Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZELTIŅU PAGASTS
Valkas apriņķis

Zeltinu_1914

Bilskas Zeltiņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 14.11.1923.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Bilskas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Zeltiņu bezmaksas bibliotēkas biedrība * 19.06.1929. + 12.07.1935.

Zeltiņu lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.

Zeltiņu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Zeltiņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Zeltiņu 180. Mazpulks * 11.03.1934. + 1940.

Zeltiņu mednieku biedrība * 26.05.1939. + 14.03.1941.

Zeltiņu meliorācijas sabiedrība „Straume” * 28.01.1929.

Zeltiņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 25.02.1925.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Zeltiņu lopkopības pārraudzības biedrība”

Zeltiņu patērētāju biedrība * 21.04.1920.
                01.06.1938. pārdēvēta agrāk „Zeltiņu patērētāju biedrība „Atvase”

Zeltiņu patērētāju biedrība „Atvase”
                Sk. „Zeltiņu patērētāju biedrība”

Zeltiņu Patražu meliorācijas sabiedrība * 27.02.1929.

Zeltiņu piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922.
                19.10.1938. pievienota „Beļavas piensaimnieku sabiedrība”

Zeltiņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.10.1887. + 18.10.1940.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk „Zeltiņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Zeltiņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zeltiņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zeltiņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Zeltiņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Zeltiņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Zeltiņu nodaļa * 14.06.1928.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Zeltiņu nodaļa * 07.07.1926.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Zeltiņu nodaļa * 01.07.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Zeltiņu nodaļa * 07.12.1921.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Zeltiņu nodaļa * 13.01.1931.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Zeltiņu nodaļa * 22.11.1921.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
                Zeltiņu Ilzenes nodaļa * 26.03.1926.

Zeltinu_1934

Zeltinu_1935

 

 
Izmainas 19.11.2011 Kontakti