Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZVĀRTAVAS PAGASTS
Valkas apriņķis

Zvartavas_1910

Gaujienas Zvārtavas piensaimnieku sabiedrībā * 14.06.1935.
                14.06.1935. izveidota apvienojot:
                                „Zvārtavas piensaimnieku sabiedrību”
                                „Gaujienas Umalnieku piensaimnieku sabiedrību”

Zvārtavas bibliotēkas biedrība * 1929.

Zvārtavas Cirgaļu lopkopības pārraudzības biedrība * 03.09.1930. + 06.10.1936.
                06.10.1936. iekļauta „Zvārtavas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zvārtavas krājaizdevu sabiedrība * 21.03.1923.

Zvārtavas lauksaimniecības biedrība * 19.07.1938.
                08.05.1940. pārdēvēta agrāk „Zvārtavas pagasta lauksaimniecības biedrība”

Zvārtavas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 27.07.1921. + 04.06.1937.

Zvārtavas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Zvārtavas pagasta  lopkopības pārraudzības biedrība”

Zvārtavas I 588. Mazpulks * 10.02.1935. + 1940.

Zvārtavas II 653. Mazpulks * 21.0231935. + 1940.

Zvārtavas mednieku biedrība * 30.09.1925. + 14.03.1941.

Zvārtavas meliorācijas sabiedrība „Malciešpurvs” * 01.02.1929.

Zvārtavas pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Zvārtavas pagasta jaunsaimnieku lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība
                                * 10.12.1924. + 29.09.1936.

Zvārtavas pagasta lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Zvārtavas lauksaimniecības biedrība”

Zvārtavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 01.04.1925.
                06.10.1936. pievienota „Zvārtavas Cirgaļu lopkopības pārraudzības biedrība”
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk „Zvārtavas lopkopības pārraudzības biedrība”

Zvārtavas Patērētāju biedrība „Avots” * 03.03.1920. + 09.04.1935.

Zvārtavas piensaimnieku sabiedrība * 05.04.1922. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta „Gaujienas Zvārtavas piensaimnieku sabiedrībā”

Zvārtavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.07.1893. + 18.10.1940.
                04.10.1922. pārdēvēta agrāk „Zvārtavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Zvārtavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Zvārtavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Zvārtavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Zvārtavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Zvārtavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Zvārtavas nodaļa * 04.07.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Zvārtavas nodaļa * 26.03.1923.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Zvārtavas nodaļa * 11.09.1929.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Zvārtavas nodaļa * 05.09.1924.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Zvārtavas nodaļa * 20.10.1925.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Zvārtavas nodaļa * 07.04.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Zvārtavas nodaļa * 28.12.1920. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti