Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZIEMERA PAGASTS
Valkas apriņķis

Ziemera_1936

Alūksnes Ziemera savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Ziemera savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mariņkalna piensaimnieku sabiedrība * 21.06.1922. + 26.11.1935.
                26.11.1935. iekļauta „Alsviķu piensaimnieku sabiedrībā”

Ziemera kūdras ražošanas sabiedrība * 14.06.1932. + 23.08.1939.

Ziemera lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.

Ziemera lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Ziemera pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Ziemera 402. Mazpulks * 09.10.1934. + 1940.

Ziemera pagasta aizsargu nodaļa * 19.08.1919. + 1940.

Ziemera pagasta izglītības biedrība „Rīts” * 27.07.1921. + 15.03.1940.

Ziemera pagasta izglītības biedrība „Straume” * + 17.09.1935.

Ziemera pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Nākotne” * 17.09.1929.

Ziemera pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 31.08.1937.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Ziemera lopkopības pārraudzības biedrība”

Ziemera patērētāju biedrība * 04.05.1938.

Ziemera patērētāju biedrība „Zemkopis” * 03.03.1920. + 26.04.1930.

Ziemera piensaimnieku sabiedrība * 07.02.1923. + 06.06.1931.

Ziemera savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.11.1881. + 18.10.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Alūksnes Ziemera savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Ziemera savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ziemera savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ziemera savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ziemeru nodaļa * 03.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti