Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZAĻMUIŽAS PAGASTS
Ludzas apriņķis

Skaties
Nautrēnu pagasts

 

 
Izmainas 31.07.2009 Kontakti