Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZAĻENIEKU PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Zalenieku_1910

Audžu muižas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījuma *09.12.1887. +1915.

Brīvības pieminekļa Zaļenieku pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Degu muižas jaunsaimnieku lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība
Sk. „Lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Rūķis”

Glūdas elektrības kooperatīvs * 07.09.1933. + 09.01.1936.

Glūdas Zaļenieku meliorācijas sabiedrība * 27.10.1928. + 18.03.1942.

Jēkabnieku Vilces Platones un Zaļenieku meliorācijas sabiedrība „Zemdega” * 31.03.1928

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Rūķis” * 24.09.1925. + 09.02.1940.
                15.06.1936. pārdēvēta agrāk „Degu muižas jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Mežmuižas Tērvetes Zaļenieku meliorācijas sabiedrība * 19.03.1928.

Zaļas draudzes dziedāšanas biedrība
                Sk. „Zaļenieku sadraudzīgā biedrība”

Zaļas muižas palīdzības un krājuma kase
                Sk „Zaļenieku krājaizdevu sabiedrība”

Zaļenieku Abgunstes mājturības veicināšanas biedrība * 04.09.1930. + 06.09.1938.
                06.09.1938. iekļauta „Zaļenieku lauksaimniecības biedrībā”

Zaļenieku Abgunstes 337. Mazpulks * 08.03.1933. + 1940.

Zaļenieku Bramberges lopkopības pārraudzības biedrība * 27.07.1922. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Zaļenieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zaļenieku dārzkopības pārraudzības biedrība * 01.10.1925. + 01.09.1939.

Zaļenieku Glūdas II lopkopības pārraudzības biedrība * 14.07.1927. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Zaļenieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zaļenieku izglītības biedrība * 03.09.1920. + 14.03.1940.

Zaļenieku krājaizdevu kase
                Sk. „Zaļenieku krājaizdevu sabiedrība”

Zaļenieku krājaizdevu sabiedrība * 24.02.1883.
                1898. pārdēvēta agrāk „Zaļas muižas palīdzības un krājuma kase”
                12.04.1938. pārdēvēta agrāk „Zaļenieku krājaizdevu kase”

Zaļenieku lauksaimniecības biedrība * 06.07.1922. + 25.03.1932.

Zaļenieku lauksaimniecības biedrība * 09.09.1937.
                06.09.1938. pievienota „Zaļenieku Abgunstes mājturības veicināšanas biedrība”

Zaļenieku lauksaimniecības kooperatīvs * 18.09.1922. + 28.08.1930.

Zaļenieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Arājs” * 16.09.1926. + 22.06.1932.

Zaļenieku Lipstu 338. Mazpulks * 26.02.1934. + 1940.

Zaļenieku mājturības veicināšanas biedrība * 27.07.1933. + 31.01.1938.

Zaļenieku 313. Mazpulks * 27.02.1934. + 1940.

Zaļenieku mednieku biedrība * 12.02.1931. + 25.02.1941.

Zaļenieku meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 17.07.1928.

Zaļenieku meliorācijas sabiedrība „Eglone” * 02.05.1929. + 24.07.1939.

Zaļenieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Zaļenieku Bramberges lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Zaļenieku Tērvetes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Zaļenieku Glūdas II lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Krimūnu II lopkopības pārraudzības biedrību”

Zaļenieku pārtikas biedrība
                Sk. „Zaļenieku patērētāju biedrība”

Zaļenieku patērētāju biedrība
                Sk. „Zaļenieku patērētāju biedrība”

Zaļenieku patērētāju biedrība * 1893.
                24.04.1922. pārdēvēta agrāk „Zaļenieku pārtikas biedrība”
                19.05.1924. pārdēvēta agrāk „Zaļenieku patērētāju biedrība „
                05.04.1938. pārdēvēta agrāk „Zaļenieku patērētāju biedrība Konzums”

Zaļenieku patērētāju biedrība „Konzums”
                Sk. „Zaļenieku patērētāju biedrība”

Zaļenieku piensaimnieku sabiedrība * 08.06.1911.
                16.04.1923. pārdēvēta agrāk „Zaļenieku piensaimnieku sabiedrība”
                15.02.1935. pievienota „Zaļenieku Tērvetes piensaimnieku sabiedrība”
                15.09.1938. pārdēvēta agrāk „Zaļenieku piensaimnieku sabiedrība „Ražotājs”

Zaļenieku piensaimnieku sabiedrība „Ražotājs”
                Sk. „Zaļenieku piensaimnieku sabiedrība”

Zaļenieku sadraudzīgā biedrība * 07.10.1882. [1878] + 22.08.1940.
                24.04.1909. pārdēvēta agrāk „Zaļas draudzes dziedāšanas biedrība”

Zaļenieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.06.1889. + 18.10.1940.
                18.05.1923. pārdēvēta agrāk „Zaļenieku savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Zaļenieku un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zaļenieku savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Zaļenieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Zaļenieku Tērvetes lopkopības pārraudzības biedrība * 11.09.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Zaļenieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”
               
Zaļenieku Tērvetes piensaimnieku sabiedrība * 13.12.1926. + 15.02.1935.
                15.02.1935. iekļauta „Zaļenieku piensaimnieku sabiedrībā „Ražotājs”

Zaļenieku un apkārtnes biškopības biedrība „Spiets” * 21.05.1931. + 10.04.1940.

Zaļenieku un apkārtnes elektriskās strāvas patērētāju biedrība „Spuldze” * 02.07.1931.

Zaļenieku un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zaļenieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Zaļenieku valsts ģimnāzijas abiturientu biedrība * 14.01.1932. + 10.04.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Zaļenieku nodaļa * 27.08.1928. + 15.02.1929.

Koru un orķestru apvienība “Dziesmu svētki” * 28.04.1931. + 27.02.1936.
                Zaļenieku nodaļa * 10.03.1932.

Noteikti kristīgas jaunatnes biedrība „E.C.” * 17.05.1926. + 23.11.1939.
                Zaļenieku nodaļa * 06.02.1929. + 08.06.1931.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Zaļenieku nodaļa * 20.12.1927.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Zlēku nodaļa * 29.07.1925. + 26.01.1932.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Zaļenieku nodaļa * 01.07.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Zaļenieku Tērvetes nodaļa * 16.09.1920. + 16.10.1935.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Zaļenieku nodaļa * 17.07.1920. + 19.10.1926.

Strādnieku sporta biedrība „Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Zaļenieku nodaļa * 04.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Zaļenieku nodaļa * 04.11.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Zaļenieku nodaļa * 12.08.1925.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Zaļenieku nodaļa * + 05.05.1937.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti