Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

VIESĪTE
1928
Jēkabpils apriņķis

Viesite_1910

Āžu miesta patērētāju biedrība * 16.03.1920. + 13.03.1933.

Brīvības pieminekļa Viesītes pilsētas komiteja * 31.01.1930.

Eķengrāves bibliotēkas biedrība * 08.01.1909. + 1915.

Eķengrāves izglītības biedrība
Sk. „Viesītes izglītības biedrība”

Eķengrāves krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Viesītes krājaizdevu sabiedrība”

Eķengrāves brīvo ugunsdzēsēju biedrība Āžu miestā
                Sk.  „Eķengrāves brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Eķengrāves brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 23.12.1911.
                26.11.1923. pārdēvēta agrāk „Eķengrāves brīvo ugunsdzēsēju biedrība Āžu miestā”

Eķengrāves mednieku biedrība
                Sk. „Viesītes mednieku biedrība”

Eķengrāves namīpašnieku biedrība * 13.08.1925. + 10.12.1936.

Eķengrāves patērētāju biedrība * 08.01.1925. + 13.01.1938.

Izglītības biedrība „Ausma”
                Sk. „Viesītes izglītības biedrība”

Viesītes apkārtnes piensaimnieku sabiedrība  „Nākotne” * 19.04.1926. + 16.05.1929.

Viesītes I brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 19.06.1930.

Viesītes izglītības biedrība * 20.02.1922. + 31.12.1940.
                12.01.1925. pārdēvēta agrāk „Eķengrāves izglītības biedrība”
                14.11.1939. pārdēvēta agrāk „Izglītības biedrība „Ausma”

Viesītes krājaizdevu sabiedrība * 1901.
                10.06.1938. pārdēvēta agrāk „Eķengrāves krājaizdevu sabiedrība”

Viesītes latviešu tirgotāju un rūpnieku biedrība * 22.02.1934. + 06.07.1936.

Viesītes I 36. Mazpulks * 21.04.1931. + 1940.

Viesītes II 280. Mazpulks * 19.05.1933. + 1940.

Viesītes mednieku biedrība * 30.04.1923. + 18.03.1941.
                20.08.1938. pārdēvēta agrāk „Eķengrāves mednieku biedrība”

Viesītes patērētāju biedrība * 04.04.1940.

Viesītes piensaimnieku sabiedrība *
                20.12.1938. pievienota „Saukas Elkšņu piensaimnieku sabiedrība”

Viesītes pilsētas namīpašnieku biedrība * + 28.07.1936.

Viesītes rajona mājlopu audzētāju biedrība * 28.04.1930. + 17.07.1936.
                29.06.1939. pārdēvēta agrāk „Zalves Neretas sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība”

Viesītes tirgotāju krājaizdevu sabiedrība * 05.06.1930. + 27.01.1938.

Zemgales lauksaimniecības biedrība * 28.05.1923. + 15.07.1937.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Viesītes nodaļa * 05.09.1928.

Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība “Haima Nahmaņa Bjalina vārdā” * 19.01.1927. + 07.09.1934.
                Viesītes nodaļa * 05.02.1929.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Eķengrāves nodaļa * 27.04.1921. + 17.01.1923.

Latvijas dzelzceļnieku biedrība * 22.09.1920.
                14.06.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība”
                13.08.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras
                                veicināšanas biedrība”
                Viesītes nodaļa * 17.04.1935.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Eķengrāves nodaļa * 19.01.1924. + 13.04.1927.
                02.05.1924. pārdēvēta agrāk „Āžu miesta nodaļa”
                Viesītes nodaļa * 14.04.1927.

Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība * 30.03.1927. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta “Latvijas dzelzceļnieku biedrībā”
                Viesītes nodaļa * 15.11.1932.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
Viesītes nodaļa * 10.05.1933.

Latvijas kokstrādnieku aroda savienība * 10.05.1908. + 28.11.1928.
                Viesītes nodaļa * 12.03.1928.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
                Viesītes nodaļa * 19.11.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Eķengrāves nodaļa * + 11.05.1928.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Viesītes nodaļa * 28.11.1931.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Viesītes nodaļa * 26.11.1928.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Viesītes nodaļa * 21.10.1930.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Viesītes nodaļa * 01.03.1932.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Viesītes nodaļa * 17.05.1927. + 22.02.1938.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Eķengrāves nodaļa * 23.05.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Eķengrāves nodaļa * 07.07.1925. + 03.09.1928.
                Viesītes * 17.06.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Eķengrāves nodaļa * 16.02.1925.

Viesite_1934

Viesite_1935

 

 
Izmaiņas 11.10.2015 Kontakti