Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZVĀRDES PAGSTS
Kuldīgas apriņķis

Zvardes_1935

Brīvības pieminekļa Zvārdes pagasta komiteja * 20.02.1930.

Jaunauces Zvārdes piensaimnieku sabiedrība * 24.08.1922. + 28.12.1935.

Jaunzvārdes meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 03.05.1928.

Jaunžvārdes lopkopības pārraudzības biedrība * 28.08.1925. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Zvārdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Koku muižas lopkopības pārraudzības biedrība * 05.02.1931. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Zvārdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Krūmešu upītes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 10.07.1926.

Kuldīgas Švardes un Jaunauces meliorācijas sabiedrība „Sausiene” * 06.08.1926.

Pirmā Švārdes piensaimnieku sabiedrība * 29.07.1914. + 1915.

Striķu lopkopības pārraudzības biedrība *

Švārdes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Zvārdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Zvārdes biškopības biedrība * 13.11.1924. + 31.12.1940.

Zvārdes Blidenes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 28.01.1929.

Zvārdes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 29.12.1932.

Zvārdes izglītības biedrība * 17.12.1909. + 31.12.1940.

Zvārdes krājaizdevu sabiedrība * 09.03.1926.

Zvārdes Ķerkliņu 624. Mazpulks * 17.02.1935. + 1940.

Zvārdes 6. Kl. pamatskolas bijušo skolēnu biedrība * 17.01.1928.

Zvārdes lauksaimniecības biedrība * 1921.

Zvārdes II lopkopības pārraudzības biedrība * 31.03.1936. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Zvārdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zutenu 386. Mazpulks * 22.07.1934. + 1940.

Zvārdes mazsaimniecību veicināšanas biedrība * + 09.12.1937.

Zvārdes meliorācijas sabiedrība „Banku strauts” * 15.05.1930.

Zvārdes meliorācijas sabiedrība „Klagati” * 27.10.1928. + 15.01.1943.

Zvārdes meliorācijas sabiedrība „Mazupīte” * 11.04.1927.

Zvārdes meliorācijas sabiedrība „Mellupe” * 22.11.1929. + 15.01.1943.

Zvārdes meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 11.08.1928.

Zvārdes meliorācijas sabiedrība „Vecupe” * 27.10.1928. + 15.01.1943.

Zvārdes meliorācijas sabiedrība „Zemdega” * + 15.01.1943.

Zvārdes pagasta aizsargu nodaļa * 20.04.1919. + 07.07.1940.

Zvārdes pagasta Kerkliņu novada zvejnieku un makšķernieku biedrība * 01.11.1927. +05.08.1937.

Zvārdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1939.
                26.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Zvārdes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Zvārdes II lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Jaunžvārdes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Koku muižas lopkopības pārraudzības biedrību”

Zvārdes pagasta meliorācijas sabiedrība „Jurģi” * 30.08.1935.

Zvārdes patērētāju biedrība * 08.02.1940.

Zvārdes patērētāju biedrība „Progress” * 14.06.1921. + 30.03.1938.

Zvārdes piensaimnieku sabiedrība * 1922.

Zvārdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.05.1896. + 18.10.1940.
                1922. pārdēvēta agrāk „Švārdes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Zvārdes savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība”

Zvārdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zvārdes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vec Švārdes labdarības biedrība * 24.07.1830. + 1899.

Žvārdes lopkopības pārraudzības biedrība * 16.03.1922. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Zvārdes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Zvārdes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Kursīšu nodaļa * 18.05.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Zvārdes nodaļa * 27.11.1928.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Ķerkliņu  nodaļa * 04.05.1931.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Zvārdes nodaļa * 13.01.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Zvārdes nodaļa * 28.10.1925. + 22.02.1938.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti