Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZAĢERIS Arvīds Leopolds Jēkaba d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1908. XI 28. Rīgā; S. Estrīde dz. Ābols.
                Beidzis Rīgas pilsētas IV vidusskolu,
                1929. II 25. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
                1929. IX 27. Kara skolas kājnieku pulka kadets,
                1930. VIII 28. armijas kaprālis,
                1930. XI 29. kadets kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Rīgas kājnieku pulka Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. X 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1936. V 23. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1936. X 01. vada komandieris,
                1937. V 22. Sakaru rotas vada komandieris,
                1939. V 22. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 286,
                1939. X 26. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1939. II 19. Rotas (VI) vada komandieris,
                1940. II 26. Instruktoru rotas komandiera palīgs,
                1940. III 13.-IX 11. piekomandēts Augstākai kara skolas Vispārīgai nodaļai,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulka, vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1494-1-268-427, 5601-1-7202.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4860.

ZAHARANS Benedikts Voicika d., kapteinis.
                * 1900. X 05. Balvu pag.
                1918. beidzis Pētrpils Pokrova tirdzniecības skolu,
                1919. V 03. Balvu partizāņu nodaļas brīvprātīgais,
                1919. VI 21. ievainots,
                1919. VII 07. Latgales partizāņu pulka brīvprātīgais,
                1921. IX 15. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1922. X 01. armijas kaprālis,
                1923. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1923. IX 01. Valmieras kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1923. X 16. vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. X 15. Rotas (III) vada komandieris,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 751,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņas 10.gadu jubilejas medali,
                1931. III 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1937. III 08. Rotas komandieru palīgs,
                1937. VI 08. Rotas (V) komandieris,
                1937. VI 08. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1938. IX 22. Saimniecības rotas komandieris,
                1939. VI 15. Rotas (II) komandieris,
                1940. V 01. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1940. XI 27. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1492-1-134-409, 5601-1-7199.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 671.

ZAKSS Nikolajs Kārļa d., kapteinis leitnants.
                * 1899. V 21. Rīgā
                1918. V 01. Beidzis Rīgas reālskolu,
                1919. VII 18. Ložmetēju I mācības rotas karavīrs,
                1919. X 05. Latvijas kara skolas Rotas (II) karavīrs,
                1919. XII 01. kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1920 V 20.,
                1920. V 20. Daugavpils kājnieku pulka Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1921. III 03. Saimniecības rotas jaunākais virsnieks,
                1921. XII 03. beidzis Kara juridiskos kursus,
                1922. V 01. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1922. V 22. Latgales artilērijas kursu tieslietu darbvedis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd.1924. V 20.,
                1928. apbalvots: ar Latvijas atbrīvošanas cīņas 10. gadu jubilejas medali,
                1929. IX 18. apbalvots: ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1809,
                1931. VI 30. apbalvots: ar Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medali,
                1933. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd.1928. V 20.,
                1933. XI 17. Daugavpils kājnieku pulka Kājnieku baterijas jaunākais virsnieks,
                1936. VIII 01. atvaļināts,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. X 08. Cēsu X aizsargu pulka Jātniek eskadrona komandieris,
                Avots:       LVVA 1496-1-158-481, 1640-1-525.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 684.

ZAĻAIS Aleksandrs Jēkaba d., kapteinis.
                * 1902. IV 04. Mētrienas pag.; S. Olga dz. Jansons
+ 1944. VII 18. Pazudis bez vēsts.
                1922. beidzis V. Olava komercskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1924. X 15. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1925. III 20. Rotas (III) vada komandieris,
                1925. XII 29. Rotas (II) vada komandieris,
                1926. IV 01. Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1926. XI 15. Rotas (IV) vada komandieris,
                1928. X 01. Rotas (VII) vada komandieris,
                1928. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1929. X 21. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1930. V 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1931. IV 09. Cēsu kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1931. I 14. Rotas (V) vada komandieris,
                1932. V 20. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1934. I 12. Rotas (II) vada komandieris,        
                1935. V 10. Rotas (I) vada komandieris,
                1935. IX 23. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1935. XI 16. Kājnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1939. III 06. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 221,
                1939. XII 08. Strēlnieku rotas komandiera palīgs,
                1940. III 08. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940. V 10. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1940. V 10. Dobeles kājnieku pulka Rezerves (III) rotas komandieris,
                1940. VII 02. Ložmetēju (III) rotas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 18. pārskaitīts uz Strēlnieku 295. pulku, rotas komandieris,
                1943. I 25. Policijas 275. bataljona transporta rotas komandieris,
                1943. XI 24. Grenadieru 32. pulka Kājnieku 13. Lielgabalu rotas komandieris,
                1944. VII 18. pazudis bez vēsts frontē.
                Avots:       LVVA 1493-1143-319, 1499-1-235-583, 5601-1-7207.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 721.

ZAĻAISKALNS Oskars Jāņa d., leitnants. [skaties foto]
                * 1912. XI 22. Alojas pag.
                Beidzis Limbažu ģimnāziju,
                1934. IV 06. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1934. IX 24. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1934. IX 25. dižkaravīrs,
                1934. XI 18. kaprālis,
                1935. II 25. atvaļināts,
                1936. VI 10. Robežsargu brigādes Zilupes (II) bataljona Rotas (II)
                                virsdienesta sargs,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Valmieras kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1939. XII 21. vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 20. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulka, Izlūku (II) vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1492-1-135-13, 5601-1-7211.;
                                LVA 691-1-1.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 731.

ZALĪTIS Aleksandrs Jēkaba d., leitnants.
                * 1899. VIII 06. Rīgā
                1915. beidzis Rīgas reālģimnāziju Jurjevā,
                1915/1917. Tērbatas Universitātes students ķīmiķis,
                1919. VI 06. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 05. Latvijas kara skolas Rotas (I) karavīrs,
                1919. XII 01. kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1920. V 20.,
                1920. V 20. Siguldas kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1921. VIII 01. atvaļināts,
                1921/1923. Latvijas Universitātes students ķīmiķis,
                1923/1940. Gaujienas ģimnāzijas skolotājs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi.
                Avots:       LVVA 5601-1-7176.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4799.

ZĀLĪTIS Aleksandrs Valdemārs Augusta d., leitnants.
                * 1915. IV 01. Rīgā
                1937. IV 12. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IX 29. Beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1937. X 02. Kaprālis,
                1938. III 24. Beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļas kursu,
                1938. IX 28. Atvaļināts,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Rīgas kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 12. Pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-632, 1794-1-269-253, 5601-1-7177.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5072.

ZĀLĪTIS Arvīds Jāņa d., kapteinis. [skaties foto]
                * 1903. II 27. Aumeisteru pag.; S. Alīde dz. Ozols.
                1924. VI 16. Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1926. XII 22. Kadets kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Daugavpils kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1931. III 01. vada komandieris,
                1936. III 03. pulka tieslietu pārzinis,
                1936. III 03. Cēsu pilsētas komandanta adjutants,
                1936. XI 16. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1938. V 01. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1939. II 18. Rotas (VII) komandiera palīgs,
                1939. VIII 08. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 479,
                1939. XI 23. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1940. III 18. Armijas štāba Administratīvās daļas Paaugstināšanas apbalvošanas
                                nodaļas priekšnieka palīgs,
                1940. V 10. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 01. pārskaitīts uz Strēlnieku 285. pulku, bataljona vecākais adjutants,
                1944/1945. Grenadieru 44. pulka Bataljona (II) komandieris, majors,
                1944. apbalvots ar Dzelzs Krusta I klasi,
                1945. I 03. apbalvots ar dzelzs Krusta II klasi.
                Avots:       LVVA 1496-1-158-67, 5601-1-7175.;
                                LVA 28-1-1.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2900.

ZĀLĪTIS Bruno Aleksandra d., leitnants. [Skaties foto]
                * 1912. VII 24. Rīgā; S. Ludmila dz. Skiste. + 1950. Latvijā
                1933. VI 15. beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1934. IV 06. Smagās artilērijas pulka Elektrotehniskās komandas karavīrs,
                1934. VIII 25. beidzis Zenītartilērijas Instruktoru kursu,
                1935. IV 17. beidzis Artilērijas virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1935. VII 17. Starmetēju baterija virsdienestā,
                1935. XII 20. virsnieka vietnieks,
                1936. IX 20. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (V) vada komandieris,
                1939. VIII 08. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1939. X 05. Zenītartilērijas pulka Baterijas (V) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts uz korpusa Atsevišķo zenītartilērijas divizionu,
                               vada komandieris,
                1950. kritis partizāņu cīņās.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-451, 1508-1-12-149, 5601-1-7174.;
                               „Kadets” # 8/1979.:
                               V. Eichenbauma arhīvs # 728.

ZĀLĪTIS Ernests Jāņa d., virsleitnants.
                * 1907. IX 28. Mārsnēnu pag.; S. Hilda dz. Skujenieks. + 1942. Noriļskā, Krievijā.
                1925. Beidzis Rīgas valsts tehnikuma Ķīmijas nodaļu,
                1927. II 25. Kurzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1927. IX 10. beidzis Instruktoru baterijas kursu, dižkaravīrs,
                1927. IX 28. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Vidzemes artilērijas pulka virs štatā,
                1931. XII 01. beidzis Aviācijas skolas Novērotāju lidotāju nodaļu ar I šķiru,
                1931. XII 01. piešķirts novērotāja lidotāja nosaukums,
                1931. XII 01. Aviācijas pulka Divīzijas (III) izlūku eskadriļa novērotājs lidotājs,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1934. IX 19. Armijas sporta kluba valdes loceklis, futbola sekcijas vadītāja palīgs,
                1936. V 01. Aviācijas kursu Meteoroloģijas stacijas priekšnieks,
                1939. III 28. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. IX 11. Mācības eskadriļas jaunākais virsnieks,
                1939. X 26. piešķirts kara lidotāja nosaukumu,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 07. pārskaitīts uz korpusa Atsevišķo aviācijas eskadriļu,
                1941. VI 14. arestēts Cēsīs, deportēts.
                Avots:       LVVA 5601-1-7173.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 695.

ZĀLĪTIS Vilis Jāņa d., kapteinis.
                * 1908. IX 27. Gaujienas pag.
                Beidzis Alūksnes ģimnāziju,
                1927. IX 29. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1930. V 01. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1930. XI 29. vada komandieris,
                1931. III 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1932. V 23. Rotas (II) vada komandieris,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1936. II 29. beidzis Auto tanku virsnieku kursus,
                1936. V 01. Auto tanku pulka transportu rotas vada komandieris,
                1936. V 07. beidzis Ieroču virsnieku kursus,
                1937. III 22. pulka fiziskās audzināšanas instruktors,
                1937. III 22. beidzis Slēpošanas kursus,
                1937. X 17. Bruņoto auto rotas vada komandieris,
                1937. III 13. beidzis Virsnieku militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1939. X 28. rotas komandiera palīgs,
                1939. XI 28. Tanku (II) rotas komandiera palīgs,
                1940. III 01. pulks pārdēvēts par brigādi,
                1940. III 01. Izlūku (IV) tanku rotas komandieris,
                1940. III 12. – VIII 28. piekomandēts Augstākai kara skolas Vispārīgai nodaļai,
                1940. III 28. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1936. IX 01.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 09. pārskaitīts uz Strēlnieku 183. divīzijas Izlūku bataljonu,
                                Bruņotās rotas komandieris,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1478-1-156-217.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4355.

ZĀLMANIS Žanis Andreja d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1904. IX 24. Taurkalnes pag.; M. Anna, S. Ieva dz. Priediņš.
                1924. X 04. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1925. IX 01. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1925. IX 26. Jelgavas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas instruktors,
                1926. V 01. Bauskas kājnieku pulka Instruktoru rotas virsdienesta instruktors,
                1927. Beidzis Jelgavas izglītības biedrības ģimnāziju pieaugušiem,
                1927. V 18. Jelgavas kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas instruktors,
                1927. XII 18. beidzis Gāzu kursus,
                1929. IX 27. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Rīgas kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1936. XII 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1937. V 14. Rotas (III) vada komandieris,
                1937. IX 20. – 1940. VIII 01. piekomandēts Augstākai kara skolas
                                Speciālai nodaļai,
                1940. VIII 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1940. VIII 08. Kara tiesu iestādēs virs štata,
                1940. X 03. atvaļināts,
                1942. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.
                1943/1945. Leģiona virsnieks,
                1994. ASV nosvinēja 90. gadadienu,
                Korporācijas Fraternitas Rusticana filistrs.
                Avots:       LVVA 1494-1-268-421, 5601-1-7163.;
                                „Kadets” # 21/1994.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2610.

ZAĻUPS Rūdolfs Kārļa d., leitnants. [skaties foto]
                * 1913. V 05. Rīgā
                1933. VI 13. Beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1934. IX 28. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1935. III 23. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1935. V 14. kaprālis,
                1935. VIII 25. atvaļināts,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Rīgas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1939. I 01. vada komandieris,
                1939. X 04. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1940. II 26. Rotas (V) vada komandieris,
                1940. IX 07. beidzis Aviācijas skolas novērotāju nodaļu,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 02. pārskaitīts uz korpusa Atsevišķo aviācijas eskadriļu,
                Avots:       LVVA 1471-1-83-203, 1494-1-269-103, 5601-1-7214.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 727.

ZAMUELIS Arvīds Eduards Ernesta d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 14.11.1911. Rīgā; S. Irma dz. Grislītis.
                1931. VI 16. Beidzis V. Olava komercskolu,
                1933. III 30. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1933. IX 25. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1933. XII 23. kaprālis,
                19334. II 20. beidzis Virsnieku vietnieku kursus pie Kara skolas,
                1934. II 26. atvaļināts,
                1934. V 28. virsnieka vietnieks,
                1934. VIII 10. Valmieras kājnieku pulka Instruktoru rotas grupas komandieris,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1938. VIII 11. Krasta artilērijas pulka Krasta (IV) baterijas vada komandieris,
                1938. XI 25. beidzis Ķīmiskās nozares virsnieku kursus,
                1939. V 08. beidzis Virsnieku aerologu meteorologu kursus,
                1939. XI 02. Baterijas (V) vada komandieris,
                1939. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1939. VIII 11.,
                1939. XII 28. Baterijas (II) vada komandieris,
                1940. II 27. Bruņotā (I) vilciena baterijas komandiera palīgs,
                1940. III 12. – IX 17. piekomandēts Augstākai kara skolas Vispārīgai nodaļai,
                1940. IX 17. pārskaitīts uz Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzi.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1083, 5601-1-7218.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2623.

ZAMUELIS Valdemārs Voldemāra d., virsleitnants.
                * 1901. X 03. Rīgā: T. bij. Ministru prezidents, S. Herta dz. Skujiņš.
                                + 1968. I 05. Ņujorkā, ASV [agr. Samuels]
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1919. VI 12. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 29. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Aizputes kājnieku pulka Neatkarīgas rotas jaunākais virsnieks,
                1920. XI 30. – 1921. IV 01. piekomandēts Zemgales divīzijas štāba
                                Operatīvas daļas adjutanta palīgs,
                1921. IV 27. Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. VIII 23. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. VI 16. Militārās robežapsardzības Jaunlatgales apgaitas Rajona (I)
                                grupas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņas 10.gadu jubilejas medali,
                1930. X 01. Rajona (II) grupas priekšnieks,
                1931. III 01. beidzis Spridzinātāju kursus,
                1931. VIII 15. beidzis Robežsargu virsnieku kursus,
                1933. V 20. Rajona (IV) grupas priekšnieks,
                1935. IV 06. pārskaitīts uz Robežsargu brigādi,
                1935. IV 06. Jaunlatgales III bataljona Rotas (I) vada komandieris,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4063,
                1937. VIII 28. beidzis Robežsargu virsnieku kursus,
                1937. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. I 14.,
                1938. VII 14. atvaļināts,
                1943/1945. Leģiona sakaru virsnieks.
                Avots:       LVVA 5601-1-7219.;
                                „Karogs” # 1/1969.;
                                „Kadets” # 4/1974.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3932.

ZANDBERGS ZENBERGS Ēriks Roberts, virsleitnants.
                Sk. Smiltnieks Ēriks

ZANDERSONS Eduards Indriķa d., pulkvedis leitnants. [skaties foto]
                * 1898. III 02. Rūjienas pag.; S. Anna dz. Grosbergs. + 1958 II 04. Rīgā
                                [ari Sandersons]
                Beidzis Valkas reālskolu,
                1919. X 05. Apsardzības (I) rotas karavīrs,
                1919. XI 12. Armijas Virspavēlnieka štāba komandantūras rotas karavīrs,
                1920. I 22. Jaunākais rakstvedis,
                1920. II 05. Armijas Virspavēlnieka štāba Informācijas kursu rakstvedis,
                1920. VII 27. Vecākais rakstvedis,
                1920. IX 01. Armijas Virspavēlnieka štāba Informācijas nodaļas rakstvedis,
                1920. X 05. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1921. XII 01. kadets kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (IV) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VI 07. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1925. XII 02. Baterijas (VI) vecākais virsnieks,
                1927. VIII 15. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1928. II 02. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1928. XI 27. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņas 10.gadu jubilejas medali,
                1929. X 31. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. X31. Baterijas (II) komandieris,
                1930. I 09. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2232,
                1932. VII 20. Baterijas (VI) komandieris,
                1932. XII 24. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (V) komandieris,
                1937. I 20. beidzis Augstākās kara skolas Vispārīgo nodaļu,
                1938. IV 14. piekomandēts Vidzemes divīzijas štābam, Operatīvais nodaļas
                                adjutants,
                1939. VII 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru # 194,
                1939. X 14. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1939. X 14,
                1939. X 14. pulka štāba priekšnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Haubiču 640. pulku, štāba priekšnieks,
                1941. VI 24. apcietināts,
                1941/1947. Noriļskas nometnē.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1303-3-12-45, 5601-1-7223.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 703.

ZARIŅŠ Aleksandrs Indriķa d., virsleitnants.
                * 1909. IV 26. Rīgā; S. Emma dz. Gūtpelcs. + 2004. IX 23. Toronto, Kanādā.
                1929. beidzis Rīgas pilsētas IV vidusskolu,
                1931. II 27. Dobeles kājnieku pulka karavīrs,
                1931. VIII 29. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1931. IX 05. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1932. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1932. II 20. kaprālis,
                1932. II 25. atvaļināts,
                1932. VI 14. virsnieka vietnieks,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1936. V 14. kadets kaprālis,
                1936. VIII 08. kadets seržants,
                1936. XI 30. kadets virsseržants,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Rīgas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1938. III 01. vada komandieris,
                1938. IX 22. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1939. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1939. VIII 11.,
                1940. I 18. – X 09. Internēto poļu karavīru nometnes komandants Ulbrokā,
                1940. II 26. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                1944/1945. Aizsargu virsnieks,
                1945/1946. Gūstā,
                1948. Kanādā,
                Latviešu virsnieku apvienības Kanādā biedrs.
                Avots:       LVVA 1494-`-269-31, 5601-1-7238.;
                                „Kadets” # 16/1989., # 32/2004.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 2625.

ZARIŅŠ Arnolds Mārtiņš Jāņa d., virsleitnants.
                * 1914. IV 29. Lēdurgas pag.; S. Zoja dz. Rēfelds  + 2003. XII 14.
                1934. VI 15. Beidzis Rīgas pilsētas IV ģimnāziju,
                1934. IX 28. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1935. III 27. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1935. V 15. kaprālis,
                1935. VIII 23. atvaļināts,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Jelgavas jnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1939. XII 01. vada komandieris,
                1940. VIII 08. Paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, bataljona vecākais adjutants,
                1944/1945. Leģiona virsnieks,
                1947/1956. arestēts,
                1991/2003. Latviešu virsnieku apvienības priekšsēdētājs,
                1992. VIII 21. piešķirta Latvijas aizsardzības spēku atvaļināta leitnanta pakāpē,
                                vēlāk kapteinis,
                1999. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru,
                Apbalvots ar Aizsardzības ministra goda zīmi,
                Apbalvots ar NBS komandiera apbalvojumu „Par nopelniem” I pakāpi.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1078, 1491-1-90-511.’
                                „Tēvijas Sargs” 1992. Septembris,
                                „Kadets” # 21/1994, # 30/2002, # 32/2004.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2620.

ZARIŅŠ Jānis Aleksandra d., kapteinis.
                * 1903. V 21. Dundagas pag.; S. Erna dz. Jēkabsons
                1924. VI 16. Beidzis Valsts Talsu vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Smagās artilērijas pulka Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1929. VI 27. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1932. beidzis Zenītartilērijas apmācības kursus,
                1936. VIII 13. Baterijas (IX) vada komandieris,
                1937. IV 28. Baterijas (VIII) vada komandieris,
                1938. IX 20. Baterijas (VII) vecākais virsnieks,
                1939. IX 21. Zenītartilērijas pulka Baterijas (VII) komandiera palīgs,
                1939. XI 09. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 538,
                1940. V 16. Baterijas (III) komandieris,
                1940. VI 29. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīzijas Atsevišķo
                                zenītartilērijas divizionu,
                Avots:       LVVA 1504-1-72-325, 1508-1-12-145, 5601-1-7250.;
                                V. Eichenabauma arhīvs # 2906.

ZARIŅŠ Jānis Alfons Pētera d., virsleitnants.
                * 1903. I 30. Stalbes pag.
                1925. IX 07. Beidzis Valsts vidusskolu pieaugušiem,
                1925. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1928. IV 30. kadets kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Daugavpils kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1929.V 18. Mīnu metēju komandas jaunākais virsnieks,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1931. III 01. Mīnu metēju komanda pārdēvēta par Kājnieku bateriju,
                1932. IV 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1932. XI 01. Rotas (I) vada komandieris,
                1936. XII 14. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1939. VI 05. Sapieru vada komandieris,
                1939. VIII 08. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 483,
                1939. VIII 15. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1939. XI 06. Rotas (VII) vada komandieris,
                1939. XII 22. Rota (VII) pārdēvēta par Strēlnieku rotu,
                1940. II 21. Strēlnieku rota pārdēvēta par Riteņbraucēju rotu,
                1940. IV 05. Rotas komandiera palīgs,
                1940. VI 29. Latgales divīzijas pārvaldes Štāba operatīvas nodaļas
                                adjutanta palīgs.
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz strēlnieku 183. divīziju, štāba apgādes daļas darbvedis,
                1941. apcietināts
                Avots:       LVVA 1496-1-158-55.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5575.

ZARIŅŠ Jānis Mārtiņa d., kapteinis.
                * 1905. VI 20. Lielstraupes pag.; S. Hortenzija dz. Kalējs
                Beidzis Cēsu Bērzaines valsts vidusskolu,
                1925. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1928. IV 30. kadets kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1933. I 16. Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1934. III 23. Bataljona (II) Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1934. VII 01. vada komandieris,
                1934. IX 05. beidzis Virsnieku ložmetēju kursus,
                1936. II 29. beidzis Auto tanku virsnieku kursus,
                1936. VIII 31. Auto tanku pulka Bruņoto auto rotas vada komandieris,
                1937. X 12. Bruņoto auto rotas komandiera palīgs,
                1937. X 17. Auto transporta rotas vada komandieris,
                1939. II 14. Auto transporta rotas komandiera palīgs,
                1940. II 13. beidzis Apvidus auto Krupp šoferu sagatavošanas kursus,
                1940. III 01. Auto tanku pulks pārformēts par brigādi,
                1940. III 01. Auto transportu rotas komandieris,
                1940. III 28. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1936. IX 01.,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 27. Strēlnieku 183. divīzijas Atsevišķā izlūku bataljona
                                Tanku rotas komandieris,
                1941. VI 14. apcietināts Litenes nometnē; dzīvo Kalnciema #25b-1.
                Avots:       LVVA 1478-1-156-247.;
                                „Tēvija” #19/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4352.

ZARIŅŠ Jānis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1905. II 20. Mazsalacā; S. Elza dz. Remanis
                1925. VII 16. Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1927. II 25. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1927. IX 28. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1928. XII 21. Kadets kaprālis,
                1929. VI 11. kadets,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1931. VII(I 31. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1932. I 29. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1932. X 01. Vada komandieris,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1933. IX 30. Rotas (IV) vada komandieris,
                1935. III 21. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1935. VII 09. Valmieras kājnieku pulka Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1935. IV 15. Kājnieku baterijas jaunākais virsnieks,
                1936. V 16. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1937. IV 30. Rotas (III) vada komandieris,
                1938. XI 03. Snaiperu komandas priekšnieks,
                1939. VI 01. beidzis Snaiperu virsnieku kursus,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XII 21. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. XI 01. Strēlnieku 227. pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1943/1944. Leģiona virsnieks,
                1943. IX 29. apbalvots: Dzelzs Krusta II klases,
                1944. VII 27. pazudis bez vēsts.
                Avots:       LVVA 1492-1-134-523, 1500-1-74-331, 5601-1-7253.;
                                LVA 688-1-1-
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4356.

ZARIŅŠ Jānis Kārļa d., virsleitnants.
                * 1913. VI 16. Rēzeknē; S. Elza dz. Kalniņš  + 1941. Noriļskā, Krievijā
                1932. VI 16. Beidzis Rēzeknes valsts vidusskolu,
                1932. IX 29. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1933. II 27. beidzis Telefona instruktoru kursu,
                1933. IV 01. dižkareivis,
                1933. VI 22. kaprālis,
                1933. VIII 15. beidzis Virsnieku vietnieku kursus telefona Telegrāfa grupu,
                1933. VIII 23. atvaļināts,
                1933. X 18. virsnieka vietnieks,
                1935. I 05. Rēzeknes kājnieku pulka virsdienesta Sakaru rotas grupas komandieris,
                1935. II 16. beidzis ķīmiskā dienesta kursus,
                1935. VII 01. beidzis Elektrotehniskā diviziona Sakaru baložu stacijas
                                dienesta kursus,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (IV) jaunākais virsnieks,
                1939. IX 13. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1939. X 11. vada komandieris,
                1939. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1939. XI 11.,
                1939. XI 15. Baterijas (IV) pārdēvēta par (V),
                1939. X 01. Baterijas (V) pārdēvēta par (IV),
                1940. III 19. Baterijas (III) vada komandieris,
                1940. IX 07. beidzis Aviācijas skolas Novērotāju nodaļu,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 02. Atsevišķās aviācijas eskadriļas virsnieks,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1186, 5601-1-7254.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2617.

ZARIŅŠ Jūlijs Augusta d., leitnants.
                * 1912. VII 12. Lielstraupes pag. + 1945. I frontē
                Beidzis Rīgas pilsētas tehnikumu,
                1935. XI 01. Vidzemes divīzijas štāba Sakaru trotas karavīrs,
                1936. V 02. Beidzis Instruktoru - telefonistu vada kursu, dižkareivis,
                1936. VI 01. Kaprālis,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1939. I 30. Sakaru rotas vada komandieris,
                1939. IX 06. Beidzis Sakaru suņu apmācītāju kursus,
                1940. I 05. Rotas (II) vada komandieris,
                1940. V 16. Beidzis: Sakaru vada komandieru kursus,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 10. Strēlnieku 243. Pulka vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 42. Pulka virsnieks, rotas komandieris.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-117, 1493-1-144-145, 5601-1-7260.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 726.

ZARIŅŠ Pēteris Jāņa d., leitnants. * 1899. IX 07. Vaidavas pag.
                1917. Krievijas armijas Hidrotehniskās nodaļas karavīrs,
                1919. VI 01. Kara satiksmes būvniecības nodaļas brīvprātīgais,
                1919. IX 26. Augškurzemes rajona komandantūras karavīrs,
                1920. V 21. Zemgales artilērijas pulka karavīrs,
                1920. X 06. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (IV) vada komandieris,
                1923. IV 23. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                Avots:       LVVA 5601-1-7273.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6631.

ZARIŅŠ Rūdolfs Jāņa d., kapteinis.
                * 1897. IX 28. Codes pag.; S. Zelma dz. Krāmiņš
                1918. beidzis Rīgas pilsētas tehnikumu,
                1919. VI 24. Inženieru sapieru I rotas brīvprātīgais,
                1919. VIII 12. Kurzemes inženieru rotas karavīrs,
                1919. IX 26. Armijas virspavēlnieka štāba Iekšējas izlūkošanas nodaļas karavīrs,
                1919. X 01. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1920. V 20.,
                1920. V 20. Bauskas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1920. VI 09. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1920. X 09. Rotas (I) komandiera v.i.,
                1921. III 12. Rotas (I) vada komandieris,
                1922. XII 20.-1924. III 21. piekomandēts Zemgales divīzijas štābam,
                                Operatīvas nodaļas adjutanta v.p.i.,
                1924. III 21. Zemgales divīzijas štāba operatīvais adjutants,
                1925. IX 07. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. VIII 16. Aizputes kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1923. III 01.,
                1926. V 01. Pulka adjutanta palīgs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #700,
                1931. III 15. Liepājas kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1933. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1933. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1927. III 01.,
                1934. II 01. Rotas komandiera palīgs,
                1936. III 27. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1927. III 01.,
                1936. IV 26. Ventspils kājnieku pulka Rotas komandieris,
                1939. XI 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1939. XII 01. Rota (III) pārdēvēta par (VII),
                1939. XII 01. Rotas (VI) komandieris,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 14. Strēlnieku 195. pulka  bataljona vecākais adjutants,
                1941. VI 14. deportēts no Litenes nometnes.
                Avots:       LVVA 1489-1-27-166, 1491-1-91-77, 5601-1-7276.;
                                „Tēvija’ #29/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #697.

ZARUMS Osvalds Jāņa d., virsleitnants.
                * 1910. VIII 31. Sniķeres pag. [agrāk Zauers] + 1944. VII 15. Frontē 
                1929. VI 12. Beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1929. IX 29. Kurzemes artilērijas pulkas karavīrs,
                1930. II 24. beidzis: Instruktoru vada kursu, dižkareivis,
                1930. II 26. Daugavgrīvas artilērijas karavīrs,
                1930. X 06. beidzis Artilērijas instruktoru virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1930. XII 24. seržants,
                1930. XII 31. atvaļināts,
                1931. virsnieka vietnieks,
                1933. XI 08. Robežapsardzības IV rajona sargs,
                1935. IV 06. Robežsargu brigādes Jaunlatgales III bataljona Rotas (I) sargs,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Krasta artilērijas pulka Zenītu baterijas (I) vada komandieris,
                1938. XII 24. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1939. VIII 01. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1939. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1939. VIII 11.,
                1939. XI 12. Zenītu baterijas (I) komandiera palīgs,.
                1940. VII 04. piešķirts uzvārds Zarums,
                1940. IX 17. pārskaitīts Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzē,
                1944. VII 15. nošauts Austrumu frontē pēc vācu kara tiesas sprieduma,
                                vēlāk tiesas lēmums atcelts,
                1943/1944. Zenītartilērijas virsnieks.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1064, 1471-1-82-1066, 5601-1-7285.;
                                „Kadets” #7/1978.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #681.;
                                www.nekropole.lv

ZAUERS Osvalds, virsleitnants.
                Sk. Zarums Osvalds.

ZAVELIS Ernests Indriķa d., virsleitnants.
                * 1906. X 08. Jeru pag.; S. Vera dz. Celinskis + 1987. Asares pag.
                1927. VI 17. Beidzis Rūjienas valsts vidusskolu,
                1928. II 23. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1928. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. armijas kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (VI) jaunākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. XII 01. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1937. VIII 24. Baterijas (III) vada komandieris,
                1937. IX 04. Sakaru baterijas vada komandieris,
                1937. XI 13. beidzis Aerologu -meteriologu kursus,
                1938. VI 22. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1939. III 28. Baterijas (II) vada komandieris,
                1939. VI 20. beidzis Jāšanas kursus,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. Haubiču 624. pulka vada komandieris,
                1941. atkāpjas līdzi pulkām.
                Avots:       LVVA 5601-1-7289.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6907.

ZĒBERGS Hugo Hugo d., kapteinis.
                * 1901. VII 06. Rīgā + 1943. IV 08. Noriļlagā, Krievijā
                1919. VIII 01. Majoru komandantūras brīvprātīgais,
                1919. XII 31. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Latgales artilērijas pulka Diviziona (VII) Baterijas (III)
                                jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 18. Diviziona (VII) pārdēvēts par (I),
                1921. III 10. Baterijas (I) vada komandieris,
                1923. XII 07. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IV 28. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1923. XII 01.,
                1924. XI 29. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1925. X 01. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1925. X 26.-1926. XI 08. piekomandēts Igaunijas armijai,
                                Artilērijas (II) diviziona virsnieks Tērbatā,
                1926. XI 08. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1927. V 21. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1928. VIII 10. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1973. III 21.,
                1928. VIII 30. Bruņoto vilcienu pulka Bruņotā (III) vilciena Ložmetēju
                                vecākais virsnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas ciņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. II 16. Artilērijas vecākais virsnieks,
                1931. V 28. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1933. XI 17. apbalvots Triju Zvaigžņu ordeņa v šķiru #3448,
                1934. X 12. beidzis Diviziona komandieru kursus,
                1939. XI 11. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #153,
                1940. I 18. Latgales artilērijas pulka Baterijas (V) komandieris,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 29. Pārskaitīts: Artilērijas 623. pulku, ķīmiskā dienesta priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Blaumaņa 17-7, Rīgā,
                Avots:       LVVA 5601-1-7294.;
                                LVA 689-1-1.;
                                „Daugavas Vēstnesis” #34/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 670.;
                                www.nekropole.lv

ZEBERGS ZIEBERGS Edvins Jānis Jūlija d., leitnants.
                Sk. Zelmenis Edvins.

ZEIBOTS Alfrēds Kārlis, virsleitnants.
                * 1902. VII 26. Ķieģeļu pag.; S. Berta dz. Paegle + 1976. V 30. Londonā. Anglijā
                1922. beidzis Valmieras komercskolu,
                1924. X 01. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. Armijas kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (IV) vada komandieris,
                1929. X 02. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1934. IX 05. Atvaļināts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 05. Valmieras VIII aizsargu pulka Ķieģeļu pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1943. Leģiona apmācības bataljona virsnieks,
                1944/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērija pulka baterijas komandieris,
                                hauptšturmfīrers,
                Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes Mežkopības
                                nodaļas students,
                Ķieģeļu pagasta Zeibotu māju īpašnieks.
                Korporācijas Latvia filistrs,
                Daugavas Vanagi Londonas nodaļas biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525-515, 5601-1-7302.;
                                „Londonas Avīze” #1530/1976.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2908.;
                                www.nekropole.lv

ZEIBURLIŅŠ Ernests Jāņa d., virsleitnants.
                * 1912. XII 16. Aizputes pag. + 1988.
                1932. beidzis Liepājas valsts tehnikuma Elektrotehnisko nodaļu,
                1934. IV 06. Kurzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1934. VIII 28. beidzis: Instruktoru vada kursu,
                1934. X 21. dižkareivis,
                1934. XI 18. kaprālis,
                1935. IV 17. beidzis Atsevišķā artilērijas diviziona virsnieku vietnieku kursus,
                1935. V 15. seržants,
                1935. VII 15. atvaļināts,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1935. XII 20. armijas virsnieka vietnieks,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Ventspils kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1938. V 10. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1938. VII 12. Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1939. XI 20. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1939. XI 27. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1939. XI 31. Sapieru vada komandieris,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru XIX divīzijas artilērijas pulka virsnieks,  oberšturmfīrers,
                1945. I 03. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1068, 5601-1-7373.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2615.   

ZEIDMANIS Jānis Alfrēds Kārļa d., virsleitnants.
                * 1899. III 31. Limbažos [arī Seidemans]
                1919. VI 01. Limbažu komandantūras brīvprātīgais,
                1919. VIII 18. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 08. Latvijas kara skolas Rotas (II) kadets,
                1920. V 01. kadets kaprālis,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1919. XII 01.,
                1920. V 20. Cēsu kājnieku pulka Velosipēdistu rotas vada komandieris,
                1921. III 15. Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. III 20. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. IX 01. Sakaru komandas vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 04. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1924. IV 02. Rotas (II) vada komandieris,
                1924. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd.1923. XII 01.,
                1924. X 06. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1925. III 09. atvaļināts,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas ciņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VIII 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1934/1940. Limbažu ģimnāzijas militāras mācības skolotājs,
                1935/1940. Aviācijas pionieru pulciņa #18. Vadītājs pie Limbažu valsts ģimnāzijas,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1939. IV 25. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #244 ar šķēpiem,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Cēsu ielā #18, Limbažos,
                Namīpašnieks Limbažos Rīgas ielā #3,
                Maizes tirgotājs Limbažos.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-69, 1640-1-525-514, 5601-1-308.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Spārnota Latvija”  #17/1935.;
                                „Latvijas Skola” 4/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 525.;
                                www.politiskirepresetie.lv

ZELMENIS Aleksandrs Jāņa d., kapteinis.
                * 1901. VIII 13. Talsos; S. Elfrīde dz. Priede  + 1941. VI 26. Skrundas pag.
                1917. V 26. Beidzis Pēterpils Vedenskas komercskolu,
                1919. V 06. Studentu bataljona brīvprātīgais,
                1920. II 12. Studentu bataljons pārformēts par Tanku divizionu,
                1920. III 06. atvaļināts,
                1920. XI 01. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1920. XII 01. kadets kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Valmiera kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1922. X 02. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1923. X 10. beidzis Virsnieku ložmetēju kursus,
                1923. X 16. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. X 21. Vada komandieris,
                1925. X 15. Rotas (II) vada komandieris,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd.1925. IX 01.;
                1925. XI 27. Kara skolas Ložmetēju nodaļas priekšnieka palīgs – ieroču pārzinis,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas ciņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2128,
                1931. III 20.-VI 09. Kājnieku nodaļas grupas vadītājs,
                1931. V 29. Virsnieku ložmetēju kursus vadītāja palīgs,
                1931. XII 19. Cēsu kājnieku pulka Instruktoru rotas vada komandieris,
                1931. XII 19. piekomandēts Kara skolai,
                1932. IX 17. Virsnieku vietnieku kursus vada komandieris,
                1933. X 01. Virsnieku vietnieku kursu apmācības grupas vadītājs,
                1933. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1935. X 02. Kara skolas grupas vadītājs,
                1936. IX 16. Kursa (II) Grupas (II) vadītājs,
                1937. X 29. Nodaļas (II) Grupas (I) vadītāja palīgs,
                1938. XI 07. Kadetu (II) nodaļas Grupas (II) vadītāja v.i.,
                1939. III 28. Kadetu (II) nodaļas Grupas (I) vadītāja palīgs,
                1939. VIII 09. Kadetu (I) nodaļas Grupas (I) vadītāja palīgs,
                1939. XI 28. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #579 ar šķēpiem,
                1939. XI 15. Kara skolas Kancelejas priekšnieks,
                1940. I 03. Kadetu (I) nodaļas Grupas (II) vadītāja palīgs,
                1940. II 15. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1940. III 07. Saimniecības rotas komandieris,
                1940. IV 18. piešķirts uzvārds Zelmenis,
                1940. VII 17. Armijas štāba bataljona Rotas (I) komandieris,
                1940. XOI 01. pārskaitīts uz Rīgas kājnieku kara skolu,
                1941. VI 26. Nošauts pārpratuma dēļ Kurzemē,
                1942. II 12. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1471-1-51-51, 1474-1-676-94, 2796-2-2-159.;
                                „Tēvija” #10/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #526.

ZELMENIS Edvīns Jānis Jūlija d., leitnants. 
                * 1901. IX 25. Rīgā [agrāk Zebergs –Ziebergs, ari Sebergs]; S. Milda dz. Romans
                Beidzis Rīgas pilsētas II vidusskolu,
                1919. Armijas artilērijas rezerves karavīrs,
                1919. XII 31. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Bruņoto vilcienu diviziona Bruņota (I) vilciena Ložmetēju rotas
                                vada komandieris,
                1921. III 15. Jaunākais virsnieks,
                1921. VIII 01. atvaļināts,
                1921. X 15. Bruņoto vilcienu diviziona Bruņota (I) vilciena baterijas
                                jaunākais virsnieks,
                1922. V 01. atvaļināts,
                1940. II 24. piešķirts uzvārds Zelmenis,
                1943/1944. Leģiona virsnieks, unteršturmfīrers,
                1945. Engures partizāņu vadītājs.
                Avots:       LVVA 5601-1-7293.;
                                „Valdības Vēstnesis” #47/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6621.

ZELMENIS Vincents Aloiza d., leitnants.
                * 1917. V 01. Varakļānu pag. [agrāk Polaks]
                1936. VI 17. Beidzis Varakļānu valsts ģimnāziju,
                1936. X 14. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IV 08. beidzis: Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1937. IX 02. beidzis Kara skolas Virsnieka vietnieku kursus,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1937. XI 16. armijas virsnieka vietnieks,
                1939. VIII 24. piešķirts uzvārds Zelmenis,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1939. X 03. Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1940. V 10. beidzis: Sakaru vada komandieru kursus,
                1940. V 24. Zemgales divīzijas pārvaldes Sakaru rotas vada komandieris,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts: Strēlnieku  183. divīziju, Atsevišķā sakaru bataljona
                                vada komandieris,
                1941. VI 14. Deportēts.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-373, 1498-1-132-13, 5601-1-7314.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #730.

ZELTIŅŠ Ādolfs Kārlis Kārļa Riharda d., leitnants.
                * 1916. I 14. Jaunlaicenes pag.
                1936. beidzis Alūksnes valsts ģimnāziju,
                1936. X 13. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IV 08. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1937. IX 02. beidzis Kara skolas virsnieku vietnieku kursus,
                1937. X 27. atvaļināts,
                1937. XI 16. virsnieka vietnieks,
                1938. VII 15. Siguldas kājnieku pulka virsdienesta Rotas (XIII) grupas komandieris,
                1938. X 27. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. kadets kaprālis,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VIII 27.,
                1940. VII 27. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts: Strēlnieku  295. pulku, ložmetēju vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-625.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5073.

ZELTIŅŠ Osvalds Pētera d., kapteinis.
                * 1901. VI 01. Bebru pag + 1944. II 20. Noriļskā, Krievijā
                Beidzis Rīgas pilsētas I vidusskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas Inženieru nodaļas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Sapieru bataljona Ceļu un tiltu rotas vada komandieris,
                1926. III 01. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1927. IV 15. Sapieru bataljons pārformēts par pulku,
                1927. IV 16. Sapieru (IV) rotas vada komandieris,
                1928. XI 22. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1928. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1932. VIII 26. Sapieru (III) rotas vada komandieris,
                1934. II 01. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1936. III 28. izturējis pārbaudījumus Sapieru virsnieku kursos ķīmijas nozarē,
                1936. V 14. Pontonu rotas vecākais virsnieks,
                1937. II 19. Sapieru (II) rotas komandiera palīgs,
                1937. IX 09. Sapieru (IV) rotas komandiera palīgs,
                1937. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1937. XI 17. Rotas komandieris,
                1939. VIII 12. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #498,
                1940. VI 05. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts: Strēlnieku  divīzijas Atsevišķo sapieru bataljonu,
                                Jaunāko komandieru skolas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Kalvenes ielā #1-2.
                Avots:       LVVA 5601-1-7317.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Kadets” #4/1974.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #688.;
                                www.nekropole.lv

ZELTKALNS Andrejs Mārča d., virsleitnants.
                * 1904. V 06. Burtnieku pag. [agrāk Goldbergs]; S. Tatjana Iljins
                                + 1982. IX 02. Krievijā
                1923. Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. I 25. kadets kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Ventspils kājnieku pulka Minu metēju komandas jaunākais virsnieks,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1931. III 21. vada komandieris,
                1931. XI 22. Cēsu rotas vada komandieris,
                1937. XI 05. beidzis Jāšanas kursus,
                1938. V 20. Rotas (III) vada komandieris,
                1939. XI 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1939. XII 01. Rota (III) pārdēvēta par (VII),
                1939. XII 23. Rotas komandiera palīgs,
                1939. XII 02.-1940. IX 07. piekomandēts Armijas štāba
                                Operatīvais daļai, Jelgavas stacijas komandants,
                1940. V 22. piešķirts uzvārds Zeltkalns,
                1940. VII 05. Atsevišķās rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts: Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 43. pulka oberšturmfīrers,
                1945. I 03. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi.
                Avots:       LVVA 1491-1-91-85, 5601-1-2045.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Laiks” #100/1982.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1214.

ZĒMALIS Roberts Eduarda d., virsleitnants.
                * 1903. III 14. Trikātas pag.; S. Irma dz. Lauris
                1924. VI 16. Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Dobeles kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1931. IV 24. Rotas (V) vada komandieris,
                1935. IV 04. Pulka tieslietu darbvedis,
                1935. XI 03. Beidzis Militāri apmācības skolotāju kursus,
                1935. IV 03. Rotas (I) vada komandieris,
                1937. X 31. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1938. IV 07. Rotas komandiera palīgs,
                1938. VIII 10. Kājnieku baterijas komandiera palīgs,
                1939. IX 20. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts: Strēlnieku 295. Pulku, vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 42. pulka Bataljona (I) oberšturmfīrers,
                1944. V 12. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi.
                Avots:       LVVA 1499-1-235-295, 56021-2-7322.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2901.

ZEMGALIS Herberts Heinriha d., leitnants.
                * 1916. I 01. Naudītes pag. [agrāk Veichs Veikerts]
                Beidzis Dobeles pilsētas ģimnāziju,
                1936. VIII 28. Auto tanku pulka karavīrs,
                1937. III 23. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1937. III 31. dižkareivis,
                1937. V 21. kaprālis,
                1937. IX 01. Auto tanku pulka Bruņoto auto rotas virsdienesta šofieris,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. II 19. piešķirts uzvārds Zemgalis,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27.auto tanku brigādes jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 01. pārskaitīts: Strēlnieku 285. pulku, Bataljona (II)
                                pretlielgabalu baterijas vada komandieris,
                1941. IV 04. beidzis Artilērijas vada komandieru kursus,
                1941. IV 28. atvaļināts,
                1941. IV 28. Apcietināts Cēsīs.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-387, 1471-1-93-15, 5601-1-7328.;
                                LVA 28-1-1.;
                                „Valdības Vēstnesis” #42/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5074.

ZEMGALS Žanis Jēkabs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1899. III 21. Baldones pag. [agrāk Šteinbriks]; S. Milda dz. Peleksis
                                + 1978. X 11. Melburnā, Austrālijā
                Beidzis Kļaviņas vidusskolu Bauskā,
                1920. XI 03. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1921. I 01. atvaļināts,
                1924. II 25. Jelgavas kājnieku pulka karasvīrs,
                1924. IX 06. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1924. IX 30. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. IV 13. kadets kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. IX 01. Ventspils kājnieku pulka Bataljona (II) ložmetēju rotas
                                jaunākais virsnieks,
                1927. XII 06. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1930. X 01. vada komandieris,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1931. III 30. Pulka tieslietu darbvedis,
                1932. IX 27. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1934. IX 05. beidzis Ložmetēju virsnieku kursus,
                1934. X 09.-1935. X 30. Piekomandēts Kurzemes artilērijas pulkam,
                                Darba komandas priekšnieks,
                1936. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4136,
                1936. XII 12. Rotas (II) vada komandieris,
                1937. XI 01. Ložmetēju (II) rotas komandiera palīgs,
                1939. XII 31. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1940. V 07. piešķirts uzvārds Zemgals,
                                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 283 pulku, vada komandieris,
                1942. III 01. Abavas 25. bataljona Rotas (I) komandieris,
                1943/1944. Bataljona adjutants, hauptman.
                1944/1945. Leģiona hauptšturmfīrers,
                1950. Austrālijā,
                Austrālijas latviešu biedrības valdes loceklis,
                Austrālijas virsnieku apvienības biedrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-6033.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Austrālijas Latvietis” #1452/1978.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2110.

ZEMĪTIS Roberts Rūdolfs Augusta d., kapteinis leitnants.
                * 1900. IV 04. Džūkstes pag. [agrāk Feldšers Feldmanis]; S. Elza dz. Rēmanis
                                + 1957.
                1916. beidzis Džūkstes pamatskolu,
                1919. IV 25. Latviešu I brigādes Sakaru nodaļas karavīrs,
                1919. VIII 25. Latviešu I brigādes Sakaru nodaļa pārformēta par
                                Armijas virspavēlnieka štāba Operatīvas daļas Sakaru nodaļu,
                1919. XI 07. Atsevišķās telegrāfa un telefonu rotas karavīrs,
                1920. V 20. kaprālis,
                1920. VII 29. seržants,
                1921. V 20. Sapieru bataljona instruktors,
                1921. V 16. Elektrotehniskā diviziona instruktors,
                1921. XI 30. Virsdienesta instruktors,
                1923. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets kandidāts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. X 01. kadets,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Aizputes kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas ciņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1684,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1930. IV 29. piešķirts uzvārds Zemītis,
                1931. III 17. Dobeles kājnieku pulka Instruktoru rotas vada komandieris,
                1934. VII 12. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1934. X 12. Pulka fiziskās audzināšanas instruktors,
                1934. X 15. beidzis Ložmetēju virsnieku kursus,
                1935. VI 21. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1936. IV 01. Rotas (II) vada komandieris,
                1936. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1937. VIII 29. Rotas (III) vada komandieris,
                1938. I 27. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1939. II 19. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1939. IX 17. Beidzis sapieru virsnieku kursus,
                1939. VII 12. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #467 ar šķēpiem,
                1940. VI 20. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 30. pārskaitīts: Strēlnieku 295. pulku, Kājnieku izlūku skolas priekšnieks,
                                paaugstināts kapitāns pakāpē.
                Avots:       LVVA 1499-1-235-289, 5601-1-7335.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #171.

ZEŅĶIS Ernests Ernesta d., virsleitnants.
                * 1906. IV 14. Rūjienā; S. Tekla dz. Krievs + 1948. XI 19. Talsu apriņķī
                Beidzis Rūjienas valsts vidusskolu,
                1927. II 25. Daugavgrīvas artilērijas karavīrs,
                1927. IX 10. beidzis Artilērijas instruktoru baterijas kursu, dižkareivis,
                1927. IX 28. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. III 26. kadets kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (VI) vada komandieris,
                1930. IV 01. Baterija (VI) pārdēvēta par (IV),
                1930. IV 01. Baterijas (III) vada komandieris,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1935. VII 16. Diviziona (I) štāba sakaru virsnieks,
                1935. VIII 03. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1936. X 12. Diviziona (II) štāba sakaru virsnieks,
                1936. XII 01. Sakaru baterijas vada komandieris,
                1937. IX 19.-1940. X 22. Augstākās kara skolas speciālas nodaļas
                                artilērijas nozares klausītājs,
                1938. I 07. Baterijas (II) vada komandieris,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts: Artilērijas 623. pulka Diviziona (III) izlūku priekšnieks,
                1941. II 27. Baterijas (II) komandieris,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas Baterijas (VI) komandieris,
                1944. VIII 15. apbalvots: Dzelzs Krusta II klases,
                1944. paaugstināts hauptšturmfīrers pakāpē,
                1948. XI 19. Kritis partizāņu kaujā.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-187, 5601-1-7339.;
                                LVA 689-1-1.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki” , R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4194.;
                                www.geni.com.

ZIEDAINIS Miervaldis Pētera d., leitnants.
                * 1915. I 12. Novonikoļskā, Krievijā; S. Anna d. Lilentāls + 1946. VII 13. Latvijā.
                1933. VI 15. Beidzis Jaunjelgavas komercskolu,
                1937. IV 12. Smagās artilērijas pulka karavīrs,
                1937. IX 30. beidzis Artilērijas instruktoru baterijas kursu,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (III) vada komandieris,
                1940. III 01. Baterija (III) pārdēvēta par (VI),
                1940. IX 07. beidzis Aviācijas skolas Novērotāju nodaļu,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 09. pārskaitīts: Artilērijas 623. pulka Baterijas (IX) vada komandieris,
                1940. X 21. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1941. VII 02. dezertējis,
                1941. IX 04. Rīgas I atsevišķā kārtības dienesta bataljona vada komandieris,
                1942.I 05.  Zemgales XV kārtības dienesta bataljona vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 42. pulka Kājnieku baterijas komandieris,
                1943. VI 30. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. II 20. apbalvots: Dzelzs Krusta I klasi,
                1945. V 08. apbalvots: Vācu Krustu Zeltā, oberšturmfīrers,
                1945/1946. partizāņu gaitās,
                1946. nošauts,
                Korporācijas Vendia filistrs.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-378, 1503-1-116-487, 5601-1-7346.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvieši dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Tēvija” #174/1943.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 732.

ZIEDIŅŠ Arvīds Aleksandrs Roberta d., virsleitnants.
                * 1908. I 02. Rīgā
                1927. VI 18. Beidzis Rīgas pilsētas I vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1928. XII 12. kadets kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1933. VI 26. Sapieru komandas priekšnieka palīgs,
                1934. VII 27. Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1935. VIII 11. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1936. XI 29. vada komandieris,
                1937. III 09.-1940. III 12. piekomandēts Armijas štāba, Operatīvas daļai,
                                Nodaļas (I) priekšnieka palīgs,
                1937. X 01. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1939. XII 05. Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1940. III 13.-VIII 28. piekomandēts Augstākās kara skolas Vispārējai nodaļai,
                                klausītājs,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 09. pārskaitīts:                Strēlnieku 243. pulka vada komandieris,
                19421. apcietināts, dzīvo Tallinas 61-6.
                Avots:       LVVA 1493-1-143-325, 5601-1-7348.;
                                „Tēvija” #35/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4190.

ZIEDIŅŠ Paulis Anša d., leitnants.
                * 1900. III 04. Netķenes pag.
                1917. VIII 01. Ziemeļarmijas hidrotehnisko darbu karavīrs,
                1918. II 17. atvaļināts,
                1919. V 27. Jaunformēto spēku brīvprātīgais,
                1919. VIII 02. Telefonu telegrāfu rotas karavīrs,
                1920. X 15. Kara skolas Jātnieku nodaļas kadets,
`              1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Jātnieku pulka Eskadrona (V) jaunākais virsnieks,
                1924. II 02. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. II 29. Vada komandieris,
                1925. X 12. Eskadrona (IV) vada komandieris,
                1927. IV 30. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-7350.;
                                „Jātnieku pulka 10. gadu”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3296.

ZIEDIŅŠ Pēteris Voldemārs Mārča d., kapteinis.
                * 1902. XI 13. Bremguļu pag.
                1923. beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1924. X 01. armijas kaprālis,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (V) jaunākais virsnieks,
                1927. X 07. vada komandieris,
                1928. I 14. Jātnieku baterijas vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1930. XI 19. Baterijas (VII) vecākais virsnieks,
                1931. VII 31. Baterija (VII) pārformēta par Jātnieku bateriju,
                1932. VI 13. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1932. IX 20. Pulka sakaru virsnieks,
                1935. XII 01. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1936. VII 20. Atsevišķā artilērijas diviziona Saimniecības komandas priekšnieks,
                1936. XI 01. Sakaru baterijas vecākais virsnieks,
                1936. XII 01. Sakaru komandas priekšnieks,
                1937. VI 22. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1938. VI 25. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1939. V 19. beidzis Saimniecības virsnieku kursus,
                1939. VI 15. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1939. IX 15. Sakaru baterijas komandiera palīgs,
                1939. XI 09. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #535,
                1939. XII 01. Sakaru komandas priekšnieks,
                1940. IV 01. Latgales artilērijas pulka Sakaru baterijas komandieris,
                1940. IV 11. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Artilērijas 623. pulka Diviziona (II) komandieris,
                1942. VII 01. Daugavgrīvas 272. kārtības dienesta bataljona Rotas (II) komandieris,
                1943/1945. Leģiona hauptšturmfīrers.
                Avots:       LVVA 1482-140-157.;1503-1-116-529;
                                LVA 639-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #529.

ZIEDS Jānis Osvalds Jāņa d., virsleitnants.
                * 1906. I 15. Krustpils pag.; S. Alīda dz. Grābeklis
                1927. II 25. Latgales artilērijas pulka karavīrs,
                1927. IX 24. beidzis Instruktoru baterijas kursu, dižkareivis,
                1928. II 28. beidzis Virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1928. VIII 01. seržants,
                1928. VIII 28. atvaļināts,
                1928. IX 13. virsnieka vietnieks,
                1929. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1930. XI 29. kadets kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Jātnieku pulka Instruktoru (I) eskadrona jaunākais virsnieks,
                1933. IX 01-06. Starptautiskās sacīkstes Igaunijā, Valsts Eķipa sastāvā,
                1933. X 01. vada komandieris,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1936. X 01. beidzis Jātnieku sapieru kursus,
                1937. X 17. Pulka tieslietu darbvedis,
                1939. IV 05. Ložmetēju eskadrona vada komandieris,
                1939. beidzis Snaiperu kursus,
                1940. II 24. beidzis Jāšanas kursus,
                1940. II 26. Atsevišķā eskadrona komandiera palīgs,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts:                kavalērijas XX pulka vada komandieris.
                Avots:       LVVA 5601-1-7353.;
                                „Latvijas Kareivis’ #193/1933.;
                                V.Eichenbauma arhīvs #2609.

ZIEMELIS Alberts Alberta d., leitnants.
                * 1917. VII 15. Tērbatā [agrāk Akermanis]
                1937. VI 17. Beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1937. X 13. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1938. III 17. Beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1938. V 14. kaprālis,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. II 02. piešķirts uzvārds Ziemelis,
                1940. VII 27. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Rīgas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 12. pārskaitīts: Strēlnieku 195. Pulka sakaru vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 34. pulka Bataljona (I) unteršturmfīrers,
                1944. II 22. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                1982. nosvinēja 65. gadasvētkus trimdā.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-550, 1471-1-93-1, 1494-1-269-277.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Valdības Vēstnesis” #34/1940.;
                                „Kadets” #11/1982.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2618.

ZIEPĪTIS Kārlis Jānis Friča d., virsleitnants.
                * 1913. VIII 21. Rīgā + 1944. VII 27. Elejā, frontē
                1933. beidzis Rīgas pilsētas IV ģimnāziju,
                1933. IX 30. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1934. III 25. Beidzis Sakaru telefonistu instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1934. VIII 17.  beidzis Virsnieku vietnieku kursus, telefonu telegrāfa grupā,
                1934. IX 01. Kaprālis,
                1934. IX 30. atvaļināts,
                1934. XI 13. virsnieka vietnieks,
                1935. II 04. Auto tanku pulka virsdienesta instruktors, Instruktoru rotas
                                grupas komandieris,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Ventspils kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1938. VI 28. piekomandēts Auto tanku pulkam,
                1939. IX 01. Izturējis pārbaudījumus Auto tanku virsnieku sagatavošanai,
                1939. XI 12. Auto tanku pulka Bruņoto auto rotas bruņoto auto komandieris,
                1940. III 01. Auto tanku pulks pārformēts par brigādi,
                1940. III 01. Prettanku lielgabalu rotas vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. XII 24. pārskaitīts: Haubiču 640. artilērijas pulku, noliktavas priekšnieks,
                1943/1944. Grenadieru XIX divīzijas oberšturmfīrers.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1223, 1478-1-157-67.;
                                LVA 698-1-11.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2619.;
                                www.nekropole.lv

ZILLA ZILLAPS Jānis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1903. VIII 14. Burtnieku pag.; S. Meta dz. Lācars + 1943. II 13. Noriļlagā, Krievijā
                1923. VI 16. Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas |Jātnieku nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. kadets, armijas kaprālis,
                1925. XII 01. kadets kaprālis,
                1926. VIII 10. apbalvots ar Somijas Baltas Rozes medaļu ar zelta krustu,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. IX 01. Jātnieku pulka Ložmetēju eskadrona jaunākais virsnieks,
                1927. III 11. Eskadrona (IV) jaunākais virsnieks,
                1927. X 03. Eskadrona (III) vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1932. I 01. Eskadrons (III) pārdēvēts par (V),
                1932. VIII 01. Remonta eskadrona vada komandieris,
                1939. IX 06. Instruktoru eskadrona vada komandieris,
                1933. III 28. Eskadrona (II) vada komandieris,
                1935. IV 01.- 1936. IX 01. Piekomandēts Aizsargu organizācijai,
                                Jēkabpils IV aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1935/1936. Latvijas Aerokluba Jēkabpils nodaļas priekšnieks,
                1936. IX 02. Ložmetēju (II) eskadrona komandiera palīgs,
                1937. I 27. Eskadrona (III) vada komandieris,
                1938. II 24. Pulka pārtikas virsnieks,
                1939. V 19. beidzis Saimniecības virsnieku kursus,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku 183. divīzijā.
                1941. VI 14. Deportēts.
                Avots:       LVVA 5601-1-7382.;
                                „Jātnieku pulka 10. gadu”, R., 1929.;
                                „Spārnotā Latvija” #27/1936.
                                V. Eichenabauma arhīvs #535.;
                                www.nekropole.lv

ZILVERS Alfrēds Kārļa d., virsleitnants.
                * 1906. V 23. Rīgā + 1998. IX 01.; S. Lauma dz. Radziņš
                Beidzis Valsts pieaugušo vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 26. armijas kaprālis,
                1928. XII 21. kadets kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Rīgas kājnieku pulka Bataljona (I) ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1930. V 16. apbalvots ar Zviedrijas Šķēpa ordeņa VI šķiru,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1933. III 30. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1933. VIII 25. Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1935. IV 16. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1938. II 01. Rotas (III) vada komandieris,
                1938. V 20. Rotas (I) vada komandieris,
                1938. VII 14. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1939. V 22. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #280,
                1939. V 31. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1939. VIII 15. Kājnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1939. IX 20. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1939. IX 11. pārdēvēts: par Kājnieku baterijas komandiera palīgu,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 21. pārskaitīts: Strēlnieku  195. Pulku,
                1942/1945. Rīgas I kārtības dienesta pulka Bataljona komandieris, hauptmans,
                1944. I 10. apbalvots:  Dzelzs Krusta II klasi,
                1992. VIII 21. piešķirta Latvijas aizsardzības spēku atvaļināta kapteiņa pakāpē.
                Avots:       LVVA 1494-1-268-415, 56021-1-7384.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 1995.;
                                „Tēvijas Sargs” # septembris/1992.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4353.

ZILVERS Jānis Kārļa d., kapteinis.
                * 1899. XI 10. Rīgā; S. Cecīlija dz. Postnieks + 1943. V 07. Rīgā
                1921. XI 05. Rīgas kara apriņķa pārvaldes karavīrs,
                1922. III 19. atvaļināts,
                1922. IX 30. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Rīgas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1927. VI 18. beidzis Valsts vidusskolu pieaugušiem,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. IX 01. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1929. I 06. Sapieru komandas priekšnieks,
                1929. XII 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1932. XII 23. beidzis Kara akadēmiskus kursus,
                1934. IX 18. Ložmetēju (III) rotas komandiera palīgs,
                1935. XII 23. Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļas grupas vadītājs,
                1936. III 27. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1936. IX 16. Kursa (I) Grupas (III) vadītājs,
                1937. X 20. Nodaļas (I) Grupas (III) vadītājs,
                1936. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4166,
                1940. II 29. Rezerves virsnieku nodaļas Grupas (II) vadītājs,
                1940. X 15. pārskaitīts uz Rīgas kājnieku kara skolu,
                1942/1943. Vada komandieru kursu priekšnieks Bolderājā,
                1943. Ventas 282, kārtības dienesta bataljona komandieris,
                1943.V 12. apbedīts brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1471-1-51-156, 1494-1-268-409, 5601-1-7386.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Tēvija” #108/1943.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2272.

ZIPLĀNS Ervīns Miķeļa d., leitnants.
                * 1912. I 01. Vidrižu pag. + 1989. VI 17. Toronto, Kanādā.
                1930. VI 14. Beidzis Rīgas I valsts ģimnāziju,
                1934. IV 06. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1934. VIII 29. beidzis Instruktoru baterijas kursu, dižkareivis,
                1935. IV 17. beidzis Artilērijas virsnieku vietnieku kursus,
                1935. VIII 16. Baterijas (IV) virsdienesta instruktors,
                1935. XII 20. virsnieka vietnieks,
                1936. IX 30. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 05. kadets kaprālis,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Smagās artilērijas pulka Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1938. X 01. vada komandieris,
                1938. XI 25. beidzis Artilērijas ķīmisko virsnieku kursus,
                1939. II 25. Artilērijas kazarmu rajona šautuves priekšnieks,
                1939. V 08. beidzis Aerologu metereologu kursus,
                1939. IX 27. Pulka ķīmiskā dienesta virsnieks,
                1939. XI 16.-1940. XI 16. Piekomandēts Armijas štāba Ģeodēzijas
                                topogrāfijas daļai, kara topogrāfisko kursu iziešanai,
                1940. XI 16. Pārskaitīts Baltijas kara apgabalā,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka Smagās (I) artilērijas
                                diviziona baterijas komandieris, oberšturmfīrers,
                1972. II 13.-1978. II 19. Latviešu virsnieku apvienības Kanādā priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-337, 1504-1-72-577, 5601-1-7389.;
                                LVA 2182-1-1.;
                                „Latvijas kara skola”, Austrālijā, 1979.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Laiks” #103/1989.;
                                Ērika Priedīša arhīvs;
                                V. Eichenbauma arhīvs #725.

ZIRNEKLIS Alfreds Vilhelms Jāņa d., virsleitnants.
                * 1910. III 04. Rīgā [arī Dzirneklis]; S. Ausma dz. Eglīte
                1928. beidzis Cēsu valsts ģimnāziju,
                1930/1936. A/S „J. Dzirneklis un dēli” gaļas un desu tirgotava Cēsīs
                                līdzīpašnieks,
                1932. IX 10. Atsevišķā artilērijas diviziona karavīrs,
                1932. beidzis: Instruktoru vada kursu, dižkareivis,
                1933. beidzis Artilērijas virsnieku vietnieku kursus,
                1933. X 16. atvaļināts,
                1934. virsnieka vietnieks,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1936. V 30. kadets kaprālis,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Atsevišķā artilērijas diviziona Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1937. X 23. vada komandieris,
                1938/. VIII 19. beidzis Jāšanas kursus,
                1937. XI 08. Baterijas (I) vada komandieris,
                1939. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd.1939. VIII 11.,
                1939. XI 17. Saimniecības vada komandieris,
                1940. II 03. Baterijas (II) vada komandieris,
                1940. III 12.-VIII 29. piekomandēts Augstākai kara skolai
                                Vispārīgai nodaļai kursa iziešanai,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Artilērijas 613. pulka vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka oberšturmfīrers,
                                hauptšturmfīrers,
                1944. I 29. Baterijas (I) komandieris,
                1944. XII 30. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1231, 1482-1-40-169.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Valdības Vēstnesis”, #32/1935., #239/1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2612.

ZIRNIEKS Kārlis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1908. V 11. Zīras pag. + 1943. V 11. Noriļlagā, Krievijā
                1928. VI 15. Beidzis Ventspils valsts vidusskolu,
                1928. IX 28. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. armijas kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (VII) jaunākais virsnieks,
                1931. VIII 28. Kurzemes artiklērijas pulka Baterijas (II) jaun;akais virsnieks,
                1932. XII 17. vada komandieris,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1934. XII 22. Diviziona (I) sakaru virsnieks,
                19335. XI 28. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1936. XII 11. Baterijas (I) vada komandieris,
                1937. XI 05. beidzis Jāšanas kursus,
                1939. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1939. XI 15. Baterija (I) pārdēvēta par (II),
                1940. IV 05. Baterijas (III) vada komandieris,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Artilērijas 639. pulka vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 5601-1-7394.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #233/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6908.;
                                www.nekropole.lv

ZIRNIS ZIRNĪTIS Jānis Herberts Otto Rūdolfa d., virsleitnants.
                * 1906. V 29. Lubānas pag.; S. Jevgenija dz. Blūms
                Beidzis Lubānas vidusskolu,
                1926. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                19029. IX 01. Galvenā štāba rotas jaunākais virsnieks,
                1929. IX 21. Galvenā štāba rota pārdēvēta par Armijas štāba rotu,
                1930. X 12. Strēlnieku vada komandieris,
                1931/. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1933. IV 20. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1933. VII 25. Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1936. IV 02. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1936. I 26. vada komandieris,
                1937. VIII 28. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1937. XI 15. Sakaru bataljona Instruktoru (II) rotas vada komandieris,
                1938. V 02. beidzis Saimniecības virsnieku kursus,
                1938. VI 21. Bataljona ieroču pārzinis,
                1938. IX 21. Saimniecības vada komandieris,
                1938. VIII 23. Sakaru rotas vada komandieris,
                1939. VI 05. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #292,
                1939. XII 12. Instruktoru (II) rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Atsevišķā sakaru bataljona rotas komandieris.,
                1941. XII 01. Atgriezies no Austrumprusijas gūstekņu nometnes Rīgā.
                Avots:       LVVA 1491-1-85-355, 5602-2-7395.;
                                „Tēvija” #131/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2159.

ZIRNĪTIS Paulis Valters, virsleitnants.
                * 1904. IX 23. Skaņkalnes pag.; S. Mirdza dz. Richters
                                + 1998. XII 21. Grand Rapidos, ASV
                1923. Latvijas Vanagu Mazsalacas novada vanags virsaitis,
                1924. beidzis Mazsalacas skolas biedrības vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. XI 18. vada komandieris,
                1930. XI 25. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1932. II 01. Pulka tieslietu darbvedis,
                1933. IX 29. Rotas (I) vada komandieris,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3567,
                1934. bijis Latvijas vanagi VIII apgabala virsaitis virsvadonis Daugavpilī,
                1937. XI 17. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1937. XI 25. Rotas (IX) komandiera palīgs,
                1939. II 01. Pulka fiziskās audzināšanas instruktors,
                1939. IX 22. beidzis Jātnieku virsnieku kursus,
                1939. beidzis Slēpošanas kursus,
                1939. XII 30. Ložmetēju (III) rotas komandieris,
                1940. II 15. militāras apmācības skolotājs Daugavpils XI pamatskolā,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku 285. pulka Fiziskās audzināšanas instruktors,
`              1943/1945. Leģiona virsnieks,
                1949. ASV,
                1980. PBLA Kr. Barona prēmijas laureāts,
                1983. Latvijas Brīvības fonda loceklis,
                ASV Latviešu biedrības biedrs,
                Daugavas Vanagi organizācijas loceklis,
                ASV Latviešu kredītsabiedrības biedrs,
                ASV Preses biedrības biedrs,
                Apbalvots: Latvijas Vanagi organizācijas Goda zīmi.
                Avots:       LVVA 1498-1-131-307, 5601-1-7397.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Kadets” #28/1999.;
                                „Daugavas Vanagu Mēnešraksts” #5/1984., #2/1999.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2902.

ZNOTENS Miķelis Kristapa d., kapteinis leitnants.
                * 1899. XII 11. Tadaiķu pag.+ 1942. VII 20. Ļeningradas frontē
                1919. III 01. Liepājas janformēto spēku Rezerves rotas (III) karavīrs,
                1919. VI 07. Cēsu atsevišķā bataljona karavīrs,
                1919. VIII 08. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
                1920. II 01. dižkareivis,
                1920. V 18. kaprālis,
                1921. III 01. atvaļināts,
                1921. VI 01. Ventspils kājnieku pulka Saimniecības komandas brīvprātīgais,
                1922. IX 30. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Ventspils kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1926. X 01. vada komandieris,
                1927. X 26.-1928. XII 15. Liepājas pilsētas komandanta adjutants,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1697,
                1934. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1937. II 08. Cēsu rotas komandiera palīgs,
                1939. V 09. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1939. IX 02. atvaļināts,
                1942. Kartības dienesta 21. Bataljona Rotas (II) komandieris, hauptmans.
                Avots:       LVVA 5601-1-7408.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Tēvija” #197/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3629.

ZNOTIŅŠ  Viktors Kārļa d., virsleitnants.
                * 1907. I 16. Ventspilī; S. Helēne dz. Pētersons
                1924. beidzis Ventspils vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. IX 01. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (V) jaunākais virsnieks,
                1928. IX 16. Baterijas (III) vada komandieris,
                1929. XI 1.  paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1930. V 02. Instruktoru komandas vada komandieris,
                1930. VII 01. Baterijas (V) Instruktoru komandas priekšnieks,
                1937. III 07. beidzis Slēpošanas kursus,
                1938. VIII 09.-1939. III 10. piekomandēts Armijas štāba Informācijas
                                daļai, priekš ārzemes sevišķo uzdevumu pildīšanai,
                1939. IV 08. Baterijas (VI) vecākais virsnieks,
                1939. X 25. Rūjienas baterijas (III) komandiera palīgs,
                1940. IV 12. beidzis Šifrētāju kursus,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Haubiču 640. Diviziona Izlūku priekšnieks,
                1941. apcietināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-7411.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #707.

ZNUTĒNS Ludvigs Ludviga d., leitnants.
                * 1914. II 21. Pēterpilī, Krievijā + 1992. III 01. Jēkabpilī
                1933. VI 15. Beidzis Ilūkstes valsts ģimnāziju,
                1934. VIII 29. Zemgales artilērijas pulka karavīrs,
                1935. IV 01. beidzis Instruktoru vada kursu,
                1935. V 14. dižkareivis,
                1935. X 07. atvaļināts,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Kājnieku baterijas jaunākais virsnieks,
                1940. III 11. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 01. pārskaitīts: Strēlnieku 285. pulka 76.mm baterijas vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-376, 5601-1-7407.;
                                LVA 28-1-1.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #733.

ZOMMERS Modriņš Ansis Voldemārs Mārča d., virsleitnants.
                * 1904. III 01. Rīgā; S. Vilma dz. Braslovskis + 1995. IX 04. Toronto, Kanādā
                1924. X 04. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1925. IX 01. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1925. IX 26. Jelgavas kājnieku pulka instruktors,
                1926. V 01. Rota (I) virsdienesta instruktors,
                1928. II 05. Mīnu metēju komandas instruktors,
                1928. VII 10. Rota (I) virsdienesta instruktors,
                1928. IX 01. Rota (II) virsdienesta instruktors,
                1928. XI 20. seržants,
                1929. VI 12. beidzis Jelgavas izglītības biedrības ģimnāziju pieaugušiem,
                1929. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Kājnieku baterijas jaunākais virsnieks,
                1934. III 31. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1935. VIII 01. vada komandieris,
                1935. IX 23. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1935. XI 16. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1935. IX 01.,
                1936. IX 30. beidzis Kājnieku sapieru virsnieku kursus,
                1936. XII 10. Pulka Sapieru vada komandieris,
                1940. V 06. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #622,
                1940. VI 21. Rotas (II) komandiera palīgs,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 20. pārskaitīts: Strēlnieku 285. pulka  Rotas (I) komandieris,
                1940. II 10. Rotas (I) vada komandieris,
                1941. apcietināts,
                1944. Vācijā,
                1948. Kanādā,
                1995. IX 08. apbedīts Joras kapos Toronto.
                Avots:       LVVA 1500-1-73-202, 1500-1-74-337, 5601-1-7420.;
                                LVA 688-1-1.;
                                „Laiks” #88/1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2611.

ZUBERS Jānis Voldemārs Jāņa d., kapteinis.
                * 1904. VII 06. Liepājā
                Beidzis Liepājas valsts vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. VIII 19. kadets kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. IX 01. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (II) vada komandieris,
                1928. IX 11. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1931. XI 02. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1931. XII 03. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1932. VI 08. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1932. VI 28. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1936/ XII 11. Pulka adjutanta palīgs,
                1939. II 14. Baterijas vecākais virsnieks,        
                1939. VII 12. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #443,
                1940. IV 25. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. XI 26. pārskaitīts: Artilērijas 613. pulka, pārķeršanas
                                baterijas komandieris.
                Avots:       LVVA 5601-1-7422.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2904.

ZUKULS Ernests Staņislavs Jāzepa d., virsleitnants.
                * 1907. VIII 04. Daugavpilī; S. Zofija dz. Rezevskis + 1984. X 13. Milvokos, ASV
                Beidzis Daugavpils valsts vidusskolu,
                1927. IX 23. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1931/. III 14. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1933. XI 16. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1934. X 13. Pulka fiziskās audzināšanas instruktors,
                1936. IV 30. Auto tanku pulka Tanku (II) rotas vada komandieris,
                1939. IX 11. Tanku (II) rotas komandiera palīgs,
                1940. III 01. Auto tanku pulks pārformēts par brigādi,
                1940. III 01. Pretlielgabalu (II) rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 09. pārskaitīts: strēlnieku 183. Divīzijas Atsevišķā
                                prettanku diviziona vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 34. pulka oberšturmfīrers,
                1944. IV 14. Rotas (III) komandieris,
                1944. VII 11. Pulka adjutants.      
                Avots:       LVVA 1473-1-156-241.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Laiks’ #89/1984.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6901.

ZUŠĒVICS Fridrihs Viļa d., leitnants.
                * 1911. VIII 25. Mežmuižas pag.; S. Ārija dz. Embovics
                                + 1944. III 10. Taišetlagā, Krievijā
                1933. Beidzis Jelgavas I valsts ģimnāziju,
                1934. IV 07. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1934. IX 26. Beidzis: Instruktoru rotas Kājnieku lielgabalu vada kursu,
                1934. XI 17. dižkareivis,
                1935. II 18. kaprālis,
                1935. II 24. atvaļināts,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1937. VIII 11.
                1937. VIII 11. Siguldas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1937. X 01. Kupravas pamatskolas militāras apmācības skolotājs,
                1938. X 08. beidzis Ugunsdzēsības kursus,
                1938. XI 17. Rotas (II) vada komandieris,
                1939. I 16. Bataljona (I) Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1939. IV 18. Rotas (II) vada komandieris,
                1939. beidzis Armijas slēpošanas kursus,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku 285. pulka, Rotas (III) vada komandieris,
                1941. VI 14. apcietināts Litenes nometnē.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1265, 5601-1-7433.;
                                LVA 28-1-1.;
                                „Tēvija” #36/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2624.;
                                www.nekropole.lv

ZUTIŅŠ Mārtiņš Eduards Mārtiņa d., virsleitnants.
                * 1905. III 18. Ērģemes pag.; S. Elza dz. Šūmanis + 1944. IV 15. Frontē
                1923. VI 14. Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. kadets, armijas kaprālis,
                1926. VIII 29. kadets kaprālis,
                1926. XI 10. kadets seržants,
                1926. XII 22. kadets virsseržants,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. IX 01. Smagās artilērijas pulka Auto artilērijas (II) baterijas vada
                                komandieris,
                1927. XI 09. Auto artilērijas (I) baterijas vada komandieris,
                1928. III 28. Auto artilērijas (II) baterija pārdēvēta par Bateriju (IV),
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1931. VIII 01. Baterija (IV) pārdēvēta par (VI),
                1932. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1936. V 23. Baterijas (VI) vecākais virsnieks,
                1936. V 26. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3956,
                1936. XI 27. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1937. IX 20.-1940. X 22. piekomandēts Augstākās kara skolas Speciālai
                                nodaļai, kursu iziešanai,
                1938. IX 01. Baterijas (VII) vecākais virsnieks,
                1939. IX 21. Zenītartilērijas pulka virsnieks,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 22. pārskaitīts: Strēlnieku  181. divīzijas Atsevišķā zenītartilērijas
                                diviziona sakaru priekšnieks,
                1941/1944. Kārtības dienesta 316. Abavas bataljona, hauptman,
                1943. XII 22. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. IV 19. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1504-1-72-319, 2796-2-2-167, 5601-1-7435.;
                                „Tēvija” #89/1944.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2903.

ZVAIGZNE Ādams Alberts Mārtiņa d., virsleitnants.
                * 1911. Sakas pag. + 1972. XII 04. Galtā, Kanādā
                1931. VI 20. Beidzis Liepājas valsts tehnikumu,
                1931. X 01. Flotes instruktoru skolas matrozis,
                1933. III 07. beidzis Flotes instruktoru skolu, aviācijas motorists,
                1933. III 14. Jūras aviācijas diviziona Izlūku eskadriļas instruktors,
                1933. III 15. dižmatrozis,
                1933. V 27. kaprālis,
                1933. VI 01.virsdienesta instruktors,
                1933. IX 14. Eskadras štāba instruktors,
                1934. II 15. piekomandēts Mīnu divizionam,
                1934. XII 01. virsdienesta seržants motorists,
                1935. VII 15. seržants,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1936. VIII 08. kadets kaprālis,
                1937. VIII 11.  beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1937. VIII 11.
                1937. VIII 11. Valmieras kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1937. X 15. Rotas (II) vada komandieris,
                1938. I 07. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1938. IX 20. piekomandēts Flotes štābam, flotes inženiera prakses iegūšanai,
                1939. I 21. Rotas (I) vada komandieris,
                1939. VIII 26. Rotas (III) vada komandieris,
                1939. IX 15.-1940. X 22. piekomandēts: Augstākās kara skolas speciālai
                                nodaļai, flotes mehānikas nozares kursa iziešanai,
                1939. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd.1939. VIII 11.
                1939. XI 11. Flotes pārvaldes virsnieks,
                1940. X 22. pārskaitīts: Rīgas kara ostā.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1091, 1492-1-134-673, 5601-1-7442.;
                                Ērika Priedīša arhīvs;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2614.

ZVAIGZNE Alfrēds Pētera d., leitnants.
                * 1915. XI 14. Novgorodas gub. + 1944. IV 23. Frontē
                Beidzis Jēkabpils valsts ģimnāziju,
                1936. X 14. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IV 09. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1937. IX 30. atvaļināts,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Daugavpils kājnieku pulka Kājnieku baterijas jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku 295. pulku, vada komandieris,
                1941. Jēkabpils apriņķa policijas leitnants,
                1942/1944. Kārtības dienesta 313. Bataljona leitnants,
                1944. I 10. apbalvots:  Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. IV 27. apbedīts Jēkabpils kapos.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-531, 1471-1-93-15.;
                                „Tēvija” #104/1944.;
                                „Jēkabpils Vēstis” #17/1944.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5075.

ZVAIGZNE Jānis Andreja d., virsleitnants.
                * 1905. II 10. Ļaudonas pag.; S. Alma dz. Krūze
                1925. nII 10. Beidzis Biržu vidusskolu,
                1925. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1926. III 04. Artilērijas instruktoru baterijas karavīrs,
                1926. IX 11. Beidzis Instruktoru kursu, dižkareivis,
                1926. IX 29. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1927. VIII 09. Armijas kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (VI) jaunākais virsnieks,
                1929. XI 01. Vada komandieris,
                1930. I 04. Baterija (VI) pārdēvēta par (IV),
                1931. XI 17. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1932. VII 16. Pulka tieslietu darbvedis,
                1935. XII 14. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1936. VI 06. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1936. X 27. Zenītartilērijas baterijas vada komandieris,
                1936. XI -01. Zenītartilērijas baterija pārdēvēta par Zenītartilērijas
                                (I) bateriju,
                1936. XII 28. Baterijas (III) vada komandieris,
                1937. V 30. Beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1937. VIII 24. Zenītartilērijas (II) baterijas vada komandieris,
                1939. III 17. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1939. X 26. Jātnieku baterijas komandiera palīgs,
                1940. II 29. Auto tanku brigādes Auto transporta (I) rotas
                                komandiera palīgs,
                1940. IV 20. Auto transporta (III) rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts: Strēlnieku 181. Divīzijas Atsevišķā prettanku
                                diviziona vecākais adjutants,
                1941. VII 01. Atkapās līdzi korpusam.
                Avots:       LVVA 1478-1-158-121, 3227-1-195-101.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Tēvija’ #25/1941;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2626.

ZVEJNIEKS Alberts Georgs Pētera d., leitnants.
                * 1917. X 15. Minskā + 1941. VII 03. Balvos
                Beidzis Rīgas Pilsētas II ģimnāziju,
                1938. V 11. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1938. X 28. Beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd.1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Ventspils kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku  243. Pulka vada komandieris,
                1941. uz kara tirbunālā lēmuma pamata nošauts Balvos,
                Apbedīts Viļakas meža kapos.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-4116, 1471-1-93-8.;
                                „Tēvija” #35/1941., #51/1941., #106/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4171.

ZVĪGULIS Pēteris Justa d., virsleitnants.
                * 1907. XII 04. Rīgā; S. Paulīne dz. Krūmiņš
                Beidzis Rīgas valsts II vidusskolu,
                1928. IX 28. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. armijas kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Dobeles kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1931. III 30. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1933. X 01. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1934. II 24. Kājnieku baterijas jaunākais virsnieks,
                1934. IV 25. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1934. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. VI 21. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1935. VIII 01. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1938. III 26. beidzis Prettanku li4elgabalu virsnieku kursus,
                1938. XI 01. Rotas (II) komandiera palīgs,
                1939. III 18. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1939. X 01. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1940. I 09.-X 05. piekomandēts Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļai,
                1940. X 20. pārskaitīts: Rīgas kājnieku kara skolā,
                1943/1945. Grenadieru 44. pulka oberšturmfīrers,
                1945. III 03. Apbalvots: Dzelzs krusta II klasi.
                Avots:       LVVA 1499-1-235-301, 5601-1-7463.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6905.

ZVIRBULIS Jānis Jēkaba d., leitnants.
                * 1894. I 15. Olaines pag.; S. Irma dz. Apsītis + 1944. X 13. Rīgā
                Beidzis Jonatana biedrības pamatskolu,
                Beidzis odiņa komercskolu Rīgā,
                1919. VI 902. Jaunformēto spēku Rotas (IV) brīvprātīgais,
                1919. VIII 08. Vidzemes artilērijas pulka Diviziona (IV) Baterijas (II) karavīrs,
                1919. IX 12. dižkareivis,
                1919. XI 14. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Latgales artilērijas pulka Diviziona (VIII) Baterijas (I)
                                vada komandieris,
                1920. VIII 18. Divizions (VIII) pārdēvēts par (II),
                1920. X 21. atļauts nesat nacionālo ievainojuma uzšuvi,
                1921. IV 01. Diviziona (II) Baterijas (I) vada komandieris,
                1921. V 01. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1922. IV 21. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1345,
                1922. V 11. Pulka štāba komandas priekšnieks,
                1923. IV 17. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1923. V 26. atvaļināts,
                1929/1934. Tukuma XI aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru n#2793,
                1934. VI 17. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. Madonas IX aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1935/1939. Aizputes VI aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1939/1940. Jelgavas apriņķa policijas I iecirkņa priekšnieka palīgs,
                Namīpašnieks Anniņmuižas ielā Nr.12, Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-7469.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Zemgales Balss” #248/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5068.

ZVIRBULIS Jānis Alberts Pētera d., kapteinis.
                * 1898. II 03. Taurupes pag.; S. Valija dz. Vikmans
                1917. II 20.-XI 06. Latviešu strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1919. VII 07. Suntažu iecirkņa komandantūras karavīrs,
                1919. X 01. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1919. XI 18. Ievainots Vareļos, palika ierindā,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Valmieras kājnieku pulka Rotas (XII) vada komandieris,
                1920. XI 06.-1921. I 15. Rotas (X) komandiera v.i.,
                1921. IV 01. Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. VII 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1922. IX 27. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. XII 01.,
                1924. III 03. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1924. IX 09. Rezerves (I) rotas vada komandieris,
                1925. X 15. Rotas (IV) vada komandieris,
                1926. VI 01. Rotas (II) vada komandieris,
                1928. VIII 25.- X 21. Pulka adjutanta palīga v.i.,
                1928. IX 12. Sakaru komandas vada komandieris,
                 1928. XI 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #634,
                1929. X 21. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1930. III 28. beidzis Auto vadīšanas kursus,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1926. III 21.,
                1934. X 05. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1934. X 06. Kājnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1934. XI 20. Rotas (II) komandiera palīgs,
                1935. III 07. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1935. III 07. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1926. III 21.,
                 1937. II 10. Valmieras kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas komandieris,
                1939. II 02. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #97 ar šķēpiem,
                1939. VII 13. atvaļināts,
                1943/1945. Grenadieru 32. Pulka štāba rotas komandieris, hauptšturmfīrers.
                Avots:       LVVA 1492-1-134-403, 1496-1-158-571.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3661.

    


        

 

 
Izmainas: 09.05.2022 Kontakti