Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ŽAGARIŅŠ Pēteris Pauls Jāņa d., kapteinis.
                * 1906. VII 12. Rīgā + 1990. X 10. Rīgā
                1924. X 01. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (II) vada komandieris,
                1930. IV 26. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (III) vada komandieris,
                1931. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1935. VIII 03. beidzis Virsnieku strēlniecības kursus,
                1938. I 31. piekomandēts Artilērijas inspektora štābam, adjutanta palīgs,
                1938. X 01. vecāka adjutanta palīgs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 106.
                1939. XI 21.piekomandēts Lietuvas Vitauta Dīžā Augstākai kara skolai,
                1940. VI 18. beidzis pirmo kursu,
                1940/1941. Strēlnieku XIV teritoriāla korpusā,
                1940. IX 20. pārskaitīts: Artilērijas 613. pulku baterijas komandiera palīgs,
                1940. I 15. paaugstināts kapteinis pakāpē,
                1941. arestēts un deportēts,
                1990. apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1481-1-142-37, 5601-1-7485.;
                                „Laiks” #86/1990.;
                                „Austrālijas Latvietis” #2050/1990.;
                                Meža kapu piemineklis;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 708.

ŽĒPERIS Kārlis Ādolfs Valentīns Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1910. IV 10. Vecpiebalgas pag.
                1930. beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1932. III 30. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1932. IX 23. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1932. XII 24. kaprālis,
                1933. II 24. atvaļināts,
                1933. VIII 26. Daugavpils kājnieku pulka Instruktoru rotas virsdienesta
                                grupas komandieris,
                1935. beidzis Sakaru komandas kursu,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1937. XII 04. Vada komandieris,
                1939. VI 15. beidzis Jāšanas kursus,
                1939. XII 01. Sakaru rotas vada komandieris,
                1940. VIII 08.  paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XIV teritoriāla korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 195. pulka vada komandieris,
                1942. Universitātes Tautsaimniecības nodaļas aspirants.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1056, 1491-1-90-529.;
                                „Tēvija” #250/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2622.

ŽĪGURS Alberts Pētera d., kapteinis.
                * 1897. IX 26. Jaunlaicenes pag.; S. Milda dz. Šutce
                                + 1942. VI 29. Noriļlagā, Krievijā
                1919. VI 16. Rīgas jaunformēto spēku karavīrs,
                1919. VI 16. Latviešu I inženieru sapieru rotas karavīrs,
                1919. VIII 12. Inženieru sapieru (II) rotas karavīrs,
                1919. X 01. Rezerves inženieru rotas karavīrs,
                1919. XI 01. Bruņotā I diviziona karavīrs,
                1919. XII 01. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1919. XII 01.,
                1920. V 20. Bruņoto vilcienu diviziona Bruņotā (IV) vilciena
                                artilērijas jaunākais virsnieks,
                1921. I 20. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1921. I 29. atvaļināts,
                1921. IV 04. Zemgales artilērijas pulka artilērijas tehniķis,
                1921. V 10. Baterijas (VI) jaunākais virsnieks,
                1922. VI 01. Baterijas (II) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. II 17. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1924. IV 21. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1924. X 30. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1924.XI 22. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd.1923. II 07.,
                1924. XII 04. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1925. VIII 03. Baterijas (VI) vecākais virsnieks,
                1925. X 13. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1928. II 11. Baterijas (VI) vecākais virsnieks,
                1928. V 04. Smagās artilērijas pulka Baterijas (VI) komandieris,
                1928. VI 21. paaugstināts kapteinis pakāpē izd.1927. V 27.,
                1928. XI 18. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medali,
                1931. VIII 01. Baterija (VI) pārdēvēta par. (VII),
                1932. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1933. XI 17. beidzis Artilērijas diviziona komandieru kursus,
                1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3675,
                1935. VIII 01. Beidzis Virsnieku strēlniecības kursus,
                1936. XI 27. Starmetēju baterijas komandieris,
                1939. IX 28. Zenītartilērijas pulka Starmetēju baterijas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XIV teritoriāla korpusā,
                1940. IX 20. pārskaitīts: Strēlnieku 181. divīzijas Atsevišķā zenitartilērijas
                                diviziona baterijas komandieris,
                1940. XI 15. paaugstināts majors pakāpē,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Vēja ielā #15-1.
                Avots:       LVVA 1504-1-72-331, 1508-1-12-153, 5601-1-7497.;
                                LVA 1987-1-17141.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #531.;
                                www.nekropole.lv.

ŽĪGURS Aleksandrs Ernesta d., kapteinis.
                * 1900. V 29. Viļķenes pag.; S. Marija dz. Andermanis + 1940. VI 27. Rēzeknē
                1917. beidzis tirdzniecības skolu,
                1919. XI 16. Rīgas kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1920. X 01. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Rēzeknes kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1923. VIII 04. Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. III 01. Vada komandieris,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1928. IX 01. beidzis: Virsnieku kursus art I šķiru,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 09. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1733,
                1932. III 15. Rotas (IV) vada komandieris,
                1932. X 18. Rotas (IX) vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1934. II 15. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1934. IV 12. Instruktoru rotas komandiera palīgs,
                1934. X 28. Sakaru rotas komandiera palīgs,
                1936. V 25. Kājnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. beidzis Saimniecības virsnieku kursus,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VIII 25. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #506 ar šķēpiem,
                1939. XI 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1939. XI 16. Liepājas kājnieku pulka Rotas (VI) komandieris,
                1939. XII 06. piekomandēts Aizsargu organizācijai Rēzeknes
                                XVII aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1940. I 16. Pulka štāba virs štata,
                1940. VI 29. apbedīts Brāļu kapos Rēzeknē.
                Avots:       LVVA 1524-1-=603-111, 1489-1-28-24, 1497-1-231-391,
                                                1640-1-527-530.;
                                „Daugavas Vēstnesis” #147/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #679.

ŽIGURS Jānis Imants Jāņa d., virsleitnants.
                * 1914. XI 09. Palsmanes pag.
                1934. beidzis Priekuļu lauksaimniecības vidusskolu,
                1934. IX 27. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1935. III 25. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1935. III 26. kaprālis,
                1935. VIII 20. beidzis Kara skolas virsnieku vietnieku nodaļu,
                1935. X 01. atvaļināts,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1935. XII 20. armijas virsnieka vietnieks,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Valmieras kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1938. I 03. vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XIV teritoriāla korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts: Strēlnieku 186. Pulka Bataljona (II) izlūku
                                vada komandieris,
                1941. I 21. Rīgas kājnieku kara skolas virsnieks.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1396, 1492-1-134-649, 5601-1-7499.;
                                LVA691-1-1.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2621.

ŽUKOVSKIS Antons Alekseja d., virsleitnants.
                * 1904. IV 11. Rēznas pag.; S. Marija dz. Laizāns 
                                + 1944. III 26. Novosokoļnikos, Krievijā
                1926. VI 20. Beidzis Rēzeknes valsts vidusskolu,
                1927. II 26. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1927. VIII 31. dižkareivis,
                1927. IX 01. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1927. IX 28. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. XII 21. kadets kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Rēzeknes kājnieku pulka Minumetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1930. V 04. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1931. I 22. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1932. II 07. Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1934. I 29. Rotas (VIII) vada komandieris,
                1934. IX 30. Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1935. IX 02. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1936. IV 31. Rotas (VIII) vada komandieris,
                1936. XII 17. Latgales artilērijas pulka Baterijas (VI) vada komandieris,
                1939. IX 01. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1939 IX 14. Sakaru baterijas vada komandieris,
                1939. X 03. Diviziona (I) sakaru virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XIV teritoriāla korpusā,
                1940. IX 20. pārskaitīts: Artilērijas 623. pulka sakaru priekšnieks,
                1940. X 29. Baterijas (V) vada komandieris,
                1940. XII 09. Jaunāko komandieru skolas radio vada komandieris,
                1941. I 31. beidzis Bateriju komandieru kursus,
                1943/1945. Grenadieru 33. pulka oberšturmfīrers,
                1944. I 15. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. III 26. kritis kā pulka kājnieku lielgabalu vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1497-1-231-397, 1503-1-116-403, 5601-1-7477.;
                                LVA 623-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4354.

ŽURAVSKIS Miķelis, kapteinis.
                Sk. Vilks Miķelis.

 

 

 
Izmainas: 09.05.2022 Kontakti