Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZAUBES PAGASTS
Rīgas apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Jaunpils]

Zaubes_1909

Āmurupītes meliorācijas sabiedrība * 12.05.1926.

Berzhofas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bērzu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Bērzu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 12.04.1882. + 02.10.1940.
                26.03.1923. pārreģistrēta agrāk „Berzhofas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                02.10.1940. iekļauta „Zaubes savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Brīvības pieminekļa Zaubes pagasta komitēja * 18.12.1929.

Jaunpils bibliotēkas biedrība * 29.09.1908.

Jaunpils dziedāšanas biedrība * 30.07.1902.

Jaunpils izglītības biedrība
Sk. „Zaubes izglītības biedrība”

Jaunpils krājaizdevu kase
Sk. „Zaubes krājaizdevu sabiedrība”

Jaunpils krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Zaubes krājaizdevu sabiedrība”

Jaunpils lauksaimniecības biedrība * 21.11.1905.

Jaunpils lauksaimniecības kooperatīvs * 21.03.1923. + 08.12.1936.

Jaunpils lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība * 21.05.1924. + 21.05.1935.

Jaunpils lopkopības pārraudzības biedrība * 22.10.1923. + 15.12.1939.
15.12.1939. iekļauta „Zaubes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Jaunpils mednieku biedrība
Sk. „Zaubes mednieku biedriba”

Jaunpils patērētāju biedrība
Sk. „Zaubes patērētāju biedrība”

Jaunpils piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Zaubes piensaimnieku sabiedrība”

Jaunpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                Sk. „Zaubes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jurgensburgas  savstarpīgā palīdzības biedrība pie ugunsgrēku gadījumiem
Sk. „Zaubes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kastrānes Jaunpils sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība * 28.09.1926. +31.12.1940.

Kļiģenes piensaimnieku lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Darbs” *13.01.1926.

Kļiģenes lopkopības pārraudzības biedrība * 28.07.1926. + 15.12.1939.
15.12.1939. iekļauta „Zaubes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kļiģenes piensaimnieku sabiedrība * 16.12.1925. + 18.09.1929.

Kļiģenes upes pietekas „Metras” meliorācijas sabiedrība * 27.02.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Sateka” * 23.11.1928.

Vārnupes augšgala meliorācijas sabiedrība * 22.11.1927.

Viesturu meliorācijas sabiedrība * 08.08.1931. + 29.07.1943.

Zaubes izglītības biedrība * 25.08.1920. + 31.11.1940.
                20.02.1939. pārdēvēta agrāk „Jaunpils izglītības biedrība”

Zaubes krājaizdevu sabiedrība * 27.01.1890.
                04.09.1923. pārreģistrēta agrāk „Jaunpils krājaizdevu kase”
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk  „Jaunpils krājaizdevu sabiedrība”

Zaubes 73. Mazpulks * 15.01.1935. + 1940.Z

Zaubes mednieku biedrība * 29.03.1922. + 16.05.1941.
21.07.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunpils mednieku biedrība”

Zaubes meliorācijas sabiedrība „Ieleja” * 15.02.1929.

Zaubes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 12.07.1927. + 29.07.1943.

Zaubes pagasta aizsardžu pulciņš * 16.06.1929. + 07.07.1940.

Zaubes pagasta lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.

Zaubes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 09.01.1926.+ 15.12.1939.
15.12.1939. iekļauta „Zaubes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zaubes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 15.12.1939.
izveidota apvienojot:
"Kļiģenes lopkopības pārraudzības biedrību"
"Jaunpils lopkopības pārraudzības biedrību"

Zaubes pagasta Vec Bērzu meliorācijas sabiedrība „Centība” * 08.12.1926.

Zaubes patērētāju biedrība * 02.10.1919.
16.02.1937. pārdēvēta agrāk  „Jaunpils patērētāju biedrība”

Zaubes piensaimnieku sabiedrība * 1912.
                21.06.1922. pārreģistrēta
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk  „Jaunpils piensaimnieku sabiedrība”

Zaubes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 03.04.1882. + 18.10.1940.
                21.03.1923. pārdēvēta agrāk  „Jurgensburgas savstarpīgā palīdzības biedrība pie ugunsgrēku gadījumiem”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk  „Jaunpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                02.10.1940. pievienota „Bērzu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība

Zaubes upes augšgala meliorācijas sabiedrība „Naudas avots” * 27.2.1929. + 29.07.1943.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.10.1932.
Zaubes nodaļa * 09.10.1928.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
Zaubes nodaļa * 07.12.1926.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923.+02.10.1934.
Zaubes nodaļa * 11.10.1924.
21.05.1926. pārdēvēta agrāk Jaunpils nodaļa

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
Zaubes nodaļa * 02.07.1929. + 29.11.1939.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Jaunpils nodaļa * 15.09.1921. + 15.10.1935.

Strādnieku sports un sargs – biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
Zaubes nodaļa *07.07.1927.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. +13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Zaubes nodaļa * 20.05.1931.

Zaubes_1931

 

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti