Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZALVES PAGASTS
Jēkabpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Zalvas]

Brīvības pieminekļa Zalves pagasta komiteja * 23.01.1930.

Lielzalves dziedāšanas biedrība * 25.03.1895. + 1915.

Lielzalves izglītības biedrība „Ausma”
                Sk. „Zalves izglītības biedrība „Ausma”

Lielzalves lauksaimniecības biedrība * 26.02.1923. + 24.07.1930.

Lielzalves lopkopības pārraudzības biedrība * 11.06.1925. + 14.12.1938.
                14.12.1938. iekļauta „Zalves lauksaimniecības biedrībā”

Lielzalves II lopkopības pārraudzības biedrība * 1926. + 14.10.1935.

Lielzalves meliorācijas sabiedrība „Zušupe” * 30.09.1927.

Lielzalves pagasta meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 22.08.1927.

Lielzalves patērētāju biedrība * 13.05.1897. + 27.06.1929.

Lielzalves piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1923.+ 22.10.1935.

Lielzalves savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zalves savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Sala” * 23.08.1929. + 29.04.1941.

Meliorācijas sabiedrība „Zalviņa” * 12.08.1929. + 18.03.1942.

Mēmeles Mazzalves un Zalves pagastu meliorācijas sabiedrība ”Līčupe” * 21.10.1929.

Neretas un Zalves pagastu meliorācijas sabiedrība „Salas purvs” * 08.10.1931.+ 29.04.1941.

Saukas Zalves meliorācijas sabiedrība „Liepupe” * 03.10.1933.

Viesītes rajona mājlopu audzētāju biedrība * 28.04.1930. + 17.07.1936.
29.06.1939. pārdēvēta agrāk „Zalves Neretas sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība”

Zalves apkārtnes zemkopības pārraudzības biedrība „Grauds” * 28.05.1931. + 31.12.1940.

Zalves biškopības biedrība „Nākotne” * 14.11.1932. + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Zalves lauksaimniecības biedrībā”

Zalves brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 08.06.1939.

Zalves izglītības biedrība „Ausma” * 10.03.1921. [1919] + 11.03.1940.

Zalves lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.
                05.05.1938. pievienota „Zalves biškopības biedrība „Nākotne”
                14.12.1938. pievienota” Lielzalves lopkopības pārraudzības biedrība”

Zalves lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sēkla” * 13.10.1930. + 04.03.1940.

Zalves 698. Mazpulks * 11.03.1935. + 1940.

Zalves mūzikas biedrība „Čala” * 16.07.1931. + 11.03.1940.

Zalves Neretas sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība
                Sk. „Viesītes rajona mājlopu audzētāju biedrība”

Zalves pagasta meliorācijas sabiedrība „Vilkupe” * 05.08.1927.

Zalves savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.01.1922. + 18.10.1940.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Lielzalves savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zalves spirta kopdedzinātava * 02.09.1937.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Lielzalves nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Zalves nodaļa * 09.05.1927.

Sporta biedrība “Amatieris”   * 20.12.1910.
24.11.1938. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība “Amatieris” Rīgā”
Zalves nodaļa * 01.09.1927. + 30.03.1940.

 

 
Izmainas 11.10.2015 Kontakti