Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ZVIRGZDENES PAGASTS
Ludzas apriņķis

Brīvības pieminekļa Zvirgzdenes pagasta komiteja * 10.12.1929.

Cirmas meliorācijas sabiedrība * 28.12.1934. + 18.03.1943.

Gomulmuižas meliorācijas sabiedrība * 25.03.1929.

Jāņusalas 1046. Mazpulks * 05.03.1937. + 24.03.1939.
                12.01.1938. pārdēvēts agrāk „Kovaļķu 1046. Mazpulks”
                24.03.1939. iekļauts „Runtortas 187. Mazpulkā”

Jurisdikas meliorācijas sabiedrība * 14.05.1928.

Kovaļķu 1046. Mazpulks
                Sk.  „Jāņusalas 1046. Mazpulks”

Lauču 1044. Mazpulks * 18.03.1937. + 1940.

Lozdovas meliorācijas sabiedrība * 14.09.1928. + 02.03.1939.

Ludzas apriņķa meliorācijas sabiedrība „Istalma” * 25.01.1927.

Pokuminas kultūras veicināšanas biedrība * + 30.09.1940.
                24.03.1939. pārdēvēta agrāk „Pokuminas kultūrveicināšanas biedrība”

Pokuminas kultūrveicināšanas biedrība
                Sk. „Pokuminas kultūras veicināšanas biedrība”

Pokuminas  209. Mazpulks * 23.03.1934. + 1940.

Runtortas 187. Mazpulks * 15.03.1934. + 1940.
                24.03.1939. pievienots „Jāņusalas 1046. Mazpulks” 

Vērņu meliorācijas sabiedrība * 11.08.1928.

Zvirgzdienas 419. Mazpulks * 25.10.1934. + 1940.

Zvirgzdenes pagasta aizsargu nodaļa * 07.03.1920. + 07.07.1940.

Zvirgzdenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 04.12.1936.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Zvirgzdienes lopkopības pārraudzības biedrība

Zvirgzdenes meliorācijas sabiedrība „Gulbis” * 14.03.1928.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Zvirgzdienas pagasta meliorācijas sabiedrība”

Zvirgzdenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.09.1938. + 18.10.1940.

Zvirgzdienas pagasta Aizpuras sādžas meliorācijas sabiedrība * 27.02.1925.

Zvirgzdienas pagasta meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Zvirgzdenes meliorācijas sabiedrība „Gulbis”

Zvirgzdienas pagasta meliorācijas sabiedrība „Cerlevo” * 25.03.1929.

Zvirgzdienas pagasta meliorācijas sabiedrība „Maļinovka” * 19.05.1930. + 18.03.1943.

Zvirgzdienas pagasta meliorācijas sabiedrība „Putrinieni” * 14.06.1934.

Zvirgzdienes latgaliešu kultūras veicināšanas biedrība * 08.11.1927. + 21.01.1941.

Zvirgzdienes lauksaimniecības biedrība „Orkls”
                Sk. „Zvirgzdienas lauksaimniecības biedrība”

Zvirgzdienes lauksaimniecības biedrība * 27.02.1925.
                08.07.1935. pārdēvēta agrāk „Zvirgzdienes lauksaimniecības biedrība „Orkls”

Zvirgzdienes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Zvirgzdenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Biedrību nodaļas:

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
Iztalsnas nodaļa * 27.03.1937.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Zvirgdzienes nodaļa * 08.06.1933.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti