Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZIEMUPES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Brīvības pieminekļa Ziemupes pagasta komiteja * 19.01.1930.

Ziemupes izglītības biedrība „Centība” * 28.03.1922. + 31.05.1937.
                31.05.1937. iekļauta „Ziemupes lauksaimniecības biedrībā”

Ziemupes lauksaimniecības biedrība * 20.07.1922.

Ziemupes lauksaimniecības biedrība * 04.03.1937.
                31.05.1937. pievienota „Ziemupes izglītības biedrība „Centība”
                30.11.1939. pievienota „Ziemupes un apkārtnes lopkopības pārraudzības b-ba „Nora”

Ziemupes lopkopības pārraudzības biedrība * 07.12.1926. + 09.07.1936.
                09.07.1936. iekļauta „Medzes lopkopības pārraudzības biedrībā „Straume”

Ziemupes 234. Mazpulks * 23.04.1934. + 1940.

Ziemupes mednieku biedrība * 13.01.1930. + 22.03.1941.

Ziemupes meliorācijas sabiedrība * 03.12.1928.

Ziemupes meliorācijas sabiedrība „Grēki” * 20.05.1933.

Ziemupes patērētāju biedrība * 16.01.1931.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Ziemupes patērētāju biedrība „Straume”

Ziemupes patērētāju biedrība „Straume”
                Sk. „Ziemupes patērētāju biedrība”

Ziemupes piensaimnieku sabiedrība „Zieds” * 06.02.123. + 30.03.1938.

Ziemupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.09.1938. + 18.10.1940.

Ziemupes un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība „Nora” * 27.03.1930. + 30.11.1939.
                30.11.1939. iekļauta „Ziemupes lauksaimniecības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Ziemupes nodaļa * 14.04.1931.

 

 
Izmainas 01.10.2015 Kontakti