Viskaļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.05.1924.
                26.10.1939. pardēvēta agrāk „Viskaļu lopkopības pārraudzības biedrība”

Viskaļu piensaimnieku sabiedrība * 25.03.1925. + 04.12.1934.
                04.12.1934. iekļauta „Krapes piensaimnieku sabiedrībā”

Viskaļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.03.1887.[1869] + 18.10.1940.
                03.05.1922. pārdēvēta agrāk „Viskaļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Viskaļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Viskaļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Viskaļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Viskaļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Viskaļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Viskaļu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Viskaļu nodaļa * 01.12.1929. + 28.03.1940.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Viskaļu nodaļa * 22.11.1933.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Viskaļu nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

 

 
Izmainas 30.09.2015 Kontakti