Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZENTENES PAGASTS
Talsu apriņķis

Brīvības pieminekļa Zentenes pagasta komiteja * 09.04.1930.

Cēres patērētāju biedrība
                Sk. „Zentenes Cēres patērētāju biedrība”

Cēres pagasta piensaimnieku sabiedrība „Cerība”                            
                Sk. „Zentenes piensaimnieku sabiedrība”

Dursupes aizdošanas un krāšanas kase * 28.05.1885. + 1915.

Dursupes lopkopības pārraudzības biedrība * 11.06.1925. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „Zentenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Dzirciema Rideļu krājaizdevu sabiedrība * 14.05.1923. + 05.11.1936.
                05.11.1936. iekļauta „Tukuma krājaizdevu sabiedrībā”

Dzirciema un Zentenes pagastu c „Līdums” * 12.02.1931. + 29.04.1941.

Dzirciema un Zentenes biškopības biedrība * 19.04.1926. + 04.04.1938.

Dzirciema Zentenes Engures meliorācijas sabiedrība „Gulbju purvs” * 23.05.1931. + 29.04.1941.

Dzirciema Zentenes lauksaimniecības biedrība „Nākotne”
                Sk. „Lauksaimniecības biedrība „Nākotne”

Dzirciema Zentenes meliorācijas sabiedrība * 21.01.1927.

Jaunpļavas meliorācijas sabiedrība * 31.05.1928.

Lauksaimniecības biedrība „Nākotne” * 08.10.1923.
                16.12.1929. pārdēvēta agāk „Dzirciema Zentenes lauksaimniecības
                                biedrība „Nākotne”

Nurmuižas Zentenes meliorācijas sabiedrība „Vārnu ezers” * 08.02.1934.

Otrā Dursupes bēru kase * 19.11.1889. + 1915.

Pirmā Dursupes bēru kase * 09.11.1889. + 1915.

Silamuižas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 31.08.1933. + 13.03.1939.

Zentenes Balgales izglītības biedrība „Drosme” * 06.05.1929. + 30.11.1940.

Zentenes Balgales 130. Mazpulks * 30.04.1933. + 1940.

Zentenes Cēres patērētāju biedrība * 01.02.1938.
                10.12.1940. pārdēvēta agrāk „Cēres patērētāju biedrība”

Zentenes Dursupes krājaizdevu sabiedrība * 19.05.1924.

Zentenes Dursupes mednieku biedrība „Ērglis” * 28.02.1927. + 28.08.1935.

Zentenes Dursupes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 02.05.1929.

Zentenes meliorācijas sabiedrība „Jērķene” * 16.09.1930.

Zentenes pagasta aizsardžu pulciņš * 28.02.1935. + 07.07.1940.

Zentenes pagasta aizsargu nodaļa * 03.12.1919. + 07.07.1940.

Zentenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 19.08.1937.

Zentenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Dursupes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Dzirciema un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību „Avots”

Zentenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Gultene” * 05.07.1929.

Zentenes pagasta patērētāju biedrība „Kooperatīvs” * 20.06.1921. + 11.6.1930.

Zentenes pagasta piensaimnieku sabiedrība „Cerība”
                Sk. „Zentenes piensaimnieku sabiedrība”

Zentenes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zentenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Zentenes piensaimnieku sabiedrība * 08.05.1925.
                03.04.1930. pārdēvēta agrāk „Cēres pagasta piensaimnieku sabiedrība „Cerība”
                18.08.1938. pārdēvēta agrāk „Zentenes pagasta piensaimnieku sabiedrība „Cerība”

Zentenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība *  1922. + 18.10.1940.
                25.10.1938. pārdēvēta agrāk „Zentenes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zentenes un apkārtnes pagastu laukkopības pārraudzības biedrība „Zelmenis” * 26.05.1932. + 16.12.1938.

Zentenes un apkārtnes sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība
                                * 25.09.1930. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Kandavas rajona mājlopu audzētāju biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Kristīgās jaunatnes draugu biedrība * 18.02.1925. + 20.11.1940.
Balgales nodaļa * 22.04.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Galtenes nodaļa * 30.10.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Zentenes Lamiņu nodaļa * 18.02.1924. + 16.10.1935.

Foto no LNB krājuma.


 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti