Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZABATUS Emanuels * + 22.09.1930.
                Miesnieku meistars.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 217. 25.09.1930.

ZABELSKIS Augusts * 26.09.1931. R.
                Kārsavas notārs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 218. 29.09.1931.

ZABLOCKIS Vilhelms * 43.g.v. + 1931.
                Inženieris ķīmiķis,
                Fabrikas tehniskais direktors.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 61. 17.03.1931.

ZACHAROVS Līze * 03.06.1932.
                Koku ielā Nr. 7 namīpašniece, Torņakalnā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 125. 07.06.1932.

ZACS Jānis * 1880. + 26.06.1932.
                Ķīšu Juglas zvejnieku biedrības dibinātājs un Goda biedrs,
                Šreinbuša brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Mūža biedrs,
                Namīpašnieks Ķīšezera nr. 13.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 140. 28.06.1932.

ZADDE Oskars * 29.02.1854. Skultē + 11.11.1930
                Inženieris.
                14.11.1930. Jelgavas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 257. 12.11. 1930.

ZADIŅŠ Jānis * 27.09.1871. Smiltenes pag. + 01.08.1937.
                Smiltenes Konzuma biedrības valdes priekšsēdētājs,
                Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas lauksaimniecības
                                biedrības valdes loceklis,
                Smiltenes pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas krājaizdevu
                                sabiedrības valdes loceklis,
                Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas priekšnieks.
                Smiltenes kapos, dz. Smiltenes pagasta Zadiņos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 170. 02.08.1937.

ZĀĢERS Jānis * + 30.08.1928.
                Namīpašnieks Brīvības 144.
                Pētera draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 196. 31.08.1928.

ZAICS Vasilijs * + 15.01.1939.
                Skolotājs.
                Pokrova kapos; dz. Lāčplēša 4-2.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 12. 16.01.1939.

ZAKE Bruno *21.019.1885. + 26.02.1944.
                Latvijas upju kuģu noliktavas bij. pārzinis.
                                                                “Tēvija” # 53. 03.03.1944.

ZAKENFELDS Gustavs * + 12.12.1925.
                A/S „Rita“ fabrikas vadītājs.
                Doma draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 282. 15.12.1925.

ZAĶIS Ādolfs * + 02.09.1943.
                Vecais latviešu strēlnieks.
                14.09.1943. Raiņa kapos R., Invalīdu nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 214. 13.09.1943

ZAĶIS Aleksandrs * 12.05.1890. + 05.01.1939.
                Tālbraucēju kapteinis,
                Kuldīgas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrības priekšsēdētājs.
                Tirdzniecības un rūpniecības A/S „Latvijas kokvilna“ padomes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 6. 09.01.1939.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 7. 10.01.1939.

ZAĶIS Hermīne * + 20.06.1930.
                Daugavpils dzelzceļnieku kultūras biedrības izglītības komisijas locekle.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 144. 02.07.1930.

ZAĶIS Jānis * 26. g. v. + 13.11.1924.
                Rīgas ostas policijas iecirkņa vecākais kārtībnieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 262. 17.11.1924.

ZAĶIS Jānis * + 20.09.1927. Bātē
                Stud. agr.,
                Latvijas kooperatīvu kongresu padomes instruktoru sekcijas loceklis,
                Latvijas agronomu biedrības biedrs,
                Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības darbinieks,
                Latvijas Universitātes kooperācijas veicināšanas biedrības dibinātājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 213. 22.09.1927.

ZAĶIS Jānis * + 20.07.1930.
                Grīvas virsmežniecības mežsargs.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 163. 24.07.1930.

ZAĶIS Jānis * 1894. + 04.03.1940. Rencēnu pag.
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                Cēsu kājnieku pulka atvaļinātais kapteinis.
                                                               „Brīvā Zeme” # 53. 05.03.1940.

ZAĶIS Jēkabs * + 1942.
                Rīgas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības IV komandas
                               agr. Mīlgrāvja mūža biedrs.
                08.03.1942. Baltas baznīcas kapos.
                Torņakalna kapos R.
                                                               „Tēvija” # 54. 06.03.1942.

ZAĶIS Kārlis *+ 01.03.1944.
                Zebrenes pagasta „Kļaviņu” māju īpašnieks.
                Zebrenes pag. „Upes” kapos.
                                                                “Tēvija” # 57. 08.03.1944.

ZAKKE Augusts Voldemārs * 28. g. v. + 22.04.1916.
                Praporščiks.
                24.04.1916. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 114. 24.04.1916.

ZAKKIS Jānis * 43. g. v. + 14.10.1922.
                Miesnieku meistars,
                Pētera brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.; dz. Aleksandra 153.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 233. 16.10.1922.

ZAKS Jānis * 66. g. v. + 13.11.1937.
                Tālbraucēju kapteinis.
                19.11.1937. Rojas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 262. 17.11.1937.

ZAKS Pēteris * + 14.12.1927.
                Daugavpils dzelzceļu darbnīcu kalēju nodaļas vadītājs.
                18.12.1927. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 284. 16.12.1927

ZAĻAIS Jānis * + 17.02.1922.
                Meža departamenta mežu ierīcības nodaļas mērnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 42. 21.02.1922.

ZALCGEBERS Edgars * 16.01.1913. + 04.03.1944. Austrumu frontē
                Dr. med dent.,
                Sanitārais feldfebelis.
                                                                „Tēvija” # 128. 02.06.1944.

ZALCMANIS Andrus * + 19.09.1921.
                Rīgas ormaņu palīdzības biedrības padomes loceklis.
                Dz. Pokrova 10.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 215. 22.09.1921.

ZALCMANIS Augusts * 03.01.1884. + 10.03.1937.
                Bauskas latviešu strēlnieku pulka jaunākais apakšvirsnieks,
                Rīgas dārzkopju biedrības biedrs.
                14.03.1937. Brāļu kapos R., Strēlnieku nodalījumā.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 58. 12.03.1937.

ZALCMANIS Emīls Adalberts * + 03.10.1920. Rēzeknē
                Leitnants.
                10.10.1920. Nītaures kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 231. 08.10.1920.

ZALCMANIS Jānis * + 27.12.1920.
                Nītaures draudzes skolotājs un ērģelnieks.
                Nītaures draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 1. 03.01.1921..

ZĀLE Andrejs * 08.08.1883. + 28.01.1941.
                Grāmatnieks.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 28. 01.02.1941.

ZĀLE ZĀLĪTIS Kārlis * + 19.02.1942. Inčukalnā
                Tēlnieks,
                Latvijas mākslas akadēmijas profesors,
                Mākslinieku biedrības dibinātājs,
                Studentu biedrības „Konkordija Valdemārija” goda biedrs,
                Brāļu kapu tehniskās komitejas loceklis.
                29.02.1942. Brāļu kapos Rīgā.
                                                               “Kurzemes Vārds” # 44. 21.02.1942.
                                                               „Tēvija” # 44. 21.02.1942.
                                                               „Tēvija” # 47. 26.02.1942.

ZAĻENIEKS Mārtiņš * + 08.09.1941.
                Inženieris mežkopis.
                Lielajos kapos R.
                                                                „Tēvija” # 63. 11.09.1941.

ZĀLĪTE Jānis * + 27.02.1932.
                Valmieras komercskolas absolventu biedrības biedrs.
                                               “Jaunākās Ziņas” # 50. 03.03.1932.

ZĀLĪTE Luize dz. Melkerts * + 24.05.1925.
                Sieviešu palīdzības korpusa izrīkojumu komisijas locekle.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 115. 26.05.1925.

ZĀLĪTE Pēteris * + 18.08.1939.
                Dr. phil.,
                L. U bijušais Filoloģijas un filozofijas fakultātes profesors.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 186. 19.08.1939.

ZĀLĪTE Pēteris * 59.g. v. + 29.02.1944.
                Baižkalna pagasta „Kalna Ģipšļu” māju īpašnieks.
                Raunas kapos.
                                                                “Tēvija” # 54. 04.03.1944.

ZĀLITIS Atis *44.g.v. +27.12.1932.
                Latvijas zirgu sporta biedrības valdes loceklis.
                01.01.1933.Biķernieku kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 295. 30.12.1932.

ZĀLĪTS Dāvis * 68.g.v. + 28.07.1931.
                Raunas pagasta Valdus māju īpašnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 168. 01.08.1931.

ZĀLĪTIS Edgars * 31.10.1886. + 14.10.1942.
                Vīru kora Dziedonis priekšnieks un goda biedrs.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 241. 17.10.1942.

ZĀLĪTIS Jānis * + 1932.
                Zolitūdes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 122. 02.06.1932.

ZĀLĪTIS Jānis * + 12.12.1943.
                Mūzikas rakstnieks.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 293. 14.12.1943.

ZĀLĪTIS Jēkabs *79.g.v. + +20.04.935.
               Cirgaļu pagasta Mierkalna skolas bijušais skolotājs.
               27.04.1935. Aumeisteru kapos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #92. 24.04.1935.

ZĀLĪTS Jūlijs * + 23.05.1923.
                Latvijas skautu centrālās organizācijas skautmasters.
                Dz. Tērbatas 97.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 113. 26.05.1923.

ZĀLĪTS Monvīds * + 06.11.1921.
                Latviešu jaunatnes savienības vecbiedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 255. 09.11.1921.

ZĀLĪTIS Pēteris * + 1943.
                Tālbraucēju kapteinis.
                26.03.1943. Skultes kapos; dz. Skultes pag. Brūveļos.
                                                               „Tēvija” # 72. 25.03.1943.

ZALSTERS Artūrs * 56.g.v. + 11.06.1942.
                Diplomēts jūras kapteinis.
                Asaru kapos; dz. Dārza 16, Mellužos.
                                                               „Tēvija” # 137. 16.06.1942.

ZALSTERS Johans * 1893. V 01. Mellužos + 1944. II 26.
                Leģiona oberšturmfīrers.
                Asaru kapos; dz. Mellužu pr. 38.
                                                                “Tēvija” # 52. 02.03.1944.

ZALTS Roberts * + 22.04.1930.
                Latvijas tehniskās biedrības krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs.
                Lielajos kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 93. 26.04.1930.

ZAMBRANS Pēteris * + 15.01.1929.
                Zemkopības departaments mērnieks,
                Latvijas mērnieku biedrības biedrs.
                Meža kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas”# 15. 18.01.1929.

ZAMEĻIS Aleksandrs * 47.g.v. + 07.09.1943.
                Dr. rer. nat.,
                Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības
                               fakultātes ārkārtējais profesors,
                Rīgas Universitātes Matemātikas un dabas zinību fakultātes
                               ārštata docents.
                Siguldas kapos, dz. Poruka 11, Siguldā.
                                                               „Tēvija” # 212. 10.09.1943.

ZAMEROVSKIS Marija  šķ. Zīrings dz. Leontjevs * 34.g.v. + 18.04.1942.
                Skolotāja.
                Trijādības kapos R.
                                                               “Tēvija” # 92. 22.04.1942.

ZAMUELS Otto * 19.08.1869. + 04.02.1917.
                Zvērināts advokāts,
                Fraternitas Moscoviensis filistrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 39. 08.02.1917.

ZĀMUĒLS Pēteris * 20.12.1870. + 17.02.1942.
                Dzērbenes pagasta Baļķu māju īpašnieks.
                Dzērbenes kapos.
                                                               „Tēvija” # 45. 23.02.1942.

ZANDBERGS Augusts * + 03.10.1935.
               Dr.,
               Konkordijas Valdemārijas filistrs,
               A/S Furniers valdes loceklis.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #225. 05.10.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #228. 07.10.1935.

ZANDBERGS Jānis * + 08.05.1937.
                Rīgas pilsētas 35. Pamatskolas priekšnieks,
                Rīgas latviešu skolotāju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Bijušo Baltijas skolotāju semināra audzēkņu un skolotāju biedrības
                                goda biedrs,
                Baltijas skolotāju semināra bij. skolotājs un direktors.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 103. 10.05.1937.

ZANDBERGS Miķelis * 51. g. v. + 18.08.1922.
                Zobārsts,
                Latvijas zobārstu biedrības biedrs.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 183. 01809.1922.

ZANDBERGS Miķelis Kriša d. *61.g.v. + 12.03.1935.
               Tālbraucēju kapteinis,
               Tvaikoņu Skauts un Sports līdzīpašnieks.
               20.03.1935. Engures kapos; dz. Engures Viglaiņos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #61. 14.03.1935.

ZANDBERGS Otto * + 03.11.1923. Jelgavā
                Daugavpils muitas eksperts.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 250. 08.11.1923.

ZANDBERGS Voldemārs * 24.g.v.  +02.01.1936. Valtaiķu jūrā
               Tvaikoņa Gaisma bocmanis.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 34. 11.012.1936.

ZANDELS Eduards * 48. g. v. + 04.06.1923.
                Rīgas II galdnieku sabiedrības biedrs dibinātājs. un veikalvedis.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 122. 08.06.1923.

ZANDERS Kārlis * + 08.03.1942.
                Celtniecības nozares IX kantora tehniķis.
                Matīsu kapos R.; dz. Avotu 66-35.
                                                               „Tēvija” # 61. 14.03.1942.

ZANDERS Otto * 30.01.1918. + 30.06.1941. Ostrovas nometnē
                Latvijas armijas karavīrs,
                Literāts Atis Sēja.
                Krievu kalniņa Ostrovas nometnē.
                                                               “Tēvija” # 95. 25.04.1942.

ZANDERSONS Edmunds * 29.07.1921. Dobeles pag. + 26.03.1944. Austrumu frontē
                Unteršarfīrers,
                Dzelzs Krusta II klases kavalieris.
                Varoņu kapos Austrumu frontē.
                                                                „Tēvija” # 127. 01.06.1944.

ZANDERSONS Ernests * + 28.06.1930.
                Pirmās Latvijas apavu amatnieku rūpnieku biedrības biedrs,
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 145. 03.07.1930.

ZANDERSONS Ernests * 71.g.v. + 20.06.1937.
                Jelgavas Pilsētas ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Jelgavas namīpašnieku biedrības biedrs,
                Jelgavas latviešu biedrības biedrs.
                Baložu kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 136. 21.06.1937.

ZANDERSONS Jānis * + 1942.
                Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju 15. komandas (bij. Ostas BUB) mūža biedrs.
                02.04.1942. Matīsa kapos R.
                                                               “Tēvija” # 76. 01.04.1942.

ZANDERSONS Jēkabs * 04.06.1879. + 21.12.1943.
                Sudrabkalis.
                Matīsa kapos R.
                                                               „Tēvija” # 302. 24.12.1943.

ZANDERSONS Kristaps * + 24.11.1943.
                Babītes pagasta Ezernieku māju īpašnieks.
                Piņķu, Annas kapos.
                                                               „Tēvija” # 282. 01.12.1943.

ZANDMANIS Artūrs * + 17.05.1935.
               Firmas Arnold Soerensen konservu meistars.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #111. 18.05.1935.

ZANDMANIS Artūrs * + 17.05.1935.
               Firmas Arnold Soerensen konservu meistars.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #111. 18.05.1935.

ZANDOVSKIS Jānis * 58. g. v. + 1937.
                Zeltkalēja amata meistars.
                29.12.1937. Matīsa kapos R.; dz. Matīsa 8a.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 294. 28.12.1937.

ZANOVSKIS Roberts * 52. g. v. + 24.01.1940.
                Inženieris tehnologs,
                Latvijas profesiju kameras loceklis,
                Tirdzniecības un rūpniecības A/S „Dzirnavnieks“ tehniskais direktors,
                Studentu vienības „Līdums“ vecdraugs,
                „Līduma“ vecdraugu biedrības vecdraugs.
                Baložu kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 22. 27.01.1940.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 21. 26.01.1940.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 20. 25.01.1940.

ZĀNS Pēteris * 77.g.v. + 03.07.1941.
                Skolotājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Tēvija” # 5. 05.07.1941.

ZAPRAUSKIS Bernhards * 22.07.1895. + 19.10.1942.
                Vecais strēlnieks,
                Rīgas kārtības dienesta VI iecirkņa virs kārtībnieks.
                26.10.1942. Brāļu kapos Rīga Strēlnieku nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 246. 23.10.1942.
                                                               „Tēvija” # 247. 24.10.1942.

ZĀRDIŅŠ Imants * 27.12.1916. Cēsīs + 10.01.1944. frontē
                Rīgas aizsargu pulka Ikšķiles policijas rajona bij. uzraugs,
                Dzelzs Krusta kavalieris.
                15.01.1944. Cēsu „Lauciņu” kapos.
                                                                “Tēvija” # 12. 15.01.1944.

ZĀRDIŅŠ Kārlis * + 27.01.1923.
                Bij. Cēsu pilsētas galva,
                Latvijas progresistu partijas līderis,
                Cēsu skolotāju arodnieciskās biedrības valdes loceklis.
                Lauciņu kapos, Cēsīs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 22. 29.01.1923.

