Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZŪRU PAGASTS
Ventspils apriņķis

Zuru_1911

Baronu Buholcs dzimtas savstarpīgās palīdzības iestādījums * 16.12.1910. + 1915.

Brīvības pieminekļa Zūru pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Landzes piensaimnieku sabiedrība „Landze” * 19.12.1922. + 19.12.1929.

Landzes vācu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Otrā Zūru krājaizdevu sabiedrība”

Otrā Zūru krājaizdevu sabiedrība * 25.06.1924. + 01.05.1940.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Landzes vācu krājaizdevu sabiedrība”

Piltenes Zūru Zīru krājaizdevu sabiedrība * 1914. + 1915.

Vārves Zūru Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība „Strandze” * 01.07.1927.

Zīru Zūru Užavas meliorācijas sabiedrība  „Klānmeži” * 31.05.1928.

Zūras biškopības biedrība * 04.05.1904. + 12.05.1938.

Zūras lauksaimniecības biedrība * 24.11.1921. + 09.06.1937.

Zūras meliorācijas sabiedrība „Gārzde” * 22.07.1927.

Zūru krājaizdevu sabiedrība * + 12.12.1939.

Zūru kultūras veicināšanas biedrība „Liesma” * 27.10.1921. + 04.12.1939.

Zūru lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Zūru mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Zūru lopkopības pārraudzības biedrība „Stars” * 17.01.1928. + 06.12.1940.

Zūru mašinu koplietošanas sabiedrība * 26.01.1923.
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Zūru lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība”

Zūru 134. Mazpulks * 04.05.1933. + 1940.

Zūru meliorācijas sabiedrība „Latlauks” * 07.01.1929. + 24.01.1938.

Zūru meliorācijas sabiedrība „Ošuvalks” * 15.09.1926.

Zūru meliorācijas sabiedrība „Piene” * 27.04.1926.

Zūru meliorācijas sabiedrība „Stradzis” * 12.06.1926.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Zūru pagasta meliorācijas sabiedrība „Stradzis”

Zūru meliorācijas sabiedrība „Vec Venta” * 20.02.1930. + 18.03.1942.

Zūru meliorācijas sabiedrība „Virziķi” * 30.08.1927.

Zūru pagasta aizsargu nodaļa * 07.04.1919. + 1940.

Zūru pagasta lauksaimniecības biedrība * 05.08.1938.

Zūru pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.12.1927.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Zūru un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība”

Zūru pagasta meliorācijas sabiedrība „Stradzis”
                Sk. „Zūru meliorācijas sabiedrība „Stradzis”

Zūru pagasta zvejniecības biedrība „Venta” * 25.09.1924. + 12.05.1928.

Zūru vācu skolas biedrība * 17.04.1925. + 25.03.1940.

Zūru savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 13.02.1923. + 18.10.1940.
                10.06.1938. pārdēvēta agrāk „Zūru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zūru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zūru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Zūru un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Zūru pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Zūru Vārves meliorācijas sabiedrība „Ploce” * 30.09.1927. + 06.09.1938.

Zūru Ventas 145. Mazpulks * 06.05.1933. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Landzes nodaļa * 29.07.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Zūru nodaļa * 05.09.1924.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Zūras nodaļa * 15.10.1923.

 

 
Izmainas 10.02.2016 Kontakti