Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VĪTRUPES PAGASTS
Valmieras apriņķis
[līdz 01.09.1925. Ķirbižu]

Blomes savstarpējā palīdzības biedrība * 23.03.1923. [1878]

Blomes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 25.03.1881. + 1916.

Ķirbižu Blomes bibliotēkas biedrība * 10.11.1909.+ 01.06.1939.

Ķirbižu Blomes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vītrupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Ķirbižu Blomes patērētāju biedrība  „Rūķis” * 14.04.1920. + 25.04.1934.

Ķirbižu Blomes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Vītrupes piensaimnieku sabiedrība”

Ķirbižu jūrmalas zvejniecības biedrība „Ausma” * 07.05.1924. + 19.07.1938.
                19.07.1938. iekļauta „Vītrupes lauksaimniecības biedrībā”

Ķirbižu pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 1940.

Ķirbižu sporta biedrība * 27.08.1924. + 06.11.1940.

Vītrupes jūras mednieku biedrība „Neptuns” * 14.07.1931. + 17.12.1937.

Vītrupes Ķirbīžu 667. Mazpulks * 30.03.1935. + 1940.

Vītrupes lauksaimniecības biedrība * 13.10.1926. + 06.03.1934.

Vītrupes lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                19.07.1938. pievienota „Ķirbižu jūrmalas zvejniecības biedrība „Ausma”

Vītrupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Bridaga” * 14.07.1926. + 22.01.1938.

Vītrupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Grauds” * 08.10.1930. + 11.08.1939.

Vītrupes 658. Mazpulks * 24.03.1935. + 1940.

Vītrupes meliorācijas sabiedrība „Gaida” * 30.12.1929.

Vītrupes meliorācijas sabiedrība „Kaija” * 26.03.1931.

Vītrupes pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Vītrupes pagasta jūrmalas meliorācijas sabiedrība * 11.09.1935.

Vītrupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 11.03.1925.
                03.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ķirbižu Blomes lopkopības pārraudzības biedrība”

Vītrupes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ausma” * 19.01.1931.

Vītrupes pagasta meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 09.05.1927.

Vītrupes piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ķirbižu Blomes piensaimnieku sabiedrība”

Vītrupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.03.1931. + 18.10.1940.
                17.07.1938. pārdēvēta agrāk „Vītrupes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Vītrupes savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vītrupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vītrupes Viļķenes meliorācijas sabiedrība * 03.03.1927.

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Vītrupes nodaļa * 30.04.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Vītrupes nodaļa * 02.07.1927.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti