Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZEBRENES PAGASTS
Tukuma apriņķis
[līdz. 01.09.1925. Reņģes]

Renges_1934

Reņģes kopmoderniecība * 07.11.1912.

Reņģes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Zebrenes krājaizdevu sabiedrība”

Reņģes lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne” * 23.12.1924. + 30.11.1940.

Reņģes medību biedrība * 14.06.1921. + 30.11.1940.

Reņģes pagasta aizsargu nodaļa
                Sk.  „Zebrenes pagasta aizsargu nodaļa”

Reņģes pagasta patērētāju biedrība
                Sk. „Zebrenes patērētāju biedrība”

Reņģes pagasta piensaimnieku sabiedrība „Stars” * 28.05.1923. + 03.07.1930.

Reņģes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zebrenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Reņģes piensaimnieku sabiedrība * 07.11.1912.+ 28.01.1933.
                16.01.1923. pārdēvēta agrāk „Reņģes kopmoderniecība”

Reņģes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zebrenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Reņģes spirta kopdedzinātava * 23.09.1937.

Sadraudzīgā biedrība „Rīts” * + 29.04.1937.
                11.12.1924. pārreģistrēta
                29.04.1937. iekļauta „Upenieku izglītības veicināšanas biedrībā”

Upenieku izglītības veicināšanas biedrība * 22.06.1920.
                29.04.1937. pievienota „Sadraudzīgā biedrība „Rīts”
                08.02.1938. iekļauta „Zebrenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Upenieku lopkopības pārraudzības biedrība * 18.09.1930.
                18.09.1939. iekļauta „Zebrenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zebrenes krājaizdevu sabiedrība * 25.02.1924.
                10.01.1927. pārdēvēta agrāk „Reņģes krājaizdevu sabiedrība”

Zebrenes lopkopības pārraudzības biedrība * 09.12.1929. + 18.09.1939.
                18.09.1939. iekļauta „Zebrenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zebrenes lopkopības pārraudzības biedrība „Spars” * 27.01.1930. + 18.09.1939.
                18.09.1939. iekļauta „Zebrenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zebrenes 304. Mazpulks * 10.05.1933. + 1940.

Zebrenes meliorācijas sabiedrība * 09.01.1928.

Zebrenes pagasta aizsardžu pulciņš * 30.03.1928. + 07.07.1940.

Zebrenes pagasta aizsargu nodaļa * 10.04.1919. + 07.07.1940.
                1925. pārdēvēta agrāk „Reņģes pagasta aizsargu nodaļa”

Zebrenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.05.1937.
                08.02.1938. pievienota „Upenieku izglītības veicināšanas biedrība”

Zebrenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 18.09.1939.
                18.09.1939. izveidota apvienojot:
                                „Zebrenes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Upenieku lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Zebrenes lopkopības pārraudzības biedrību „Spars”

Zebrenes patērētāju biedrība * 30.03.1920.
                30.12.1925. pārdēvēta agrāk „Reņģes pagasta patērētāju biedrība”

Zebrenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.07.1921. + 18.10.1940.
                30.04.1923.pārdēvēta agrāk „Reņģes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                08.06.1926. pārdēvēta agrāk „Reņģes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                18.10.1938.pārdēvēta agrāk „Zebrenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zebrenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zebrenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Zebrenes Upes 955. Mazpulks * 11.01.1936. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Zebrenes nodaļa * 15.06.1931.

Jaunatnes Sarkanais krusts *24.10.1923. + 22.08. 1940.
                Zebrenes pamatskolas pulciņš Nr.397.  * 02.12.1929.
                Reņģu valsts pamatskolas pulciņš Nr.511. * 08.03.1932.

Latvijas Aeroklubs * 16.01.1935.
               Reņģes nodaļa * 24.10.1935.
               Reņģes nodaļas Aviācijas pionieru pulciņš Nr.60 *10.03.1936.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Reņģes nodaļa * + 11.05.1928.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Zebrenes nodaļa * 14.06.1928.

 

 
Izmainas 19.06.2023 Kontakti