Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĀBEĻU PAGASTS
Jēkabpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Salas]

Abelu_1938

Ābeļu jaunatnes kultūras biedrība * 28.04.1930. + 05.05.1938.
                05.05.9138. iekļauta „Ābeļu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ābeļu 532. Mazpulks * 01.01.1935. + 1940.

Ābeļu meliorācijas sabiedrība „Garajspurvs” * 23.01.1929.

Ābeļu meliorācijas sabiedrība „Liepu pļava” * 02.01.1929.

Ābeļu meliorācijas sabiedrība „Līkumieši” * 19.12.1928. + 18.03.1942.

Ābeļu pagasta lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.
                22.12.1937. pievienota „Salas lauksaimniecības biedrība „Sēja”
                05.05.1938. pievienota „Ābeļu jaunatnes kultūras biedrība”
                05.05.1938. pievienota „Jēkabpils dārzkopības pārraudzības biedrība „Pumpurs”
                05.05.1938. pievienota „Jēkabpils un apkārtnes biškopības biedrība”

Ābeļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939. +31.12.1940.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Salas Ābeļu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Salas lopkopības pārraudzības biedrību”

Ābeļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Auglība” * 1935. + 18.03.1942.

Ābeļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Susēja” * 26.09.1928. + 29.04.1941.

Ābeļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Toroks” * 19.4.1929. + 25.04.1938.

Ābeļu Salas 609. Mazpulks * 17.01.1935. + 1940.

Ābeļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.02.1892. + 18.10.1940.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Salas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība”

Ābeļu un Biržu pagastu meliorācijas sabiedrība „Nuros” * 27.10.1927.

Ābeļu un Sēlpils pagastu meliorācijas sabiedrība „Rugaites upīte” * 02.09.1927.

Biržu un Ābeļu meliorācijas sabiedrība „Lapsukalns” * 30.08.1927.

Brīvības pieminekļa Ābeļu pagasta komiteja * 13.02.1930.

Dignājas Ābeļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība.
                Sk. „Dignājas Ābeļu mašīnu koplietošanas biedrība”

Dignājas Ābeļu mašīnu koplietošanas biedrība * 23.09.1926.
                21.03.1939. pārdēvēta agrāk „Dignājas Ābeļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Golmgofskoje obščestvo vzaimnogo vspomoženija pri požarnih slučajah
                Sk. „Ābeļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jēkabpils Ābeļu patērētāju biedrība * 25.08.1938.

Jēkabpils dārzkopības pārraudzības biedrība „Pumpurs” * + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Ābeļu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Jēkabpils kooperatīvs * 01.06.1920. + 19.01.1931.
                19.01.1931. iekļauts „Jēkabpils Salas kooperatīvā”

Jēkabpils rajona laukkopības pārraudzības biedrība *26.06.1930. + 05.05.1939.

Jēkabpils Salas kooperatīvs * 19.01.1931.
                19.01.1931. izveidots apvienojot:
                                „Jēkabpils kooperatīvu”
                                „Salas pagasta patērētāju biedrību”

Jēkabpils un apkārtnes biškopības biedrība *13.09.1923. + 05.05.1939.
                05.05.1939. iekļautā „Ābeļu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Lauksaimniecības biedrība „Sakne”
                Sk.  „Sēlpils Salas lauksaimniecības biedrība „Sakne”

Piestiņas meliorācijas sabiedrība * 11.03.1927.

Piļķu lopkopības pārraudzības biedrība * 18.04.1929. + 09.04.1941.

Salas Ābeļu lopkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1924. + 03.06.1939.
                29.10.1936. pievienota „Vidsalas lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.06.1939. iekļauta „Ābeļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Salas lauksaimniecības biedrība „Sēja” * 1907. +22.12.1937.
                24.11.1921. pārreģistrēta „Jēkabmiesta lauksaimniecības biedrība” [*09.12.1898.]
                22.12.1937. iekļauta „Ābeļu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Salas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 21.06.1923. + 20.04.1934.

Salas lopkopības pārraudzības biedrība * 22.01.1925. [16.02.1910.] + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Ābeļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Salas pagasta patērētāju biedrība * 23.03.1920. + 19.01.1931.
                19.01.1931. iekļauta „Jēkabpils Salas kooperatīvā”

Salas piensaimnieku sabiedrība * 02.10.1922. + 26.04.1939.
                26.04.1939. iekļauta „Krustpils piensaimnieku sabiedrībā”

Salas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ābeļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Salas Sēlpils piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Sēlpils piensaimnieku sabiedrība”

Sēlpils piensaimnieku sabiedrība * 1923.
                31.01.1936. pievienota „Sēlpils piensaimnieku sabiedrība „Daugava”
                01.03.1938. pievienota „Sēlpils Vīgantes piensaimnieku sabiedrība”
                01.03.1938. pievienota „Sēlpils” piensaimnieku sabiedrība”
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Salas Sēlpils piensaimnieku sabiedrība”

Sēlpils Ābeļu lauksaimniecības biedrība * 06.06.1935. + 15.07.1937.

Sēlpils Ābeļu meliorācijas sabiedrība „Upīte” * 13.08.1926.

Sēlpils mašīnu koplietošanas sabiedrība * 02.12.1929.
                07.02.1939. pārdēvēta agrāk „Taborkalna lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Sēlpils Salas lauksaimniecības kooperatīvs „Sakne” * 12.10.1912. +12.06.1936.
                22.10.1923. pārreģistrēta „Lauksaimniecības biedrība „Sakne”

Tāborkalna lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Sēlpils mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vidsalas lopkopības pārraudzības biedrība * 16.4.1931. + 29.10.1936.
                29.10.1936. iekļauta „Salas Ābeļu lopkopības parraudzības biedrībā”

Viķu ezera meliorācijas sabiedrība * 12.05.1926.

Viķu ezera zvejniecības biedrība * 24.08.1933. + 09.04.1941.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ābeļu nodaļa * 13.05.1930.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
Salas nodaļa * 13.07.1925.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Salas Sēlpils nodaļa * 05.10.1924.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ābeļu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ābeļu nodaļa * 21.11.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Salas nodaļa * 16.03.1922. + 16.10.1935.

Tautas sargi biedrība * 28.02.1933. + 06.09.1935.
                Augšzemgales nodaļa * 22.07.1933.

 

 
Izmainas: 11.10.2015 Kontakti