Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZEMĪTES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Zemites_1937

Kandavas Zemītes meliorācijas sabiedrība „Ādama pļavas” * 23.01.1929.

Kukšu meliorācijas sabiedrība * 21.10.1929.

Kukšu piensaimnieku sabiedrība * 16.04.1923. + 21.03.1936.

Zemītes Grenču meliorācijas sabiedrība * 23.07.1928.

Zemītes koppienotava
                Sk. „Zemītes piensaimnieku sabiedrība”

Zemītes Kukšu 879. Mazpulks * 09.02.1936. + 1940.

Zemītes piensaimnieku sabiedrība * 20.11.1922.
                18.08.1938. pardēvēta agrāk „Zemītes koppienotava”

Zemītes lauksaimniecības biedrība * 18.3.1937.

Zemītes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sēkla” * 08.10.1923. + 14.04.1932.

Zemītes 694. Mazpulks * 10.03.1935. + 1940.

Zemītes pagasta aizsardžu pulciņš * 05.05.1927. + 07.07.1940.

Zemītes pagasta aizsargu nodaļa * 27.08.1919. + 07.07.1940.

Zemītes patērētāju biedrība * 17.03.1921.
                05.04.1938. pārdēvēta agrāk „Zemītes patērētāju biedrība „Ziedonis”

Zemītes patērētāju biedrība „Ziedonis”
                Sk. „Zemītes patērētāju biedrība”

Zemītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.10.1938. + 18.10.1940.

Zemkopības biedrība „Vārpa” * 03.05.1891. + 1917.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.

Zemkopības biedrība „Vārpa” * 03.05.1891. + 1917.
                Zemītes nodaļa * 14.08.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Zemītes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Zemītes nodaļa * 28.01.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Zemītes nodaļa * 09.02.1929.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Zemītes nodaļa * 16.03.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Zemītes nodaļa * 17.07.1922. + 03.11.1930.

 

 
Izmainas 24.11.2013 Kontakti