Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZASAS PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Zasas_1938

Brīvības pieminekļa Zasas pagasta komiteja * 31.01.1930.

Zasas krājaizdevu sabiedrība * 1910.
                30.08.1923. pārdēvēta agrāk „Zasas krājaizdevu sabiedrība”
                02.06.1932. pārdēvēta agrāk „Zasas I krājaizdevu sabiedrība”

Zasas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Zasas krājaizdevu sabiedrība”

Zasas krājaizdevu sabiedrība * 09.04.1923. + 27.03.1930.

Zasas I krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Zasas krājaizdevu sabiedrība”

Zasas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Zasas lauksaimniecības biedrība”

Zasas lauksaimniecības biedrība * 30.08.1910.
                06.04.1924. pārdēvēta agrāk „Zasas lauksaimniecības biedrība”
                19.08.1937. pārdēvēta agrāk „Zasas lauksaimniecības veicināšanas biedrība”

Zasas lauksaimniecības veicināšanas biedrība
                Sk. „Zasas lauksaimniecības biedrība”

Zasas lopkopības pārraudzības biedrība * 10.11.1924. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Zasas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zasa 633. Mazpulks * 02.02.1935. + 1940.

Zasas mednieku biedrība * 25.04.1940. + 18.03.1941.

Zasas (Zasses) pagasta aizsargu nodaļa * 20.09.1919. + 07.07.1940.

Zasas pagasta jaunsaimnieku un Biržu obroka gabalu meliorācijas sabiedrība „Dumbrājs” *26.03.1931.

Zasas pagasta meliorācijas sabiedrība „Spieta purvs” * 06.03.1928.

Zasas pagasta meliorācijas sabiedrība „Sudamļa upe” * 15.04.1931.

Zasas pagasta meliorācijas sabiedrība „Susējas upes augšgals” * 12.09.1928.

Zasas pagasta meliorācijas sabiedrība „Voičuku purvs” * 06.04.1929.

Zasas patērētāju biedrība * 16.03.1920.

Zasas patērētāju biedrība * 06.02.1940.

Zasas piensaimnieku sabiedrība * 06.11.1922.

Zasas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.12.1926. + 18.10.1940.
                07.02.1939. pārdēvēta agrāk „Zasas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zasas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zasas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Zasas Vidsmiesta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.04.1933. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Zasas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zasas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1939.
                26.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Zasas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Zasas Vidsmiesta lopkopības pārraudzības biedrību”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Zasas nodaļa * 21.11.1929.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Zasas nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Zasas nodaļa * 14.02.1930.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Zasas nodaļa * 07.04.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
Zasas nodaļa * 08.06.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Zasas nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti