Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZĀLĪTES PAGASTS
Bauskas apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Grienvaldes]

Zalites_1932

Brīvības pieminekļa Zālītes pagasta komiteja * 17.01.1930.

Dārzkopības pārraudzības biedrība „Dārzs” * 21.02.1925. + 23.11.1940.

Dzimtmisas izglītības biedrība * 10.10.1927. + 23.11.1940.
                20.09.1938. pārdēvēta agrāk „Dzimtmisas kultūras veicināšanas biedrība”

Dzimtmisas kultūras veicināšanas biedrība
                Sk. „Dzimtmisas izglītības biedrība”

Dzimtmisas 703. Mazpulks * 20.02.1935. + 1940.

Dzimtmisas mednieku biedrība „Baldis” * 30.05.1927.

Grienvaldes aizsargu nodaļa
                Sk. „Zālītes aizsargu nodaļa”

Grienvaldes Iecavas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Iecavas krājaizdevu sabiedrība”

Grienvaldes labdarības biedrība
                Sk. „Grienvaldes lauksaimniecības biedrība”

Grienvaldes lauksaimniecības biedrība * 08.10.1881. + 16.06.1937.
                16.03.1911. pārdēvēta agrāk „Grienvaldes pagasta labdarības biedrība”

Grienvaldes pagasta labdarības biedrība
Sk. „Grienvaldes lauksaimniecības biedrība”

Grienvaldes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zālītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Iecavas Grienvaldes lauksaimniecības biedrība * 28.04.1924. + 01.04.1937.

Iecavas Grienvaldes I lopkopības pārraudzības biedrība * 07.08.1924. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Iecavas lauksaimniecības biedrībā”

Iecavas Grienvaldes II lopkopības pārraudzības biedrība * 19.04.1926. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Iecavas lauksaimniecības biedrībā”

Iecavas Grienvaldes un apkārtnes biškopības biedrība * 10.08.1922.+ 27.09.1938.
                27.09.1938. iekļauta „Iecavas lauksaimniecības biedrībā”

Iecavas krājaizdevu sabiedrība * 24.04.1922.
                22.11.1938. pārdēvēta agrāk „Grienvaldes Iecavas krājaizdevu sabiedrība”

Meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929.

Rājuma strauta meliorācijas sabiedrība * 31.03.1928.

Smakupes meliorācijas sabiedrība * 12.09.1928.

Zālītes aizsardžu pulciņš * 10.11.1926. + 1940.

Zālītes aizsargu nodaļa * 24.08.1919. + 1940.
                1926. pārdēvēta agrāk „Grienvaldes aizsargu nodaļa”

Zālītes Iecavas cukurbiešu audzētāju biedrība * 23.04.1928. + 02.02.1934.

Zālītes izglītības biedrība * 07.09.1907. + 01.05.1913.

Zālītes lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.
11.03.1939. pievienota „Zālītes lopkopības pārraudzības biedrība”

Zālītes lopkopības pārraudzības biedrība * 08.03.1928. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Zālītes lauksaimniecības biedrībā”

Zālītes 367. Mazpulks * 05.05.1934. + 1940.

Zālītes pagasta meliorācijas sabiedrība „Avots” * 05.10.1928.

Zālītes pagasta meliorācijas sabiedrība „Dzimtmisa” * 02.03.1929. + 18.03.1942.

Zālītes piensaimnieku sabiedrība „Druva” * 07.07.1932.

Zālītes Salgales pagastu apvienoto lauksaimnieku meliorācijas sabiedrība „Grīslis” *02.05.1929.

Zālītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1886. + 18.10.1940.
                13.03.1922. pārdēvēta agrāk „Grienvaldes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk  „Grienvaldes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Zālītes nodaļa * 27.06.1931.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Dzimts Misas nodaļa * 06.10.1924. +11.05.1928.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Iecavas nodaļa * 02.03.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Grienvaldes nodaļa * 03.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Grienvaldes nodaļa * 09.03.1921.

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti