Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VALDEMĀRPILS
1917
Talsu apriņķis

Valdemarpils_1911

Sasmakas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 25.06.1880. + 17.06.1936.
                18.12.1924. pārdēvēta agrāk „Sasmakas miesta ugunsdzēsēju biedrība”

Sasmakas miesta ugunsdzēsēju biedrība
Sk. „Sasmakas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Sasmakas namīpašnieku biedrība * 08.10.1925. + 09.08.1935.

Sasmakas piensaimnieku sabiedrība „Union” * 02.10.1924. + 07.10.1925.

Sasmakas pilsētas aizsargu nodaļa
                Sk. „Valdemārpils pilsētas aizsargu nodaļa”

Sasmakas un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība * 19.06.1924. + 28.02.1939.
                28.02.1939. iekļauta „Ārlavas krājaizdevu sabiedrībā”
  
Valdemārpils Ārlavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 17.06.1936.
                17.06.1936. izveidota apvienojot:
                                „Ārlavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību”
                                „Sasmakas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību”

Valdemārpils dziedāšanas biedrība „Akords” * 06.03.1930. + 30.11.1940.

Valdemārpils 811. Mazpulks * 10.04.1935. + 1940.

Valdemārpils pilsētas aizsardžu pulciņš * 30.03.1935. + 07.07.1940.

Valdemārpils pilsētas aizsargu nodaļa * 06.12.1922. + 07.07.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Sasmakas pilsētas aizsargu nodaļa”

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Valdemārpils nodaļa * 08.02.1931.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Valdemārpils nodaļa * 25.05.1928.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Sasmakas nodaļa * 28.09.1925.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Sasmakas nodaļa * 10.02.1922.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Valdemārpils nodaļa * 30.07.1926.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Valdemārpils nodaļa * 22.05.1926.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Valdemārpils nodaļa * 18.02.1931. + 05.05.1933.

Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta” * 30.01.1924. + 16.11.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu atturības atturības biedrība “Balta lenta”
                Valdemārpils nodaļa * 15.03.1930.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Valdemārpils nodaļa * 21.03.1927.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Valdemārpils nodaļa * 04.10.1933.

Ventspils latviešu sporta biedrība „Spars” * 08.10.1919. + 23.11.1940.
14.05.1936. pievienots „Ventspils futbola klubs”
30.03.1939. pievienota „Ventspils šaha biedrība”
                Valdemārpils nodaļa * 25.06.1926.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Sasmakas nodaļa * 29.12.1921.

Valdemarpils_1913

Valdemarpils_1935

Valdemarpils_1905

 

 
Izmaiņas 21.11.2011 Kontakti