Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZILUPE
1931
Ludzas apriņkis

Zilupe_1924

Brīvības pieminekļa Zilupes bieži apdzīvotas vietas komiteja * 02.02.1930.

Nacionālās Latvijas karavīru biedrības Zilupes nodaļas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zilupes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Nirzas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 31.08.1927.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Zilupes lopkopības pārraudzības biedrība “Raibaļa”

Pasīnes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Zilupes krājaizdevu sabiedrība”

Zilupes apkārtnes kooperatīvs „Zemnieks” * 13.07.1928. + 11.11.1935.

Zilupes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.01.1924.

Zilupes krājaizdevu sabiedrība * 16.11.1923. + 25.05.1937.
                20.06.1928. pārdēvēta agrāk “Pasīnes krājaizdevu sabiedrība”

Zilupes krājaizdevu sabiedrība „Straume” * 13.10.1928.
                26.04.1939. pārdēvēta agrāk „Zilupes tirgotāju un rūpnieku
                                krājaizdevu sabiedrība”

Zilupes latviešu biedrība * 27.01.1925. + 30.09.1940.

Zilupes lauksaimniecības kooperatīvs „Savienība” * 17.07.1925. + 25.02.1939.

Zilupes lopkopības pārraudzības biedrība “Raibaļa”
                Sk. „Nirzas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Zilupes 556. Mazpulks * 18.10.1934. + 1940.

Zilupes mednieku biedrība * 30.05.1931. + 18.03.1941.

Zilupes patērētāju biedrība * 26.10.1940.

Zilupes piensaimnieku sabiedrība * 10.09.1926. + 28.01.1937.

Zilupes tirgotāju un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Zilupes krājaizdevu sabiedrība „Straume”

Zilupes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 23.02.1926. + 25.09.1936.
                25.07.1930. pārdēvēta agrāk „Nacionālās Latvijas karavīru biedrības Zilupes
                                nodaļas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Zilupes nodaļa * 20.02.1930.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Zilupes nodaļa * 10.09.1929.

Latvijas baltkrievu jaunatnes biedrība * 25.04.1928. + 03.04.1936.
                Zilupes nodaļa * 18.01.1930.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Zilupes nodaļa * 29.06.1925.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Zilupes nodaļa * 30.10.1923. + 26.01.1932.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Zilupes nodaļa * 15.01.1931.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Zilupes nodaļa * 18.10.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Zilupes nodaļa * 09.04.1924. + 22.02.1938.

Robežsargu sporta klubs * 25.10.1932. + 1940.
                Zilupes nodaļa * 21.07.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Zilupes nodaļa * 02.11.1928.

Žīdu kultūras biedrība “Tautas mājas” * 27.11.1929. + 01.02.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu kultūras biedrība “Volksheim”
                Zilupes nodaļa * 13.07.1931.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Zilupes nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Zilupes nodaļa * 12.06.1929.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Zilupes nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Zilupes nodaļa * 27.04.1923.

Zilupe_1934

Zilupe_1938

 

 
Izmaiņas 05.10.2015 Kontakti