Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZANTES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Zantes_1902

Jaundziru bibliotēkas biedrība * 30.03.1925. + 16.02.1938.
                16.12.1938.iekļauta „Zantes lauksaimniecības biedrībā”

Jaundziru lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Līdums” * 10.06.1929. +18.12.1938.

Jaundziru meliorācijas sabiedrība „Melnais strauts” * 31.05.1929.

Jaundziru piensaimnieku sabiedrība „Centība” * 11.02.1924. + 21.02.1939.
                21.02.1939. iekļauta „Zantes piensaimnieku sabiedrībā”

Maz Zantes vācu piensaimnieku sabiedrība * 19.12.1927. + 21.12.1931.

Zantenes bezmaksas tautas bibliotēkas
                Sk. „Zantenes bibliotēkas biedrība”

Zantenes bibliotēkas biedrība * 1903. + 1915.
31.08.1910. pārdēvēta agrāk „Zantenes bezmaksas tautas bibliotēka”

Zantenes krājaizdevu sabiedrība * 12.09.1929.

Zantes biškopības biedrība „Pumpurs” * 31.08.1933. + 16.12.1938.
                16.12.1938.iekļauta „Zantes lauksaimniecības biedrībā”

Zantes biškopības biedrība „Pūpols” * 29.03.1926. + 13.12.1934.

Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 25.11.1932. + 26.05.1936.

Zantes Ebenecera vācu draudze * + 19.01.1940.

Zantes lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.
                16.02.1938. pievienota „Zantes biškopības biedrība „Pumpurs”
                16.02.1938. pievienota „Jaundziru bibliotēkas biedrība”

Zantes 541. Mazpulks * 20.12.1934. + 1940.

Zantes mednieku biedrība * 15.11.1928. + 18.03.1941.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Zantes pareizu medību un šaušanas biedrība”

Zantes pagasta aizsardžu pulciņš * 26.06.1926. + 07.07.1940.

Zantes pagasta aizsargu nodaļa * 24.08.1919. + 07.07.1940.

Zantes patērētāju biedrība * 18.08.1938.

Zantes pareizu medību un šaušanas biedrība
                Sk. „Zantes mednieku biedrība”

Zantes piensaimnieku sabiedrība * 17.03.1923.
                21.02.1939. pievienota „Jaundziru piensaimnieku sabiedrība „Centība”

Zantes sadraudzīgā biedrība * 1903. + 30.11.1940.

Zantes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1923. + 18.10.1940.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Zantes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zantes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zantes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas esperanto biedrība * 1904. + 20.01.1941.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Esperanto biedrība”
                27.06.1928. pārdēvēta agrāk “Rīgas esperanto biedrība”
                Zantes nodaļa * 13.12.1929. + 11.01.1937.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Zantes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Jaundziru nodaļa * 03.08.1926.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Zantes nodaļa * 14.0.1929.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvju savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Zantes nodaļa * 15.10.1923.

 

 
Izmainas 02.11.2011 Kontakti