Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

APE
*1928
Valkas apriņķis

Ape_1902

Apes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības klubs * 07.12.1927. + 16.01.1935.

Apes 2.gad. lauksaimniecības skolas absolventu biedrība * 14.11.1928. + 30.11.1940.

Apes igauņu izglītības biedrība * 16.03.1927. + 14.11.1940. * 07.12.1943.
                07.12.1943. atjaunota darbība

Apes krājaizdevu sabiedrība * 1921.
                27.10.1923. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība pie Opekalna lauksaimniecības biedrības”
                13.02.1934. pārdēvēta agrāk „Opekalna krājaizdevu sabiedrība”

Apukalna lauksaimniecības biedrība * 18.07.1903.

Apes II lopkopības pārraudzības biedrība * 20.10.1931. + 30.11.1940.

Apes 96. Mazpulks * 08.04.1932. + 1940.

Apes mednieku biedrība * 25.08.1938. + 14.03.1941.

Apes namīpašnieku biedrība * 15.02.1928. + 13.07.2937.

Apes patērētāju biedrība *
                19.10.1921. pārdēvēta agrāk „Opekalna pārtikas biedrība”
                22.02.1938. pārdēvēta agrāk „Opekalna patērētāju biedrība”

Apes sporta biedrība * 24.10.1933. + 30.11.1940.

Apes sugas lopu audzētāju biedrība * 19.03.1930. + 21.10.1939.

Opekalna pārtikas biedrība
                Sk. „Apes patērētāju biedrība”

Opekalna patērētāju biedrība
                Sk. „Apes patērētāju biedrība”

Krājaizdevu sabiedrība pie Opekalna lauksaimniecības biedrības
                Sk. „Apes krājaizdevu sabiedrība”

Opekalna krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Apes krājaizdevu sabiedrība”

Opes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 04.11.1922.

Opes lauksaimniecības un rūpniecības masinu koplietošanas biedrība * 15.11.1922.

Opes lopkopības pārraudzības biedrība * 28.06.1922. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Jaunrozes lauksaimniecības biedrībā”

Opes piensaimnieku sabiedrība * + 12.10.1937.
                12.10.1937. iekļauta „Ādama Bormaņa piensaimnieku sabiedrībā”

Opes un apkārtnes aktieru biedrība * 29.10.1924. + 30.11.1940.

Opes un apkārtnes amatnieku biedrība * 11.03.1925. + 31.01.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Apes nodaļa * 11.07.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Opes nodaļa * 22.11.1920.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs “
                Apes nodaļa * 31.07.1932.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Apes nodaļa * 13.01.1930.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”
                Opes nodaļa * 15.08.1924.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Opes nodaļa * 15.01.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Apes un apkārtnes nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Apes nodaļa * 08.08.1928.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Apes nodaļa * 28.09.1933.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
                Opes nodaļa * 26.03.1926.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Opes nodaļa * 29.12.1921.

Ape_1914

Ape_1935

Ape_1936

 

 
Izmainas 24.11.2013 Kontakti