ZARIŅŠ Aleksandrs * + 29.11.1930.
                Bij. Rīgas latviešu studentu sabiedrības studentu biedrības „Patrias“ biedrs,
                Valsts kontroles darbinieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 272. 01.12.1930.

ZARIŅŠ Alfrēds * 04.08.1894. + 04.07.1941. Valmieras cietumā
                Rūpnieks un aizsargs.
                09.07.1941. Liepupes kapos.
                                                                “Tēvija” # 25. 29.07.1941.

ZARIŅŠ Andrejs * + 22.03.1940.
                Ogresgala lauksaimniecības biedrības dibinātājs,
                Ogresgala krājaizdevu sabiedrības dibinātājs.
                                                               „Brīvā Zeme” # 69. 28.03.1940.

ZARIŅŠ Auguste dz. Eichenberg * + 22.04.1933.
                Juveļu veikala B. Zariņš īpašniece.
                27.04.1933. Lielajoas kapos; dz. Artilērijas 8.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 91. 25.04.1933.

ZARIŅŠ Bernhards Andreja d. * 51. g. v. + 07.07.1926.
                Juvelieris,
                Rīgas I atlētu kluba, dib. 1890. g. goda biedrs un līdz dibinātājs.
                Jēzus draudzes kapos R.; dz. Artilērijas 8.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 147. 08.07.1926.

ZARIŅŠ Emīlija dz. Blomnieks * + 11.08.1943.
                Stopiņu pagasta Upeslēju māju īpašniece.
                Rīgas V aizsargu pulka stopiņu aizsargu nodaļas aizsardze.
                15.08.1943. Ikšķiles kapos; dz. Stopiņu pagasta Sīlzemniekos.
                                                               „Tēvija” # 189. 14.08.1943.

ZARIŅŠ Ervīns * + 09.07.1942.
                Vakara IV pamatskolas un Vakara IV tirdzniecības papildu skolu skolotājs.
                Kandavas Vimbīžu kapos; dz. Kandavas mācītāju mājā.
                                                               „Tēvija” # 157. 12.07.1942.
                                                               „Tēvija” # 163. 18.07.1942.

ZARIŅŠ Georgs * 20.03.1912. + 04.05.1942. Jelgavā
                Tālbraucēju kapteinis,
                Jelgavas ostas priekšnieks,
                Upju kuģniecības pārvaldes Jelgavas nodaļas priekšnieks.
                07.05.1942. Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 102. 05.05.1942.

ZARIŅŠ Jānis Pētera d. * + 15.09.1925.
                Bij. Spreksta māju rentnieks pie Ķīšezerā.
                Meža kapos R.; dz. Čiekurkalna 6. līn. 7.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 208. 17.09.1925.

ZARIŅŠ Jānis * 07.03.1872. + 27.02.1940.
                A/S „Bekona eksports” padomes loceklis,
                Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                Raiskuma pagasta padomes loceklis un goda tiesnesis,
                Raiskuma lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Raiskuma savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Raiskuma pagasta Pusblaņķu māju īpašnieks.
                Raiskuma kapos.
                                                               „Brīvā Zeme” # 50. 01.03.1940.

ZARIŅŠ Jānis * 1875. + 01.03.1941.
                Tirgotājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 55. 04.03.1941.

ZARIŅŠ Jānis * + 02.03.1944.
                Rūjienas „Andrecēnu” māju īpašnieks.
                Bērtuļu kapos Rūjienā.
                                                                “Tēvija” # 55. 06.03.1944.

ZARIŅŠ Jēkabs * + 22.06.1936.
                Rīgas kultūras veicināšanas un pašpalīdzības biedrības Tramvajs
                                Valdes priekšsēdis un goda biedrs.
                27.05.1936. Meža kapos R.; dz. Barona 109-63.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 117. 26.05.1936.

ZARIŅŠ Jēkabs * 05.10.1861. + 10.03.1943.
                Rūjienas pagasta bijušais darbvedis.
                Bērtuļa kapos Rūjienā.
                                                               „Tēvija” # 60. 12.03.1943.

ZARIŅŠ Kārlis * + 02.11.1925.
                Stacijas „Rīga I“ telegrāfists.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 249. 05.11.1925.

ZARIŅŠ Kārlis * 10.03.1873. + 18.12.1926.
                Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrības dibinātājs un goda biedrs,
                Zarnu lieltirgotavas un apstrādāšanas „L. Aronstein un N Springfeld“
                                pirmais meistars.
                Meža kapos R.; dz. Brīvības 104.
                                                                Jaunākās Ziņas” # 289. 22.12.1926.

ZARIŅŠ Kārlis * + 27.04.1935.
               A/S Eksportieris valdes priekšsēdētājs.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #97. 30.04.1935.

ZARIŅŠ Kārlis * 26.02.1883. + 03.09.1936.
                Provizors.
                11.09.1936. Dobeles kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 203. 08.06.1936.

ZARIŅŠ Kārlis * + 10.07.1939. R.
                Namīpašnieks Tērbatas # 68.
                Siguldas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 152. 11.07.1939.

ZARIŅŠ Kārlis * + 1941.
                Bauskas I iecirkņa kriminālpolicijas uzraugs.
                29.06.1941. Katlakalna pag. Sīlu kapos.
                                                                „Tēvija” # 31. 05.08.1941.

ZARIŅŠ Kārlis * 27.02.1863. + 31.12.1941.
                Kalējs.
                Raiņa kapos R.
                                                                „Tēvija” # 3. 05.01.1942.

ZARIŅŠ Līze * + 27.10.1930.
                Namīpašniece Avotu 69.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 247. 30.10.1930.

ZARIŅŠ Marija dz. Ciekurs * + 20.05.1938.
                Pensionēta Rīgas skolotāja.
                Aumeisteru draudzes kapos, dz. Loberģu „Zariņos”
                                                                „Brīvā Zeme” # 117. 25.05.1938.

ZARIŅŠ Nikolajs * + 25.07.1928.
                Vietalvas virsmežsargs.
                Vietalvas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 168. 30.07.1928.

ZARIŅŠ Oskars * + 31.07.1936.
                Rīgas pilsētas izglītības valdes virs grāmatvedis.
                Miera draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 171. 01.08.1936.

ZARIŅŠ Pēteris * + 12.05.1924.
                Drabušu pagasta valdes un tiesas darbvedis.
                18.05.1924. Vecajos kapos Āraišos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 111. 17.05.1924.

ZARIŅŠ Pēteris Jāņa d. * 25.08.1876. Skujenē + 16.12.1925. Vietalvā
                Dr.
                20.12.1925. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 285. 18.12.1925.

ZARIŅŠ Pēteris * 1868. + 16.06.1930.
                Skolotājs,
                Latvijas Universitātes vienotnes „Līdums” labvēlis.
                22.06.1930. Rāmuļu kapos; dz. Kalna Silos Rāmuļu pagastā.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 135. 19.06.1930.

ZARIŅŠ Pēteris * 84.g.v. + 25.03.1937.
                Pļaviņu pagasta Avotiņu māju īpašnieks,
                Rīteru kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 70. 31.03.1937.

ZARIŅŠ Pēteris * 28.12.1879. + 08.08.1942.
                Dzērbenes pagasta Miķeļu māju īpašnieks.
                Dzērbenes kapos.
                                                               „Tēvija” # 187. 15.08.1942.

ZARIŅŠ Rihards * 27.06.1869. Viļkēnu pag. + 21.04.1939.
                Profesors,
                Bij. Valsts papīru spiestuves pārvaldnieks,
                Dzintarzemes filistrs.
                Meža kapos R.; dz. Valdemāra 33-10a.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 91. 24.04.1939.

ZARIŅŠ Rihards * 25.11.1889. + 10.10.1942.
                Kandavas ev. lut. draudzes mācītājs,
                Korporācijas Fraternitas Academica dibinātājs,
                Kandavas valsts arodskolas skolotājs,
                Kandavas K. Milenbaha pamatskolas skolotājs,
                Tautas palīdzības Kandavā līdzstrādnieks.
                Vimbižu kapos Kandavā.
                                                               „Tēvija” # 243. 20.10.1942.
                                                               „Tēvija” # 246. 23.10.1942.

ZARIŅŠ Vilhelms * 26.03.1858.  Kurmales pag. + 24.02.1944.
                Ventspils cietuma bij. priekšnieks.
                Vecajos kapos R.
                                                                “Tēvija” # 51. 01.03.1944.

ZĀRIŅŠ UNGURS Jānis Petera d. * + 22.04.1937.
                Bauskas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks.
                25.04.1937. Brāļu kapos R. strēlnieku nodalījumā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 91. 24.04.1937.

ZARRIŅŠ Jānis * + 11.05.1940. Ženēvā
                Lic. es. sc. pol. internat,
                Starptautiskā darba biroja sekcijas loceklis.
                                                               «Brīvā Zeme” # 109. 18.05.1940.

ZĀRS Fricis * + 05.04.1927.
                Vecauces pagasta padomes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 83. 12.04.1927.

ZASITS Eduards * 1869. + 03.06.1939.
                Mērnieku amata meistars.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 124. 06.06.1939.

ZAULS Ansis * + 03.01.1941. 
                Pensionēts ierēdnis.
                Madonas pilsētas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 6. 07.01.1941.

ZAURE Augusts * + 15.09.1939.
                A/S „Apavi“ valdes priekšsēdētājs un direktors rīkotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 209. 15.09.1939.

ZAUERSTEINS Fridrihs * 06.05.1878. Mazsalacā + 30.11.1931.
                Inženieris.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 271. 02.12.1931.

ZEBAUERS Augusts * 57. g. v. + 06.05.1939.
                Jaunjelgavas ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Jaunjelgavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Jaunjelgavas krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Jaunjelgavas sadraudzīgās biedrības valdes loceklis.
                Jaunjelgavas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 104. 09.05.1939.

ZĒBAUERS Eduards * 1867. Daudzevā + 11.02.1931.
                Dzelzceļu mašīnu direkcijas vicedirektors,
                Selonijas filistrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 34. 12.02.1931.

ZĒBERGS Teofīla dz. Dambekalns * +04.12.1932.
                Rīgas pilsētas II slimnīcas žēlsirdīgā māsa,
                LSK žēlsirdīgo masu savienības biedre.
                08.12.1932. garnizona kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 07.12.1932.

ZEBERLIŅŠ Kristaps * 09.10.1875. + 02.05.1925.
                Latvijas sporta biedrības biedrs.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 98. 05.05.1925.

ZĒBERGS Alberts * + 26.03.1923.
                Dzelzceļu virsvaldes finanšu direkcijas vecākais grāmatvedis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 68. 28.03.1923.

ZĒBERGS Ernests * 19.06.1869. + 17.09.1925.
                Mag. Pharm.
                Jaunciema kapos Volguntes pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 210. 19.09.1925.

ZĒBERGS Kārlis Heincs * 31.01.1859. + 05.09.1928. Badenveilerā
                Kuģu firmas „Brāļi Zeeberg” līdz dibinātājs un īpašnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 202. 07.09.1928.

ZEBERGS Kārlis * + 31.03.1935.
               Maiznieku meistars.
               03.04.1935. Matīsa kapos R..
                                                            „Jaunākās Ziņas” #76. 01.04.1935.

ZĒBERGS Pauls * + 23.12.1918.
                Stud. chem.,
                Baltijas Tehniskās Augstskolas students.
                Asaru kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 32. 24.12.1918.

ZĒBERGS Vilhelms * +22.04.1944.
                Pensionēts Ventas pagasta valdes sekretārs.
                                                                “Ventas Balss” # 34. 28.04.1944.

ZEEBERGS Jakols * + 06.06.1931.
                Miesnieks.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 126. 10.06.1931.

ZEEBERGS Johans * 27.06.1871. + 04.09.1927. Berlīnē
                Konsuls,
                Cand. rer. Merc.,
                A/S „Helmsing & Grimm” līdzīpašnieks,
                Krievijas Baltijas kuģniecības sabiedrības disponējošais direktors,
                Korporācijas „Selonia” filistrs,
                Latvijas lauksaimnieciskās dzīves veicināšanas A/S „Agronoms” dibinātājs
                                un valdes priekšsēdētājs,
                Ķīmikālijas tirdzniecības A/S „Chewag” līdz dibinātājs un valdes priekšsēdētājs,
                Latvijas kuģu īpašnieku savienības dibinātājs un priekšnieks,
                A/S „Iļģuciema alusdarītava” direkcijas loceklis,
                Latvijas glābšanas biedrības uz ūdeņiem dibinātājs un priekšnieks,
                Rīgas biržas komitejas priekšsēdētājs,
                Rīgas ielu dzelzceļu A/S direkcijas loceklis,
                Latvijas jahtkluba goda biedrs,
                Latvijas bankas padomes loceklis.
                10.09.1927. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 196. 02.09.1927.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 201. 08.09.1927.

ZEGA Fromholds * + 19.09.1926.
                Fabrikas „Veselība“ pārvaldnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 212. 22.09.1926.

ZEGNERS Jānis *05.07.1884. +09.12.1933.
                Mākslinieks,
                Smiltenes valsts ģimnāzijas bijušais skolotājs,
                Neatkarīgo mākslinieku vienības biedrs.
                16.12.1933. Smiltenes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 280. 12.12.1933.

ZĒGNERS Marta dz. Miesiņš * 10.11.186. + 05.06.1941.
                Smiltenes valsts ģimnāzijas skolotāja.
                Smiltenes kapos.
                                                                „Tēvija” # 132. 07.06.1944.

ZĒGRUENDS [Seegruend] Eduards * 64. g. v. + 02.03.1928.
                Dubultu ev. lut.  Draudzes valdes loceklis un kasieris.
                Jaundubultu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 51. 03.03.1928.

ZEIBARTS Artūrs * + 12.10.1924.
                Šķirotavas stacijas stiprās strāvas montieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 235. 15.10.1924.

ZEIBOTS Jānis * + 09.05.1942.
                Zaubes piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un valdes loceklis.
                Jaunpils draudzes kapos; dz. Zaubes pag. Trijičos.
                                                               „Tēvija” # 110. 14.05.1942.

ZEIBOTU Jēkabs * 57. g. v. + 23.12.1924.
                Rakstnieks.
                04.01.1925. Smiltenes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 296. 31.12.1924.

ZEIBOTS Kārlis * + 28.04.1928.
                Kundziņsalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības komandas virsnieka palīgs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 97. 02.05.1928.

ZEIDEMANIS Kārlis * + 14.04.1941.
                Kapteinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 92. 16.04.1941.

ZEILE Jānis * + 12.08.1931. Daugavpilī
                Aviācijas pulka lidotājs seržants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 180. 15.08.1931.

ZEIMANIS Marija Alvīne * 19.06.1883. + 28.11.1943.
                Pensionēta skolotāja.
                03.12.1943. Jelgavas „Baložu kapos.
                                                                “Tēvija” # 25. 31.01.1944.

ZEIMANIS Mārtiņš * 07.03.1866. + 17.01.1939.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Lacarus kapos; dz. Buļļu # 28.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 16. 20.01.1939.

ZELMANIS ZAPACKIS Aleksandrs * + 1941.
                Kapteinis.
                12.07.1941. Brāļu kapos Rīgā.
                                                                „Tēvija” # 10. 11.07.1941.

ZELTIŅŠ Ansis * + 11.09.1942. Zaļenieku pag.
                Pulkvedis,
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                Vidzemes IV latviešu strēlnieku pulka bijušais komandieris.
                20.09.1942. brāļu kapos Rīgā.
                                                               „Tēvija” # 217. 19.09.1942.

ZELTIŅŠ Ernests* + 23.09.1942.
                Mag. Oec.,
                Ostland Faser Gesellschaft darbinieks,
                Korporācijas Konkordija Zelmenis filistrs.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 222. 25.09.1942.

ZELTIŅŠ Jānis * 62.g.v. + 20.06.1932.
                Latvijas ugunsdzēsēju savienības valdes loceklis,
                MīIlgrāvju brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Pavasar biedrības priekšnieks,
                Pavasara krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs un dibinātājs,
                Firmas „G.A Ālers un M. un G. Ālers” darbinieks.
                Lielajos kapos Rīgā, Ģertrūdes draudzes nodalījumā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 143. 01.07.1932.

ZELTIŅŠ Kārlis * 22.08.1871. Vestienas pag. + 26.03.1937. Rīgā
                Krimuldas pagasta Pupu māju īpašnieks,
                Vestienas pagasta Mēžaužu māju bij. īpašnieks,
                Vestienas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Vestienas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Vestienas patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Vestienas lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Vestienas ev. lut. draudzes valdes loceklis,     
                Krimuldas piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,                        
                Krimuldas patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Krimuldas apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Krimuldas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Krimuldas I, II, III, IV lopkopības pārraudzības biedrību valdes loceklis,
                Tirdzniecības rūpniecības A/S „Kaļķis” līdz dibinātais,
                Latvijas lauksaimniecības kameras lopkopības sekcijas priekšsēdētājs,
                Zeltiņa fonda komisijas priekšsēdētājs,
                Lauksaimniecības centrālbiedrības (1907-1920) valdes loceklis,
                                                                „Brīvā Zeme” # 69. 27.03.1937.

ZELTIŅŠ Kārlis * + 19.12.1937.
                Koku šķirotājs.
                Braslas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 290. 21.12.1937.

ZELTIŅŠ Kārlis * + 16.10.1942.
                Jumurdas alus darītavas grāmatvedis,
                Bijušais Jumurdas pagasta sekretārs,
                Jumurdas pasta palīga nodaļas pārzinis,
                Jumurdas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Jumurdas aizsargu nodaļas bijušais priekšnieks,
                Jumurdas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Jumurdas kapos; dz. Jumurdas pag. Grīvos.
                                                               „Tēvija” # 244. 21.10.1942.
                                                               „Tēvija” # 247. 24.10.1942.

ZELTIŅŠ Nikolajs * + 07.12.1941.
                Pensionēts mežsargs.
                Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 140. 11.12.1941.

ZELTIŅŠ Pēteris *15.04.1868. +05.12.1933.
                Bijušais skolotājs.
                12.12. Zuteņu kapos; dz. Jaunbebru Imantas.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 08.12.1933.

ZELTIŅŠ Pēteris * + 04.06.1937.
                Ungurmuižas pagasta Pāķu māju īpašnieks.
                                                                „Brīvā zeme” # 123. 05.06.1937.

ZELTIŅŠ Roberts * + 12.08.1942.
                Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzijas skolotājs,
                Rīgas pilsētas VII ģimnāzijas bijušais skolotājs.
                Lielajos kapos R., Jāņa draudzes nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 186. 14.08.1942.

ZELTĪTS Jūlijs Voldemārs * + 02.09.1924.
                V. Olava komercskolas 1923. g. absolvents,
                V. Olava komercskolas pulciņa „Stars“ bij. valdes loceklis.
                V. Olava komercskolas sporta sekcijas dibinātājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 201. 05.09.1924.

ZEMANS Jānis * + 13.07.1916.
                Praporščiks.
                Apbedīts kaujas laukā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 201. 21.07.1916.

ZĒMANIS Herberts * 25.05.1902. + 30.11.1942. Austrumu frontē
                Ārsts kapteinis,
                Ārlavas bijušais rajona ārsts.
                                                               „Tēvija” # 293. 17.12.1942.

ZĒMELS Kārlis * 10.03.1862. + 22.05.1942.
                Tālbraucēju kapteinis.
                                                               „Tēvija” # 123. 30.05.1942.

ZEMGALS Gustavs * + 06.01.1939.
                Bij. Valsts Prezidents,
                Bij. Kara ministrs,
                Latvijas amatnieku savstarpībās kredītbiedrības priekšsēdētājs,
                Latvijas Hipotēku bankas padomes loceklis,
                Studentu vienības „Austrums“ vecbiedrs,
                „Austruma“ vecbiedru palīdzības biedrības biedrs,
                L. U. Goda biedrs,
                Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības bij. priekšsēdētājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 5. 07.01.1939.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 6. 09.01.1939.

ZEMGALS Emīlija dz. Tīdens * + 06.07.1928.
                Valsts prezidenta dzīves biedrene.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 149. 07.07.1928.

ZEMĪTS Artūrs * 09.03.1937.
                Valsts Iļģu lauksaimniecības skolas pārzinis,
                Latvijas katoļu jaunatnes biedrības Jezupovas nodaļas valdes loceklis,
                Latgales kultūras biedrības Saule Jezupovas nodaļas valdes loceklis,
                Kirupes lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Kirupes meliorācijas sabiedrības valdes loceklis,
                Silavas kūdras ražošanas biedrības valdes loceklis,
                Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrības Rušonas nodaļas valdes loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 57. 12.03.1937.

ZEMĪTS Arvīds * + 1941. Baltezerā
                Politiskās pārvaldes Ventspils rajona priekšnieks.
                23.07.1941. Ādažu kapos.
                                                                „Tēvija” # 30. 03.08.1941.

ZEMĪTIS Eduards * + 1930.
                Kuldīgas pastmeistars,
                Latvijas pasta, telefona, telegrāfa darbinieku biedrības biedrs,
                Kuldīgas un apkārtnes mednieku biedrības biedrs,
                Kuldīgas ugunsdzēsēju biedrības biedrs.
                                                                „Jaunākās Ziņas ” # 111. 19.05.1930.

ZEMĪTS Emīlija Elfrīde * 21. g. v. + 28.07.1917.
                Pasta telegrāfa ierēdnis.
                Ģertrūdes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 185. 01.08.1917.

ZEMĪTIS Jānis * + 21.12.1936.
                Pensionēts Rīgas pasažieru stacijas priekšnieks.
                Lielajos kapos R.; dz. Kurmanova 6.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 292. 23.12.1936.

ZEMĪTIS Vilhelms * 66.g.v. + 03.10.1943.
                Slokas pilsētas valdes loceklis,
                Baltijas celulozes fabrikas administratīvais direktors,
                Baltijas celulozes fabrikas galvenais grāmatvedis,
                Baltijas celulozes fabrikas ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs,
                Asaru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs,
                Rīgas Jūrmalas mednieku biedrības biedrs.
                Sējas kapos; dz. Penkules pagasta Sējās.
                                                               „Tēvija” # 233. 05.10.1943.

ZEMOLS Roberts * + 11.09.1941. Ogrē
                Pensionēts miertiesnesis.
                Ogres kapos.
                                                                „Tēvija” # 66. 15.09.1941.

ZEMZARS Eduards * + 08.12.1927.
                Ventspils cietuma priekšnieks.
                18.12.1927. Līgatnes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 280. 12.12.1927

ZĒVALDS Ernests * + 12.08.1942.
                Namīpašnieks Blaumaņa 7. Ventspilī.
                                                                “Ventas Balss” # 64. 14.08.1942.

ZĒVERS Kārlis * + 17.02.1927.
                Rīgas apriņķa būvinženieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 40. 19.02.1927.

ZĪBERIS Kārlis * + 09.09.1928.
                Aizputes Saldus dzelzceļa Zirņu stacijas priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 206. 12.09.1928.

ZICMANIS Arvēds * + 14.05.1943.
                Bijušais Kalpaka bataljona virsleitnants,
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
                22.05.1943. Trikātas kapos; dz. Jaunvāles pag. Zidavās.
                                                               „Tēvija” # 116. 19.05.1943.

ZICMANIS Jūlijs * 68.g.v. + 14.09.1943.
                Siguldas Ķempju ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Siguldas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Siguldas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Siguldas patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Siguldas piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Siguldas pagasta tiesas loceklis,
                Siguldas pagasta Muldu māju īpašnieks.
                19.09.1943. Allažu kapos.
                                                               „Tēvija” # 218. 17.09.1943.

ZĪDENS Eduards * 10.02.1877. + 21.05.1942.
                Spiestuves IX direktors.
                Meža kapos R., Ģertrūdes nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 118. 23.05.1942.

ZĪDERS Žanis * 24.g.v. + 04.06.1943. Austrumu frotē
                Unteršturmfīrers.
                Austrumu frontes Brāļu kapos.
                                                               „Tēvija” # 250. 25.10.1943.

ZIEDAINS Līze dz. Miljons * + 02.11.1927.
                Ģertrūdes I draudzes dāmu komitejas priekšniece.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 248. 03.11.1927.

ZIEDIŅŠ Jānis * + 11.04.1930.
                Ceraukstes Pomušas pamatskolas pārzinis.
                Trikātas kapos; dz. Brenguļu pag. Jaundzērutos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 86. 14.04.1930.

ZIEDIŅŠ Kārlis * + 21.10.1935.
               Rēveles ielā Nr.65 namīpašnieks.
               24.10.1935. Lielajos kapos R.,  Sv. Ģertrūdes nodalījumā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #242. 23.10.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #243. 24.10.1935.

ZIEDIŅŠ Reinholds * 58. g. v. + 29.03.1939.
                Latvijas Amatniecības kameras meistars,
                Namīpašnieks Aspazijas 90.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 74. 30.03.1939.

ZIEMELIS Ādolfs * 10.10.1885. + 12.05.1943.
                Dr.,
                Studentu vienības Atauga vecbiedrs.
                Auces kapos.
                                                               „Tēvija” # 112. 14.05.1943.

ZIEMELIS Andrejs * + 07.11.1939.
                Ventspils ostas valdes tehniķis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 256. 10.11.1939.

ZIEMELIS Antons + 24.01.1940.
                Dzelzceļa virsvaldes ekspluatācijas direkcijas darbvedis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 22. 27.01.1940.

ZIEMELIS Arnolds * 50.g.v. + 14.10.1935.
               Rīgas pilsētas 3. Bibliotēkas pārzinis.
               17.10.1935. Mārtiņa kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #234. 14.10.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #235. 15.10.1935.

ZIEMELIS Ģederts * + 27.12.1929.
                Jēkabpils apriņķa valdes bij. priekšsēdētājs.
                Meža kapos R.
                                                                „Jēkabpils vēstnesis” # 1. 03.01.1930.

ZIEMELIS Jānis * 1870. + 16.07.1932.
                Namīpašnieks Jūras Nr. 19, Slokā,
                Slokas namīpašnieku biedrības biedrs.
                Slokas draudzes kapos.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 157. 18.07.1932.

ZIEMELIS Jānis * 76. g. v. + 21.07.1939.
                Bij. kuģu kapteinis.
                Baltās baznīcas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 163. 24.07.1939.

ZIEMELIS Jānis * + 14.04.1942.
                Galdnieku meistars.
                                                               “Tēvija” # 87. 16.04.1942.

ZIEMELIS Kārlis * 56.g.v. + 15.02.1937.
                Vīnrūpnieku paju sabiedrības valdes loceklis un direktors rīkotājs.
                Meža kapos R.; dz. Brīvības 121.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 39. 18.02.1937.

ZIEMELS Kaspars * 05.03.1879. Kalnciemā + 01.10.1939. R.
                Tālbraucēju stūrmanis.
                Slokas draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 225. 04.10.1939.

ZIEMELIS Pēteris * + 03.04.1944.
                Vecais strēlnieks.
                Centrālkapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 83. 07.04.1944.

ZIEMELIS Vilis * 13.07.1869. + 05.04.1944.
                Liepājas makšķernieku biedrības bij. priekšsēdētājs.
                Liepājas pilsētas valdes Ceļu un kanalizācijas nozares noliktavas pārzinis.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 82. 06.04.1944.

ZIEMELIS Vitolds * + 13.11.1936.
                Stud. med.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 262. 17.11.1936.

ZIEMELIS Voldemārs * 13.10.1905. + 05.02.1944.
                Galdnieku meistars.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Tēvija” # 33. 09.02.1944.

ZIEMEĻNEKS Jānis * + 1930.
                Dzejnieks,
                Jaunāko ziņu un Atpūtas redakcijas loceklis.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 159. 19.07.1930.

ZIEMERS Jānis Andreja d. * + 29.12.1925.
                Rīgas pasta kantora ierēdnis.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 294. 31.12.1925.

ZIEMIŅŠ Fricis * + 03.06.1939. Hullē
                Tālbraucēju kapteinis.
                Hulles kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 122. 03.06.1939.

ZIFERTS Ansis * + 15.05.1931.
                Dzelzceļu mašīnu direkcijas vecākais inženieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 107. 16.05.1931.

ZIGMUNDS Kārlis * 16.10.1863. + 12.04.1925.
                Skolotājs.
                Jēzus draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 82. 15.04.1925.

ZIHMANIS Jānis * 56.g.v. + 07.05.1929.
                Firmas „Zirulis & Zihmans” dibinātājs un līdzīpašnieks.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 108. 14.05.1929.

ZĪKE Oskars Jāņa d. * + 13.12.1936.
                A/S „Riti“ tehniskais direktors.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 284. 14.12.1936.

ZILBALODIS Jānis * 02.09.1885. + 2.09.1944.
                Nīkrāces pagasta „Zoslēnu” māju īpašnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 213. 12.09.1944.

ZILBERFELDS Benjamiņš * + 11.07.1925. Vīnē
                Firmas „Silberfeld Freres“ līdzīpašnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 152. 14.07.1925.

ZILBERS Jānis * 08.03.1913. Ērgļos + 29.07.1943.
                Leģiona kaprālis,
                Dzelzs Krusta kavalieris.
                                                               „Tēvija” # 226. 27.09.1943.

ZILBERS Pēteris * + 25.10.1942.
                Vecākais tehniķis,
                Latvijas dzelzceļu Rīga I telefona centrāles bijušais priekšnieks.
                                                               „Tēvija” # 253. 31.10.1942.

ZILGALVIS Kārlis * + 22.02.1943.
                Nītaures baznīcas priekšnieks.
                Nītaures kapos.
                                                               „Tēvija” # 50. 01.03.1943.

ZĪLE Hermanis * + 04.10.1928.
                Sabiles un apkārtnes krājaizdevu sabiedrības „Spars” revīzijas
                                komisijas priekšsēdētājs,
                Sabiles un apkārtnes patērētāju biedrības kooperators pedagogs.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 229. 09.10.1928.

ZĪLE Jūlijs Jāņa d. * + 22.06.1920.
                Valmieras kājnieku pulka kapteinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 141. 25.06.1920.

ZĪLE Mārcis * + 04.04.1940.
                Rīgas namīpašnieku kredītbiedrības padomes loceklis.
                                                               „Brīvā Zeme” # 78. 08.04.1940.

ZĪLE Roberts * + 20.08.1931.
                Tirgotājs,
                Latvijas augļu tirgotāju biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 188. 25.08.1931.

ZĪLE Vilis Augusta d. * 17. g. v. + 22.09.1924.
                Latvju jaunatnes savienības fiziskās audzināšanas sekcijas biedrs.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 222. 30.09.1924.

ZĪLĪTE Osvalds * 46. g. v. + 03.01.1939.
                Pāles 15. maija 6. kl. pamatskolas pārzinis,
                663. Pāles mazpulks,
                Pāles pagasta lauksaimniecības biedrības kulturālās sekcijas vadītājs,
                Pāles aizsargu nodaļas kora vadītājs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 3. 04.01.1939.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 4. 05.01.1939.

ZILVERS Jānis * + 16.02.1937.
                Veselavas pagasta Kalna Veģeru māju īpašnieks.
                Raunas kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 40. 19.02.1937.

ZILVERS Jānis * + 07.05.1943.
                Kapteinis.
                12.05.1943. Brāļu kapos R.
                                                              „Tēvija” # 109. 11.05.1943.

ZIMBOTS Olga * + 02.08.1942.
                Strazdes aptiekas pārvaldniece.
                                                               „Tēvija” # 181. 08.08.1942.

ZĪMULIS Konrāds * 64. g. v. + 17.03.1941.
                Finansu tautas komisariāta vecākais grāmatvedis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 69. 20.03.1941.

ZIMURS Eduards * 42. g. v. + 20.03.1927.
                Vīntirgotājs,
                Latvijas vīntirgotāju biedrības biedrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 66. 23.03.1927.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 65. 22.03.1927.

ZINGBERGS Mārtiņš * + 25.06.1941.
                Mērnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 9. 11.07.1941.

ZĪRĀKS Voldemārs * + 10.07.1937.
                Talavijas filistrs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 152. 12.07.1937.

ZIRĢELIS Jānis * + 15.02.1932.
                Rīgas apgabaltiesas VI iecirkņa tiesu izpildītājs.
                21.02.1932. Smiltenes kapos; Dz. Matīsa 51/53-5, R.
                                                              „Jaunākās Ziņas” # 37. 16.02.1932.

ZIRIŅŠ Augusts Anša d. * 49. g. v. Praviņu pag. + 03.12.1926.
                Cand. rer. merc.,
                Docents
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 70. 27.03.1926.

ZIRIŅŠ Ints * + 15.10.1941.
                Advokāts.
                Krēģu kapos, dz. Rūpniecības 17, Ventspilī.
                                                                “Ventas Balss” # 31. 17.10.1941.

ZĪRIŅŠ Jānis * 70.g.v. + 09.08.1942.
                Sēdlinieks tapsētājs,
                Rīgas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju I komandas
                               (bij. Rīgas BUB, dib. 1865.) stobra vedis.
                Jēkaba draudzes kapos R.
                                                               „Tēvija” # 186. 14.08.1942.

ZIRIŅŠ Teodors Aleksandrs *16.03.1909. +24.04.1944.
                Ventspils apriņķa policijas apsardzības rotas kārtībnieks.
                                                                “Ventas Balss” # 34. 28.04.1944.

ZIRNIEKS Jānis * + 15.11.1928.
                Būvuzņēmējs.
                Salas kapos; dz. Valmiermuižā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 263. 19.11.1928.

ZIRNIS Jānis * 65. g. v. + 05.05.1926.
                Maiznieku meistars.
                Lejas kapos Cēsīs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 08.05.1926.

ZIRNIS Jānis * + 24.05.1932.
                Jaunākais tiesu amatu kandidāts.
                Lielajos kapos Rīgā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 116. 27.05.1932.

ZIRNIS Kārlis * 63.g.v. + 25.01.1937.
                Tālbraucēju kapteinis.
                31.01.1937. Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 21. 27.01.1937.

ZIRNIS Roberts * 34. g. v. + 04.06.1922.
                Dzelzceļu virsvaldes materiālo apgādības vecākais tehniķis.
                Lejas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 125. 08.06.1922.

ZĪVERTS Emīlija * + 31.01.1931.
                Latvijas bankas centrāles grāmatvede,
                Latvijas bankas darbinieku pašpalīdzības biedrības biedre.
                Ziepniekkalna kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 27. 04.02.1931.

ZĪVERTS Kārlis * 28.07.1897. Jelgavā + 27.02.1943. Austrumu frontē
                Pulkvedis leitnants,
                B bataljona komandieris,
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
                Brāļu kapos Austrumos.
                                                               „Tēvija” # 65. 18.03.1943.

ZĪVARTS Jānis * + 06.01.1942.
                Aptiekas palīgs,
                Sēlpils aptiekas pārvaldnieks.
                                                                „Tēvija” # 25. 30.01.1942.

ZĪVERTS Jānis * 01.10.1873. + 09.12.1936. R.
                Bijušais Pasta departamenta ņēmumu nodaļas vadītājs.
                13.12.1936. Ķemeru kapos; dz. Vakzales 11, Ķemeros.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 282. 11.12.1936.

ZĪVERTS Jānis * + 31.06.1941. Smārdes pag.
                Aizsargs partizāns,
                Smārdes lopkopības pārzinis.
                                                                “Tēvija” # 22. 25.07.1941.

ZĪVERTS Rolfs * + 29.07.1920. pie Stukmaņiem
                Lidotājs novērotājs virsleitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 172. 31.07.1920.

ZIVTIŅŠ Jānis * 64.g.v. + 08.12.1942.
                Koku šķirotājs.
                Ziepniekkalna kapos R.; dz. Tēriņu 22, R.
                                                               „Tēvija” # 288. 10.12.1942.

ZNETS Pēteris * + 08.04.1937.
                Agronoms,
                Konkordijas Zelmenis vecbiedru biedrības vecbiedrs.
                                                                „Brīva Zeme” # 81. 12.04.1937.

ZNOTĒNS Miķelis * + 20.07.1942. Austrumu frontē
                Kapteinis leitnants.
                                                               „Tēvija” # 197. 27.08.1942.
                                                               “Kurzemes Vārds” # 194. 23.08.1942.

ZOBS Jānis * 12.11.1899. + 20.01.1931.
                Agronoms,
                Bebrenes lauksaimniecības skolas pārzinis,
                Konkordija Zelmenis filistrs dibinātājs.
                Kosas pareizticīgo kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 18. 23.01.1931.

ZOLMANIS Jānis * + 01.12.1939.
                A/S „Ādu un vilnas centrāle“ revidents.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 281. 11.12.1939.

ZOLTNERS Ansis * 63.g.v. + 15.08.1943.
                Kalējs.
                Auces Lāču kalna kapos.
                                                               „Tēvija” # 193. 19.08.1943.

ZOLTNERS Heinrihs * + 09.03.1925.
                Zaķusalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības komandas priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 58. 13.03.1925.

ZOLTENERS Nelija dz. Vītols * + 30.12.1940.
                Ārste zobu slimībās.
                Zandera kapos Jelgavā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 1. 01.01.1941.

ZOLTS Pauls * + 29.07.1916. Pētrogradā
                Dr. med.
                Lettonia’s filistrs.
                Smolenskas ev. lut kapos Pētrogradā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 217. 06.08.1916.

ZOMMERS Aleksandrs * + 25.12.1925.
                Namīpašnieks Marijas 47.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 292. 29.12.1925.

ZOMMERS Fricis * + 20.09.1916. Čerskajā
                Praporščiks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 231. 21.08.1916.

ZOMMERS Fricis * 01.11.1879. + 09.01.1937.
                Vecākais koku šķirotājs.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 8. 12.01.1937.

ZOMMERS Jānis * + 04.11.1920.
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas padomes loceklis,
                Ceturtās Rīgas savstarpējās kredītbiedrības direktors.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 251. 08.11.1920.

ZOMMERS Jānis * 27.10.1888. + 10.07.1943. Daugavpilī
                Bijušais AEV Daugavpils nodaļas Pārtikas nodaļas vadītājs.
                Daugavpils kapos.
                                                               „Tēvija” # 161. 13.07.1943.

ZOMMERS Juris * + 18.05.1944.
                Dr., unteršturmfīrers,
                Dzelzs Krusta II klases kavalieris.
                23.05.1944. Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 119. 22.05.1944.

ZOMMERS Kārlis * + 09.08.1923.
                Namdaru meistars.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 176. 13.08.1923.

ZOMMERS Viktors Osvalds Kārļa d. * + 30.06.1927.
                Dr.,
                Stāmerienas un Kalncempju pagastu ārsts.
                04.07.1927. Tirzas draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 147. 07.07.1927.

ZONBERGS Krišs * + 01.01.1943.
                Remtes pagasta Āžamaču māju īpašnieks.
                Cērpu kapos.
                                                               „Tēvija” # 4. 06.01.1943.

ZONNERS Fridrihs * + 22.02.1927.
                Ogres papes fabrikas īpašnieks un inženieris.
                25.02.1927. Jēkaba draudzes kapos R.; dz. Kr. Barona 31a-21.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 43. 23.02.1927.

ZORGEVICS Indriķis * 24. g. v. + 26.09.1944.
                Lidotājs,
                Sporta biedrības „Olimpija” jahtkluba biedrs.
                Centrālkapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 224. 24.09.1944.

ZOSTE Dāvids * + 19.07.1942.
                Pēterpils konservatorijas brīvmākslinieks,
                Studentu vienības Ziemelis vecbiedrs.
                Dz. Elizabetes 19-9.
                                                               „Tēvija” # 165. 21.07.1942.
                                                               „Tēvija” # 166. 22.07.1942.

ZUBOVS Otto * + 16.01.1935.
               Amatu meistaru palīdzības biedrības Rīgā dibinātājs un goda biedrs.
               20.01.1935. Matīsu kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #16. 19.01.1935.

ZUBRA Nikolajs * + 24.01.1928.
                Galdnieku meistars.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 22. 28.01.1928.

ZUJS Augusts * 30. g. v. + 31.01.1939.
                Salacgrīvas rajona veterinārārsts,
                Latvijas veterinārārstu biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 28. 03.02.1939.

ZUKURS Teodors * 1900. + 11.09.1928.
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                Rīgas muitas darbinieks.
                15.09.1928. Brāļu kapos R.; dz. Ķemeru 4/6-3.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 208. 14.09.1928.

ZUMENTS Pēteris * + 1944. Francijā
                Dr. med.
                                                                „Tēvija” # 85. 12.04.1944.

ZUPĀNS Oto * 27.08.1891. + 29.12.1943.
                Skolotājs.
                Mazsalacas kapos; dz. Krasta 5, Mazsalacā.
                                                               „Tēvija” # 306. 30.12.1943.

ZUPPE Jānis * 73. g. v. + 13.02.1928.
                Nītaures pagasta skolotājs.
                Nītaures kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 37. 15.02.1928.

ZURKAUS [Surkovs] Leonhards * + 15.03.1936.
               Kundziņslas labierīcības biedrības krājaizdevu kases padomes loceklis,
               Rīgas Sv. Jāņa ģildes Mucenieku amatu zeļļu sekcijas biedrs.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 66. 20.03.1936.

ZUŠEVICS Jūlijs * + 1941.
                Muitas revīzijas daļas mežzinis.
                09.07.1941. Mārtiņu kapos R.
                                                                „Tēvija” # 6. 07.07.1941.

ZUŠMANIS Marta * + 07.09.1943.
                Dr.,
                Studentu vienības Ziemeļniece vecbiedr,
                Meža kapos R., dz. Brīvības 13-4.
                                                               „Tēvija” # 212. 10.09.1943.        

ZUTENIS Anna dz. Bērziņš * + 24.11.1930.
                Jelgavas namīpašnieku biedrības biedrene.
                28.11.1930. Priekuļu kapos; dz. Priekuļu muižā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 268. 26.11.1930.

ZUTIŅŠ Eduards * 18.03.1905. + 15.04.1944. Austrumu frontē
                Latviešu policijas vienības kapteinis,
                Dzelzs Krusta kavalieris,
                Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.
                19.04.1944. Brāļu kapos R.
                                                                „Tēvija” # 89. 17.04.1944.

ZUTIS Bērtulis * 20.03.1857. + 21.03.1933.
                Namīpašnieks Augļu 14.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 67. 23.03.1933.

ZUTIS Emma Elīze Viktorija * + 11.03.1940.
                Jērcenu pamatskolas skolotāja,
                Jērcenu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Jērcenu aizsargu nodaļas aizsardze.
                                                               „Brīvā Zeme” # 59. 12.03.1940.

ZUTIS Fridrihs * + 15.12.1939.
                Namīpašnieks Tallinas 94.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 287. 18.12.1939.

ZUTIS Herta * 06.04.1898. + 01.08.1920.
                Apgādības ministrijas darbiniece.
                Gertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 176. 05.08.1920.

ZUTIS Kārlis * + 13.03.1935.
               Rīgas VIII iecirkņa vecākais kārtībnieks.
               17.03.1935. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #63. 16.03.1935.

ZUTIS (Sutte) Kārlis * 28.10.1876. + 22.12.1943.
                               Gaļas centrāles darbinieks,
                Bijušais filistru biedrības Zemgalija biedrs.
                Raiņa kapos R.
                                                               „Tēvija” # 302. 24.12.1943.

ZUTIS Konstantīns * + 14.11.1935.
               Cand. phil.,
               Punkas valodu kursu latiņu un grieķu valodu lektors,
               Rīgas pilsētas II ģimnāzijas skolotājs,
               Latviešu jaunatnes ģimnāzijas skolotājs.        
               17.11.1935. Meža kapos R; Jāņa draudzes nodalījumā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #261. 15.11.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #262. 16.11.1935.

ZUTIS Krišjānis * + 30.10.1928.
                Šķibes izglītības biedrības biedrs,
                Šķibes lauksaimniecības biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 248. 01.11.1928.

ZUZE Kristaps * 62. g. v. + 22.07.1928.
                Rīgas Vidzemes tirgus tirgotāju biedrības biedrs,
                Mazrūpnieku un amatnieku krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs.
                Pāvila draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 169. 31.07.1928.

ZVAIGZNE Aina dz. Krastiņš * + 21.09.1942.
                Rīgas pilsētas III pamatskolas skolotāja.
                Meža kapos R., jaunās Ģertrūdes draudzes nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 221. 24.09.1942.

ZVAIGZNE Aleksanders * + 23.02.1920.
                Daugavpils kājnieku pulka virsleitnants.
                07.03.1920. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 54. 06.03.1920.

ZVAIGZNE Alfrēds * 14.11.1918. + 23.04.1944.
                Latviešu policijas vienības leitnants,
                Dzelzs Krusta kavalieris.
                                                                „Tēvija” # 104. 04.05.1944.

ZVAIGZNE Jānis * + 31.10.1930.
                Virsbraķeris,
                Britānijas Baltijas koku tirdzniecības A/S darba vadītājs.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 248. 01.11.1930.

ZVAIGZNE Jānis * 26.02.1911. + 26.12.1942.
                Inženieris kultūrtehniķis,
                Beveronijas bijušais loceklis.
                                                                „Tēvija” # 20. 24.01.1942.

ZVAIGZNE Jānis * + 03.04.1943.
                Limbažu pagasta Sleikas māju īpašnieks.
                Limbažu draudzes kapos.
                                                               „Tēvija” # 85. 09.04.1943.

ZVAIGZNE Kārlis Mārtiņa d. * 74.g.v. + 1937.
                Namīpašnieks Sīmaņa ielā # 3.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 107. 14.05.1937.

ZVAIGZNE Luīze * + 07.10.1926.
                Sieviešu palīdzības korpusa Slokas nodaļas valdes locekle.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 227. 09.10.1926.

ZVAIGZNE Velta [Olga Gaiķis] * + 21.03.1920.
                Pēterpils latvju teātra aktrise.
                26.10.1921. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 240. 21.10.1921.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 115. 21.05.1920.

ZVAIGZNĪTIS Aleksandrs * + 05.07.1935.
               Lizuma skolas skolotājs.
               10.07.1935. Velēnas kapos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #149. 06.07.1935.

ZVAIGZNĪTIS Trīne * + 22.04.1927.
                Latvijas tirdzinieku savienības biedre.
                Ģertrūdes kapos R.; dz. Laboratorijas 2-10.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 91. 26.04.1927.

ZVANĪTĀJS Aleksandrs * + 03.03.1937.
                Latvijas mērnieku biedrības biedrs.
                Līvānu kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 53. 06.03.1937.

ZVEJNIEKS Arvīds * 04.08.1902. + 03.10.1943.
                Leģiona unteršturmfīrers.
                27.02.1944. Meža kapos R.
                                                                “Tēvija” # 47. 25.02.1944.

ZVEJNIEKS Ernests Julius * + 09.09.1926. jūrā
                Kapteinis.
                13.09.1926. Skultes kapos; dz. Stienes pag., „Lejas Līgavās“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 203. 11.09.1926.

ZVEJNIEKS Jānis * + 03.07.1937.
                Ābeļu pagasta padomes loceklis un tiesas priekšsēdētājs.
                                                                „Jēkabpils Vēstnesis” # 27. 08.07.1937.

ZVEJNIEKS Mārtiņš * + 05.06.1937. Jaunjelgavā
                Izdevniecības kooperatīva „Zemgales Balss” dibinātājs un valdes loceklis.
                12.06.1937. Jaunjelgavas kapos.
                                                                „Zemgales Balss” # 124. 07.06.1937.

ZVIEDRIS Fricis * + 26.05.1928.
                Būvvadītājs.
                Dz. Stabu 94-1.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 118. 30.05.1928.

ZVIEDRIS Jānis * 18.01.1894. + 29.08.1943.
                Jelgavas dzirnavu direktors.
                Nikolaja kapos Jelgavā; dz. Vaļņu 9, Jelgavā.
                                                               „Tēvija” # 196. 23.08.1943.

ZVIEDRIS Kārlis * 16.01.1866. + 05.11.1928.
                Valkas tirgotājs.
                Valgas kapos, Igaunijā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 253. 07.11.1928.

ZVĪGZNE Brunis * 4.12.1910. + 11.10.1937.
                Stud. oec.
                Lettonia’s.
                Meža kapos R.
                                                                „Brīvā Zeme” # 232. 13.10.1937.

ZVIGZNE Kārlis * + 19.09.1928.
                Vidzemes III savstarpīgās kredītbiedrības valdes loceklis,
                Ogres ekonomiskā veikala līdzīpašnieks
                Sv. Pāvila draudzes padomes loceklis.
                Meža kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 214. 21.09.1928.

ZVIRBULIS Aleksandrs * 31. g. v. + 17.02.1925.
                Rīgas metālstrādnieku savienības biedrs.
                Debesbraukšanas kapos R.; dz. Rēveles 14-5.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 41. 20.02.1925.

ZVIRBULIS Jānis * + 30.06.1930.
                Dzelzceļu virsvaldes Mašīnu direkcijas biroja pārzinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 144. 02.07.1930.

ZVIRBULIS Jānis * 35. g. v. + 23.10.1930.
                Zvērināts advokāts.
                26.10.1930. Meža kapos R.; dz. Akadēmijas 25, Jelgavā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 243. 25.10.1930.

ZVIRBULIS Jānis *63.g.v. +29.12.1932.
                Atslēdznieku amata meistars
                Jelgavas atslēdznieku meistaru sabiedrības loceklis.
                01.01.1933. Meža kapos Rīgā; dz. Brīvības 103.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 295. 30.12.1932.

ZVIRBULIS Juris * + 05.07.1942.
                Namīpašnieks Lienes 13, Rīgā.
                                                               „Tēvija” # 154. 08.07.1942.

ZVIRBULIS Kārlis * + 1935.
               Rīgas ostas ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                                                                           „Jaunākās Ziņas” #45. 22.02.1935.

ZVIRGZDIŅŠ Roberts *  + 23.11.1923.
                Kara ministrijas budžetu un kredīta pārvaldes darbinieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 264. 24.11.1923.

 

 
Izmaiņas: 27.06.2023 Kontakti