Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZLĒKU PAGASTS
Ventspils apriņķis

Zleku_1910

Brīvības pieminekļa Zlēkas pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Zlēkas izglītības biedrība * 07.08.1920. + 08.02.1938.
                08.02.1938. iekļauta „Zlēku pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Zlēkas pagasta aizsargu nodaļa * 04.04.1919. + 1940.

Zlēkas patērētāju biedrība * 08.12.1921. + 02.08.1934.

Zlēkas lauksaimniecības arodbiedrība * 24.05.1928. + 05.01.1939.

Zlēku lauksaimniecības biedrība * 23.02.1922. + 27.04.1937.

Zlēku 783. Mazpulks * 06.02.1935. + 1940.

Zlēku meliorācijas sabiedrība „Banģeva” * 07.01.1929.

Zlēku meliorācijas sabiedrība „Cūku purvs” * 30.08.1927. + 18.03.1942.

Zlēku meliorācijas sabiedrība „Ezeri” * 10.07.1926.

Zlēku meliorācijas sabiedrība „Kaže” * 22.04.1927. + 18.03.1942.

Zlēku meliorācijas sabiedrība „Palgas Vanka” * 07.01.1929.

Zlēku meliorācijas sabiedrība „Vecupe” * 07.05.1929.

Zlēku pagasta lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.
                08.02.1938. pievienota „Zlēkas izglītības biedrība”

Zlēku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 17.04.1925. + 06.12.1940.

Zlēku pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 05.05.1925. + 23.01.1930.
               
Zlēku piensaimnieku sabiedrība * 05.05.1925. + 16.05.1929.

Zlēku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.11.1938. + 18.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Zlēku nodaļa * 18.03.1928. + 26.01.1932.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Piltenes nodaļa * 10.07.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Zlēkas nodaļa * 23.03.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Zlēkas nodaļa * 21.08.1920. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 10.02.2016 Kontakti